Now showing items 1-11 of 11

  • Áreas léxicas e dominios lingüísticos no noroeste da península ibérica 

   Negro Romero, Marta; Sousa Fernández, Xulio (Universidad Complutense de Madrid, 2019-01-05)
   Os atlas lingüísticos constitúen unha excelente fonte de datos para coñecer a distribución xeográfica das va-riedades e tamén o modo en que estas se interrelacionan, unha vez que rexistran nas súas cartas as variantes ...
  • Contribución ao estudo da entoación do galego: variación dialectal e contacto lingüístico 

   Filgueira Lorenzo, Sara (2015)
   O presente traballo pretende ser unha contribución ao estudo da prosodia do galego en relación co contacto lingüístico galego-castelán. Concretamente, prestarémoslle atención á entoación dos enunciados ninterrogativos nas ...
  • O Dicionario dos apelidos galegos e a restitución das formas galegas 

   Boullón Agrelo, Ana Isabel (Real Academia Galega, 2017)
   Os procesos de castelanización dos apelidos en Galicia comezaron no séc. XVI e ocasionaron que na actualidade exista unha proporción importante de formas deturpadas. Neste traballo explícanse os criterios para a restitución ...
  • Identificação e classificação de entidades mencionadas em galego 

   García González, Marcos; Gayo, Iria; González López, Isaac (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2012)
   A identificação e a classificação semântica automáti-cas de entidades mencionadas são tarefas de especial relevância para variadas aplicações do processamento da língua natural, tais como a tradução automática, a extracção ...
  • A linguaxe non sexista no CORGA: descrición e reflexión sobre as variantes empregadas 

   Caíña Hurtado, María; Domínguez Noya, Eva María; López Martínez, María Sol (Universidad Complutense de Madrid, 2019-12-15)
   Nas últimas décadas un sector da poboación entende que o masculino se considera termo non marcado da oposición xenérica por seren tradicionalmente os homes os que posuían o poder, e non sente que as diferentes identi-dades ...
  • Nomes galegos de aves. Estudo motivacional 

   Ares Rodríguez, María Carmen (2021-07)
   O obxectivo deste traballo é estudar, a través das súas denominacións, as diferentes formas que teñen os galegos de conceptualizar as aves, concretamente a lavandeira, a pega rabilonga, o gaio e o ouriolo. A tal fin, ...
  • “Ola, señor, dásme o libro?” : adquisición de estratexias de cortesía en galego 

   Rial Montes, Tamara (2016)
   Ademais de estudar o fenómeno da cortesía, o presente traballo tamén presta atención a cuestións relacionadas coa adquisición lingüística no desenvolvemento ontoxenético e, máis concretamente, coa adquisición da competencia ...
  • On quantitative geolinguistics: an illustration from Galician dialectology 

   Dubert García, Francisco; Sousa Fernández, Xulio (Universitat de Barcelona, 2016)
   The essential objective of dialectology, and especially geolinguistics, is the study of spatial linguistic variation, special relevance being given to the presentation of results through cartographic representations. The ...
  • Percepcións e actitudes lingüísticas aos dous lados da raia 

   Díaz Nicolino, Lucía (2018-11-06)
   O traballo consistirá nunha investigación sobre a actitude lingüística dos falantes nunha zona de fronteira, prestando atención a ambos lados da raia. Indagarase na percepción e actitude dos falantes fronte a unha lingua ...
  • Relación entre os hábitos de consumo e os grupos lingüísticos en Galicia 

   Redondo Bellón, Ignacio (Universidade de Santiago de Compostela, 1999)
   Logo de analiza-la evolución do galego durante os últimos anos, este estudio empfrico desvelou numerosas diferencias significativas nos niveis de consumo dos grupos lingüisticos galego, castelán e bilingüe de Galícia, ...
  • Variación e cambio lingüístico en tempo aparente: o galego do Ribeiro 

   Louredo Rodríguez, Eduardo (2019)
   A tese de doutoramento ten como finalidade abordar o estudo da variación e do cambio lingüístico no galego da comarca ourensá do Ribeiro, desde a perspectiva da análise en tempo aparente. Os estudos de cambio en tempo ...

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback