Show simple item record

dc.contributor.authorRodríguez López, Rosana
dc.date.accessioned2014-03-18T08:45:22Z
dc.date.available2014-03-18T08:45:22Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-84-9887-566-9
dc.identifier.otherD.L.: C. 271-2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/10003
dc.descriptionTitulación: Grao en Bioloxía -- Materia: Matemáticas para Bioloxía
dc.description.abstractA unidade didáctica enmárcase dentro dos contidos relativos á materia de Formación Básica Matemáticas para Bioloxía, de 6 créditos ECTS impartida no primeiro semestre do primeiro curso do Grao en Bioloxía. Esta materia, como parte da Formación Básica da Rama de Ciencias que a titulación oferta en primeiro curso, pretende, por unha banda, que o alumnado afiance ou desenvolva as destrezas fundamentais en relación ao cálculo infinitesimal básico. Ademais, propicia unha toma de contacto co modelado de certos problemas de interese no ámbito da Bioloxía por medio de ecuacións diferenciais ordinarias, proporcionando algunhas técnicas sinxelas de resolución dos modelos formulados para a obtención de conclusións sobre os fenómenos concretos de estudo. Na unidade didáctica que se desenvolve, preséntanse os diferentes conceptos e técnicas relativos a unha introdución ao estudo das ecuacións diferenciais ordinarias de xeito detallado e apoiándose no estudo desenvolvido con carácter previo en relación aos conceptos básicos das funcións reais dunha e varias variables reais, e do cálculo diferencial e integral traballados nas unidades precedentes, nas que se afondará dada a diversidade nos coñecementos previos do alumnado. A formación proporcionada pola unidade en concreto (e pola materia en xeral) resulta fundamental na formación dos graduados en Bioloxía independentemente da súa orientación profesional posterior, pola súa contribución ao desenvolvemento da capacidade de razoamento e da capacidade de interpretar datos e obter conclusións, e está relacionada coas seguintes competencias xerais (RD 1393/2007 de 29 de outubro): - Reunir e interpretar datos, información e resultados relevantes,obter conclusións e emitir informes razoados en problemas relacionados coa Bioloxía. - Aplicar tanto os coñecementos teórico-prácticos adquiridos como a capacidade de análise e de abstracción na definición e formulación de problemas e na busca das súas solucións tanto en contextos académicos como profesionais. Os contidos da materia corresponden co ámbito de competencias Coñecementos instrumentais, destrezas e habilidades, que inclúe outras competencias específicas encamiñadas a acadar as competencias xerais: Matemáticas e estatística aplicadas á bioloxía, Principios físicos e químicos da bioloxía, Técnicas básicas en bioloxía, Informática aplicada á bioloxía, Dirixir, redactar e executar informes e proxectos en bioloxía, Bases de lexislación, economía e xestión e Realizar servizos e procesos. Dentro da competencia específica de Matemáticas e Estatística aplicadas á Bioloxía,atopamos as dúas materias Matemáticas para Bioloxía e Bioestatística(materia Básica de 6 créditos impartida no segundo semestre do primeiro curso).
dc.description.sponsorshipUniversidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
dc.relation.ispartofseriesUnidades Didácticas (Universidade de Santiago de Compostela). Matemáticas para Bioloxía ; 4
dc.rights© Universidade de Santiago de Compostela, 2011. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectEcuacións diferenciais ordinarias (EDO)
dc.subjectEcuaciones diferenciales ordinarias (EDO)
dc.subjectEcuacións en derivadas parciais (EDP)
dc.subjectEcuaciones en derivadas parciales (EDP)
dc.subjectTeorema de Picard
dc.subjectEcuacións lineares
dc.subjectEcuaciones lineales
dc.subjectModelo de Malthus
dc.subjectEcuación loxística
dc.subjectEcuación logística
dc.subjectLei do arrefriamento de Newton
dc.subjectLey del enfriamiento de Newton
dc.subjectEcuación de von Bertalanffy
dc.subjectMatemáticas para Bioloxía
dc.subjectGrao en Bioloxía
dc.subject.classificationMaterias::Investigación::12 Matemáticas::1202 Análisis y análisis funcional::120299 Otras (especificar)
dc.subject.classificationMaterias::Investigación::24 Ciencias de la vida::2404 Biomatemáticas::240499 Otras (especificar)
dc.titleEcuacións diferenciais: resolución e aplicacións a problemas en Bioloxía
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/book
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Análise Matemática
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Matemáticas


Files in this item

application/pdf
Name: Rosana_Rodriguez_Lopez_UD4-AC.pdf
Size: 3.437 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© Universidade de Santiago de Compostela, 2011. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as  © Universidade de Santiago de Compostela, 2011. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback