Now showing items 21-40 of 134

  • O Convenio Europeo da Paisaxe como marco para a ordenación da paisaxe 

   Paül Carril, Valerià (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica achega o contido central da materia de Xestión territorial da paisaxe, de carácter obrigatorio no cuarto curso do Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio. En efecto, se a materia no seu conxunto ...
  • Coordenadas astronómicas. Medida do tempo 

   Ling, Josefina Faen-Faen (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica complementa a anterior (Unidade IV)referida á esfera celeste e é fundamental para saber posicionar os astros nela. Ademais está estreitamente relacionada coa seguinte (Unidade VI) onde se describe a ...
  • Decisións financeiras con incerteza 

   Reboredo Nogueira, Juan Carlos (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. O propósito da ...
  • A defensa das plantas fronte a patóxenos 

   Segura Iglesias, Antonio, 1954-; Torre Noya, Francisco Luís de la (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2012)
   Esta unidade didáctica inclúese na materia Fitopatoloxía que se imparte no cuarto curso do grao en Bioloxía, cunha carga lectiva de 4.5 créditos ECTS. Os destinatarios son alumnos de último curso de Grao. A Fitopatoloxía, ...
  • Desenvolvemento económico: Conceptos, teorías e realidade 

   Sánchez Carreira, María del Carmen; Rodil Marzábal, Óscar (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   A unidade didáctica «Desenvolvemento Económico: Conceptos, Teorías e Realidade» pertence á materia Estrutura Económica Mundial II: Desenvolvemento Económico, correspondente ao segundo curso do Grao en Economía. Esta ...
  • Disolución e liquidación 

   Vivel Búa, Milagros (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   A constitución dunha empresa realízase, en termos xerais, cunha motivación temporal indefinida, aínda que poden xerarse acontecementos de diversa natureza que provoquen a súa extinción dende un punto de vista xurídico e ...
  • Disolucións 

   Peña Crecente, Rosa María; Barciela García, Julia (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   A materia Química II proporcionará ao estudante do Grao de Nutrición Humana e Dietética os principios xerais das reaccións químicas e do equilibrio químico, así como mecanismos, tipos de reaccións e as súas aplicacións ...
  • Disolucións e as súas propiedades 

   González Noya, Ana María (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica Disolucións e as súas propiedades forma parte da materia de formación básica Química, que se imparte no primeiro curso do grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural. A materia, que é anual, está ...
  • Dominio público portuario 

   Castro Ponte, Alberte; Cota Mascuñana, David; Gómez Calviño, Javier (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica forma parte da programación da materia optativa “Explotación de Portos”, do cuarto curso do Grao en Enxeñaría Civil. A programación docente da materia divídese en dous grandes módulos. O primeiro ...
  • Drenaxe 

   Castro Ponte, Alberte; Carballo Sánchez, Rodrigo (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica forma parte do primeiro módulo da programación da materia “Deseño e Construción de Obras Lineais” do segundo curso do Grao en Enxeñaría Civil, que se dedica a senta-las bases da enxeñaría de estradas. No ...
  • Ecuacións diferenciais de orde superior 

   Ferreiro Darriba, Juan Bosco (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica é unha das seis correspondentes á materia de formación básica Matemáticas III, que consta de seis créditos e impártese no primeiro cuadrimestre do segundo curso do Grao en Enxeñería Civil. Esta ...
  • Ecuacións diferenciais. Aplicacións á bioloxía 

   Figueroa Sestelo, Rubén (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   A presente unidade didáctica enmárcase dentro da materia Matemáticas para Bioloxía, que pertence ao primeiro curso do plan de estudos do Grao en Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela. Esta materia nace como ...
  • Ecuacións diferenciais: resolución e aplicacións a problemas en Bioloxía 

   Rodríguez López, Rosana (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade. Servizo de Publicacións, 2011)
   A unidade didáctica enmárcase dentro dos contidos relativos á materia de Formación Básica Matemáticas para Bioloxía, de 6 créditos ECTS impartida no primeiro semestre do primeiro curso do Grao en Bioloxía. Esta materia, ...
  • Elementos do grupo 14 

   Martínez Rodríguez, Javier (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   A presente unidade didáctica está dedicada aos elementos do grupo 14 da táboa periódica e os seus compostos. Céntrase no carbono e o silicio e nos seus compostos: hidruros, haluros, óxidos, oxoácidos e oxosales. Estes ...
  • As enfermidades periodontais 

   Seoane Prado, Rafael; Muñoz Crego, Angeles; Santos Rodríguez, Ysabel (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade. Servizo de Publicacións, 2010)
   A materia de Microbioloxía e Inmunoloxía dáse no segundo cuadrimestre do primeiro curso do grao en Odontoloxía, dentro do Módulo I, Ciencias Biomédicas Básicas Relevantes na Odontoloxía, que pretende fornecer os coñecementos ...
  • Enxeñaría de requisitos 

   Taboada González, José Angel, 1967- (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   Nos temas anteriores estableceuse o software como un elemento de Enxeñaría e propuxéronse unha serie de normas e paradigmas que definen os procesos necesarios para a súa construción, o primeiro dos cales é a análise do ...
  • Enxeñaría do Tráfico 

   Castro Ponte, Alberte; Fuentes Failde, Pablo (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2011)
   Con esta unidade didáctica iníciase o primeiro módulo da programación da materia “Deseño e Construción de Obras Lineais” do segundo curso do Grao en Enxeñaría Civil, que se dedica a senta-las bases da enxeñaría de ...
  • Equilibrio e valoración de activos 

   Reboredo Nogueira, Juan Carlos (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros II que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. O propósito da ...
  • Equilibrios ácido-base 

   Barciela García, Julia; Peña Crecente, Rosa María (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura. Servizo de Publicacións., 2010)
   Nesta unidade repasaranse os fundamentos dos equilibrios ácidobase(tanto de ácidos e bases fortes como débiles), as súas constantes de equilibrio e os cálculos de concentracións para todas as especies participantes nos ...
  • Espazos vectoriais 

   Rodríguez Fernández, Celso; Fernández Vilaboa, José Manuel (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica enmárcase dentro dos contidos relativos á materia de Espazos Vectoriais e Cálculo Matricial, de 6 créditos ECTS impartida no segundo semestre do primeiro curso do Grao en Matemáticas e que pertence ...

   Harvesters:Interesting links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback