• 131 conceptos clave de educación social 

   Caballo Villar, María Belén; Candia Durán, Francisco Xosé; Caride Gómez, José Antonio; Meira Cartea, Pablo Ángel (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 1997)
   Definición en galego dos 131 conceptos máis importantes que se empregan na teoría e práctica da Educación Social. Os conceptos (ou expresións) ofrécense numerados, ordenados alfabeticamente e explicados en aproximadamente 20 liñas
  • Activos de renda fixa 

   Reboredo Nogueira, Juan Carlos (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. Esta unidade ...
  • Algúns conceptos básicos de radiometría e fotometría 

   Flores Seijas, José Ramón (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   Os optoelectrónicos son dispositivos de base electrónica que emiten, modulan ou detectan radiación óptica, i.e. radiación electromagnética ultravioleta, visíbel ou infravermella. A maior parte deste tipo de dispositivos ...
  • Alimentación de ruminantes 

   Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística (2018)
   A profesora Margarita Rico cóntanos en que se basea a alimentación de ruminantes a través dunha viaxe polo seu particular intestino. O rume como unha cuba de fermentación que hai que alimentar para que todo funcione
  • Análise a longo prazo da ondada 

   López Gallego, Mario; Veigas Méndez, José Miguel; Carballo Sánchez, Rodrigo (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   A presente Unidade Didáctica, Análise a longo prazo da ondada, encádrase dentro do Módulo I (Clima Marítimo) da materia de Portos e Costas do Grao de Enxeñería Civil. Neste primeiro módulo trátase a caracterización dos ...
  • A análise do mercado turístico 

   Martínez Roget, Fidel (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica forma parte da materia «Impacto Económico do Turismo Urbano» que se imparte no primeiro semestre, dentro do máster universitario en Turismo Urbano e Xestión de Empresas Turísticas. Con esta materia ...
  • Aparato dixestivo 

   Rodríguez Pérez, Ana Isabel (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   O aparato dixestivo é o encargado de transformar os alimentos que inxerimos en sustancias máis sinxelas e facilmente asimilables polo organismo. O estudo deste aparato é moi importante para o futuro farmacéutico xa que ...
  • Aplicacións lineais 

   Fernández Vilaboa, José Manuel; Rodríguez Fernández, Celso (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica enmárcase dentro dos contidos relativos á materia de Espazos Vectoriais e Cálculo Matricial, de 6 créditos ECTS impartida no segundo semestre do primeiro curso do Grao en Matemáticas e que pertence ...
  • O aproveitamento do monte 

   Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística (2018)
   Beatriz Rodríguez-Morales explícanos que o monte nos pode achegar moito máis que madeira: lecer, espazos comunitarios ou identidade son oportunidades que nos pode ofrecer un monte ben xestionado
  • A atmosfera 

   Gómez Fórneas, Esther; Rodríguez Silva, Laura (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura. Servizo de Publicacións, 2009)
   Despois de estudar os conceptos básicos da química, as propiedades dos gases, os líquidos, os sólidos, as disolucións, os enlaces químicos, as forzas intermoleculares e visto como a cinética química e os conceptos de ...
  • A auga 

   Fernández García, María Isabel; Labisbal Viqueira, Mª Elena (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2011)
   A presente unidade didáctica está englobada dentro do tema do hidróxeno, Bloque II, e centrado nos hidruros, nome adoptado xenericamente para todos os compostos que forma o hidróxeno con outro elemento químico. Estes temas ...
  • A carie dental 

   Seoane Prado, Rafael; Muñoz Crego, Angeles; Santos Rodríguez, Ysabel (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   A materia de Microbioloxía e Inmunoloxía dáse no segundo cuadrimestre do primeiro curso do grao en Odontoloxía, dentro do Módulo I, Ciencias Biomédicas Básicas Relevantes na Odontoloxía, que pretende fornecer os coñecementos ...
  • Carteiras eficientes e técnicas para o seu cálculo 

   López Penabad, Celia (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica enmárcase na materia de Investimentos Financeiros correspondente ao 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas, é unha materia optativa de Finanzas. Céntrase na determinación de ...
  • Cálculo financeiro 

   Reboredo Nogueira, Juan Carlos (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Formación Continua. Servizo de Publicacións, 2013)
   Esta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro cuadrimestre do Máster en Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros. O propósito da ...
  • Cinética de reaccións complexas e mecanismos de reacción 

   Novo Rodríguez, María de la Merced; Al-Soufi, Wajih (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   A materia Cinética Química do Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais impártese no segundo cuadrimestre do segundo curso da titulación, polo que os alumnos xa dispón de coñecementos básicos de Química, Física ...
  • Cinética formal 

   Novo Rodríguez, María de la Merced; Al-Soufi, Wajih (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   A materia Cinética Química do Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais impártese no segundo cuadrimestre do segundo curso da titulación, polo que os alumnos xa dispón de coñecementos básicos de Química, Física ...
  • Clasificación de Superficies 

   Masa Vázquez, Xosé María (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2013)
   A superficie é un obxecto matemático importante e, como tal, dedícaselle un espazo amplo nos estudos do Grao. Constitúe o exemplo máis sinxelo de variedade multidimensional e as súas propiedades xeométricas, establecidas ...
  • Como se elixen as Cortes en España 

   Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística (2018)
   O profesor Roberto Blanco Valdés explica a maneira de elixir as Cortes españolas, na que a provincia é a circunscrición electoral. No vídeo tamén se explica con detalle como funciona a lei de D’hont, o sistema polo que se ...
  • Conservación por calor 

   Cobos García, Angel; Díaz Rubio, Olga (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2011)
   Esta unidade didáctica denominada Conservación por calor forma parte da materia «Tecnoloxía do procesado de alimentos» que se impartirá no primeiro semestre do 2º curso do Grao en Nutrición Humana e Dietética. A materia ...
  • A contorna de Trevinca : erosión glaciar 

   Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística (2018)
   Quen suba a Pena Trevinca vai poder contemplar unha contorna moi interesante e particular. Esta paisaxe é a que nos describe e explica o profesor Valerià Paül.

   Recolectores:Enlaces de interese:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contacto | Suxestións