Now showing items 193-200 of 200

  • Valoración de opcións americanas con tipos de interese negativos: Aplicacións a opcións reais 

   Álvarez González, Abel (2021-07)
   [GL] As opcións americanas con tipo de interese negativo baixo certas condicións dan lugar á aparición dunha dobre rexión de continuación non estándar e, debido a esto, estudiamos as propiedades da dobre fronteira libre ...
  • Variedades cosimplécticas: aplicacións en Mecánica Analítica 

   Cornes Miramontes, Leonardo (2021-07)
   [GL] Os obxectivos principais deste traballo son: En primeiro lugar, describir as variedades cosimplécticas, facendo primeiro un pequeno estudo dos espacios vectoriais cosimpléticos. Para unha mellor comprensión da ...
  • Variedades de Lorentz y Operador de d’Alembert 

   Rivas Quelle, Tania (2020-09)
   [ES] En este trabajo fin de grado nos centraremos en el estudio del espacio de Minkowski, comúnmente conocido como espacio-tiempo de Minkowski, introducido en matemáticas por el matemático alemán Hermann Minkowski en ...
  • Xeometría Computacional 

   Chans Fanego, Pedro (2021-07)
   [GL] O obxectivo deste traballo será tratar tres temas da xeometría, tales como a triangulación de polígonos, a envolvente convexa e os diagramas de Voronoi. En cada un deles aportaremos os conceptos máis básicos, ...
  • A xeometría diferencial dun modelo de movemento da bicicleta 

   Cousiño Sóñora, Ángel Manuel (2021-09)
   [GL] Neste traballo estudaremos o modelo sinxelo de movemento da bicicleta sobre o plano. Consideraremos un segmento de lonxitude prefixada que representará ao cadro da bicicleta. Impoñeremos que o vector velocidade do ...
  • Xeometría dos fibrados tanxentes e cotanxentes 

   Souto Pérez, Silvia (2020-07)
   [GL] Os obxectivos principais deste traballo son: En primeiro lugar, describir os fibrados tanxentes e cotanxentes dunha variedade diferenciable como variedades diferenciables, e introducir os elementos xeométricos ...
  • A Xeometría dos sólidos dos Elementos de Euclides (Libro XI) 

   Pérez Villarino, Joel (2019-07)
   [ES] Este trabajo tiene como objetivo reescribir el Libro XI de Los Elementos de Euclides con un lenguaje matemático actual, respetando en todo momento los argumentos y metodologías empleados por Euclides en el original.
  • Xeometría extrínseca global de superficies 

   Otero Vázquez, Fabián (2019-07)
   [GL] O obxectivo deste traballo é facer un percorrido polos resultados máis importantes da xeometría diferencial dende un punto de vista extrínseco, ata chegar ao célebre Teorema de Alexandrov e ser tamén capaces de ...

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback