Now showing items 1-20 of 24

  • Apeo vello de Pedro de Prol (1556-1819) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1556-1819)
   Apeo dos bens da Universidade realizados por orde do Dr. Cuesta nas Constitucións de 1555. O 29 de maio de 1556 don Diego López de Zúñiga ordena a Pedro de Prol, escribán de Santiago, que faga o primeiro apeo dos bens da ...
  • Borrador do libro diario de entradas e saídas da depositaria (1844-1846) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844/10-18)
   Borrador do libro no que se recollen os ingresos e gastos da Universidade.
  • Borrador do libro diario de entradas e saídas da depositaria (1846-1853) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1846/10/01)
   Borrador do libro no que se recollen os ingresos e gastos da Universidade. A partir do folio 272 está en branco.
  • Caderno de rendas e sinecuras (1829-1844) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1829-1844)
   Este libro recolle os remates das diferentes rendas da Universidade, organizado por anos, así como os pagos efectuados ata 1849 en algúns casos.
  • Extracto dos apeos (s. XIX) 

   Universidade de Santiago de Compostela (s. XIX)
   Instrumento de descrición e consulta para o manexo do "Apeo vello de Pedro de Prol". Organizado por data, feligresía e folio que ocupa no apeo.
  • Libro 1º de cobradores de rendas (1845-1860) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1845-1860)
   Este libro recolle os remates das diferentes rendas da Universidade, así como os pagos efectuados ao longo dos anos. Inclúe un índice antroponímico. A partir do folio 111 está en branco. Inclúe 18 follas soltas con anotacións ...
  • Libro 2º de cobradores de rendas (1855-1862) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1855-1862)
   Rexistro das rendas da Universidade ordenadas por lugares coas anotacións das cantidades pagas, sobre a sinatura do documento que acredita a renda e se esa renda esta redimida ou non. En branco ata o folio 29 e a partir ...
  • Libro 6.1º de libranzas (1751-1815) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1751-1815)
   Libro de libranzas comezado en 1751 polo tesoureiro da Universidade, Manuel de Quintela
  • Libro 6.2º de libranzas (1816-1847) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1816-1847)
   A maior parte dos libramentos que recollen son pagos de salarios de profesores da Universidade
  • Libro da Xunta de dirección de facenda (1788-1808) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1788/12/17)
   A Deputación de Facenda foi creada a raíz da Visita Ordinaria que Juan Belo, cóengo da Iglesia de Santiago, fixo a Universidade, ante o estado no que se atopaban as contas da Universidade en xeral e o Colexio de San Xérome, ...
  • Libro de contas correntes (1844-1846) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844/12/03)
   Rexistro dos gastos de persoal da Universidade. A partir do folio 162 están en branco.
  • Libro de contas correntes (1845-1860) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1845/11/30)
   Rexistro dos gastos realizados pola Universidade en persoal e por centros. Desde o folio 82 ata o 143 están en branco.
  • Libro de contas correntes (1846-1853) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1846/11/15)
   Rexistro dos gastos de persoal da Universidade. Inclúe un índice do persoal. A partir do folio 223 están en branco. Inclúense 2 follas con anotacións sobre o libro.
  • Libro de contas correntes (1849) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1849)
   Rexistro dos gastos de persoal da Universidade. Contén moitos folios en branco intercalados e a partir do folio 357 está en branco
  • Libro de contribucións (1844-1857) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844-1857)
   Neste libro recóllense as contribucións que paga a Universidade polos inmobles e as rendas que recada tanto o Estudo Vello como o colexio de San Xérome. Algunhas anotacións recollen o número de libramento polo cal se ...
  • Libro de contribucións (1844-1865) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844/07-18)
   Neste libro recóllense as contribucións que paga a Universidade polos inmobles e as rendas que recada tanto o Estudo Vello como o colexio de San Xérome. Recóllese o nome da persoa que as ten en arrendo e vos pagos realizados ...
  • Libro de libranzas e presupostos (1851-1857) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1851/07/15)
   Rexistro dos gastos de persoal da Universidade. Recóllese o pago das nóminas do persoal e as diferenzas co orzamento aprobado para ese concepto cada mes. Libramentos: Fol. 1-38, orzamento: 39-77. O resto dos folios están ...
  • Libro de rendas da Universidade (1790-1803) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1790-1803)
   Rexistro das rendas pertencente á Universidade. Este rexistro utilizouse para anotar as cobranzas realizadas das rendas que nel se recollen. Inclúe un índice topónimo.
  • Libro diario 1º de ingresos (1844-1861) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844/10/11)
   Libro diario que recolle os ingresos da Universidade. Elaborado seguindo o disposto na Real orde do 8 de outubro de 1844, sendo secretario contador, Francisco Otero. A partir do folio 196 está en branco. Inclúense 6 follas ...
  • Libro diario de recadación (1854-1855) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1854/01/06)
   Libro diario dos ingresos recadados pola Universidade. A partir do folio 48 está en branco.

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback