Now showing items 26699-26718 of 26782

  • Xa chegamos aos corenta! 

   Cancelo Márquez, María Teresa (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
  • Xan Bouzada. In Memoriam 

   Uña Juárez, Octavio (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008)
  • Xan Bouzada. In Memoriam 

   Pérez Vilariño, José (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008)
  • XBRL: unha proposta de tradución ao galego da taxonomía IAS-PFS 

   Ruiz Lamas, Fernando; Calvo Silvosa, Anxo Ramón; Piñeiro Sánchez, Carlos (Universidade de Santiago de Compostela, 2004)
   A extensión no emprego de Internet como medio para a comunicación de información financeira impón a necesidade dun mínimo de normalización na súa presentación, de maneira similar ao que veu sendo a súa formulación en papel. ...
  • Xebook en la biblioteca de la Universitat de Girona : estado del proyecto 

   Benavides Ollé, Roser (2016)
   Presentación da Biblioteca da Universitat de Girona nas II Jornadas NUX que tiveron lugar en Santiago de Compostela os días 13 e 14 de Xuño de 2016
  • A xeito de autopoética 

   Novoneyra, Uxío (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 1991-01)
  • Xenealoxía do poder local galaico na Antigüidade 

   Fernández Calo, Martín (2020)
   Ao longo da Antigüidade a Galecia compartimentouse en múltiples entidades políticas locais cun desenvolvemento histórico autónomo. Nesta tese pártese, por primeira vez, dunha conceptualización clara do poder local para ...
  • Xeneralidades sobre pesticidas 

   Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística (2018)
   Que é un pesticida? Cales son os beneficios na súa utilización e que prevención hai que ter co seu uso? O emprego destes produtos ao longo da historia. Estas e outras cuestións trátaas a profesora Julia Melgar neste vídeo
  • Xentilicios e nomes persoais na toponimia de Chantada 

   Méndez Fernández, Luz; Navaza, Gonzalo (Consello da Cultura GalegaInstituto da Lingua Galega, 2004)
  • Xeografía e planificación en Galicia: premisas metodolóxicas 

   Pérez Alberti, Augusto; Souto González, Xosé Manuel (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 1985)
   Actas de la IX Reunión de Estudios Regionales “Crisis, autonomías y desarrollo regional”. Asociación española de ciencia regional. Asociación galega de ciencia rexional .Universidade de Santiago de Compostela, 1985.
  • Xeografía, escola e percepción 

   Rodríguez González, Román (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 1993-01-01)
  • Xeolingüística da periferia románica atlántica : linguas e lugares 

   Valcárcel Riveiro, Carlos (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2007)
  • Xeometría dos fibrados tanxentes e cotanxentes 

   Souto Pérez, Silvia (2020-07)
   [GL] Os obxectivos principais deste traballo son: En primeiro lugar, describir os fibrados tanxentes e cotanxentes dunha variedade diferenciable como variedades diferenciables, e introducir os elementos xeométricos ...
  • A Xeometría dos sólidos dos Elementos de Euclides (Libro XI) 

   Pérez Villarino, Joel (2019-07)
   [ES] Este trabajo tiene como objetivo reescribir el Libro XI de Los Elementos de Euclides con un lenguaje matemático actual, respetando en todo momento los argumentos y metodologías empleados por Euclides en el original.
  • Xeometría extrínseca global de superficies 

   Otero Vázquez, Fabián (2019-07)
   [GL] O obxectivo deste traballo é facer un percorrido polos resultados máis importantes da xeometría diferencial dende un punto de vista extrínseco, ata chegar ao célebre Teorema de Alexandrov e ser tamén capaces de ...
  • Xeomorfoloxía e Paisaxe nun espazo de montaña: sector lucense da Serra de Ancares 

   Otero Otero, Marta (2016)
   A Serra de Ancares representa unha das principais paisaxes de montaña de toda Galicia, cuns elementos xeomorfolóxicos únicos. A presente tese pretende manifestar a importancia da xeomorfoloxía nos Ancares galegos dende ...
  • Xeración automática de prognósticos meteorolóxicos a curto prazo con técnicas avanzadas de xeración de linguaxe natural 

   Iglesias Freire, Diego (2016-07)
   A ciencia de datos (Data Science) sempre intentou extraer coñecemento de grandes volumes de datos mediante a súa interpretación utilizando métodos analíticos e técnicas de visualización. Sen embargo este coñecemento ...
  • A xeración de novo coñecemento a partir dos erros 

   García Morales, Víctor Jesús (Universidade de Santiago de Compostela, 2002)
   De entre as diversas formas de aprendizaxe (individual, estratéxica, sistemática, cultural, de equipo, reflexiva...), neste traballo ímonos centrar na aprendizaxe organizativa e máis concre-tamente nunha das súas principais ...
  • Xeran as competencias básicas resultados empresariais mellores en pemes rexionais? 

   Fernández-Jardón Fernández, Carlos María; Martos, María Susana (Universidade de Santiago de Compostela, 2011)
   As competencias básicas son características das empresas que lles permiten situarse en mellor posición que os seus competidores. Partindo da teoría de recursos e capacidades é habitual considerar que esas competencias, que ...
  • Xermán Raño : un emigrante no exilio 

   Axeitos, Xosé Luís (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2003-01)

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback