Now showing items 1-20 of 279

  • Analizando el desayuno, una actividad para el estudio de la dieta alimenticia en el Ciclo Superior de E.G.B. 

   Díaz de Bustamante, Joaquín María; García-Rodeja Gayoso, Isabel; Lorenzo Barral, Francisco Manuel; García-Rodeja Fernández, Eugenio; Domínguez Castiñeiras, Xosé Manuel (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 1988-01-01)
  • ¿Clima ou Gases mais nubes? Por qué o Área de Ciencias no ensino secundario 

   García-Rodeja Gayoso, Isabel; Jiménez Aleixandre, María Pilar; Lorenzo Barral, Francisco Manuel (Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA), 1989)
   A estructuración do curriculum por áreas, pola que se opta no ensino Secundario Obrigatorio (MEC, 1989) é un dos aspectos dos novos curricula que suscita un debate máis vivo. Pretendemos oeste traballo contribuir a aclarar ...
  • Flores, froitos, sementes...ideas dos nenos sobre as partes das plantas 

   Díaz de Bustamante, Joaquín María; García García, Francisco; García-Rodeja Gayoso, Isabel (Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA), 1989)
  • Los helechos, propuesta didáctica 

   Díaz de Bustamante, Joaquín María; García-Rodeja Gayoso, Isabel (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 1989-01-01)
  • Contra las interpretaciones simplistas de los resultados de los experimentos realizados en el aula 

   Lucas, A. M.; García-Rodeja Gayoso, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona, 1990)
   This paper is about the importance of the students' interpretation of experiments made in the school. Examples are given of the students' interpretations of specific activities, and possibles classroom strategies bases ...
  • ¿Qué poderías ver polo noso microscópio? A utilización do modelo de organización da materia en distintos niveis educativos 

   Díaz de Bustamante, Joaquín María; Vázquez Vázquez, G.; García-Rodeja Gayoso, Isabel (Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA), 1990)
   Un dos problemas cos que, como profesores de Ciencias, nos ternos atopado cando realizamos prácticas de microscopia cos nosos alumnos, é a dificultade que manifiestan estos de interpreta-las súas observacións, de saber ...
  • A profesión docente en ciencias 

   Domínguez Castiñeiras, Xosé Manuel; García-Rodeja Gayoso, Isabel; Jiménez Aleixandre, María Pilar; Lorenzo Barral, Francisco Manuel (Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA), 1990)
   Unha vez aprobada a L.O.G.S.E., e na perspectiva de transformación do sistema educativo, diferentes análises coinciden en sinalar a relevanza, cara ó desenvolvemento dos obxectivos da reforma, da participación do ...
  • As ideas sobre a xeneración espontánea e a "xeneración espontánea de ideas" 

   García-Rodeja Gayoso, Isabel; Díaz de Bustamante, Joaquín María (Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA), 1991)
   Tres preguntas fundamentais no ensino das ciencias son: ¿como se aprende?, ¿como podemos favorece-lo aprendizaxe da ciencia?, ¿que ensinar?. A historia da ciencia, neste caso da bioloxla podenos ser útil nestes tres aspectos ...
  • Aplicando coñecementos e familiarizándonos cos procesos da ciencia 

   García-Rodeja Gayoso, Isabel; Díaz de Bustamante, Joaquín María (Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA), 1992)
  • Nace, crece se reproduce y muere 

   Díaz de Bustamante, Joaquín María; García-Rodeja Gayoso, Isabel (Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA), 1992)
  • Algunhas reflexións sobre o traballo de laboratorio nas clases de ciencias 

   García-Rodeja Gayoso, Isabel; Díaz de Bustamante, Joaquín María; Bugallo Rodríguez, Anxela (Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA), 1993)
   Nos últimos anos, tense producido un gran aumento no número de publicacións sobre o ensino da ciencia; isto levo u, nalgúns casos, a cambia-las estratexias que o profesor emprega nas clases de ciencias e a replantexarse ...
  • XXIII Congreso Anual de la Asociación de Investigación en Enseñanza de las Ciencias de Australasia (ASERA) 

   Prieto Ruz, Teresa; García-Rodeja Gayoso, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona, 1993)
  • Pensa globlamente. Si, pero ... ¿Como? O efecto invernadoiro. Unha proposta de actuación na aula 

   García-Rodeja Gayoso, Isabel (Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA), 1994)
   Un dos eslogans mais significativos e utilizados na Educación Ambiental é: "pensa globalmente e actúa localmente". Refírese á necesidade de que os alumnos e o público, en xeral, desenvolvan unha comprensión do contexto global ...
  • Educación ambiental en las ciencias de la tierra 

   Jiménez Aleixandre, María Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i els Ciències ExperimentalsUniversitat de València. Departaments de Didàctica de les Ciències Experimentals i SocialsUniversitat de València. Departaments de Didàctica de la Matemàtica, 1994)
  • ¿Ves lo que dibujas? Observando células con el microscopio 

   Díaz de Bustamante, Joaquín María; Jiménez Aleixandre, María Pilar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i els Ciències ExperimentalsUniversitat de València. Departaments de Didàctica de les Ciències Experimentals i SocialsUniversitat de València. Departaments de Didàctica de la Matemàtica, 1996)
   The difficulties which Secondary School and University students encounter when looking at cell samples through the microscope are explored in this paper. Students were asked to draw what they expected to see, and later ...
  • La naturaleza corpuscular de la materia y su utilización en el campo conceptual calor y temperatura. Un estudio transversal mediante mapas conceptuales 

   Domínguez Castiñeiras, Xosé Manuel; García-Rodeja Fernández, Eugenio; Illobre González, María Laura; Castro Fucci, Mario; García, Silvia; Rocha, Adriana (Universidade Federal de Santa Catarina, 1996)
   Presentamos resultados de un estudio transversal (13 a 18 años) en el que se explora, mediante mapas conceptuales, el grado de utilización de un modelo micoscópico de la materia, en el dominio conceptual calor y temperatura, ...
  • Ideas dos alumnos de 2º ciclo de E.S.O. sobre "o efecto invernadeiro" 

   Sóñora Luna, Francisco; García-Rodeja Gayoso, Isabel (Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA), 1996)
   Presentamos nesta comunicación un resumo dunha investigación feita en colaboración co Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales e o Seminario de Ciencias do I.E.S. "Porto do Son''
  • Hipótesis, citas, resultados : reflexiones sobre la comunicación científica en didáctica de ciencias 

   Jiménez Aleixandre, María Pilar; García-Rodeja Gayoso, Isabel (Universitat Autònoma de Barcelona, 1997)
   This paper raises a reflection on the role of scholarly papers in the dissemination of research in Science Education, and in the discussion about educational theories. The convenience of a rigorous distinction in each paper ...
  • Deseño da unidade curricular sobre o solo “dez mil anos nun centímetro” 

   Sóñora Luna, Francisco; Brañas, Manuel P.; Jiménez Aleixandre, María Pilar; García-Rodeja Gayoso, Isabel (Asociación de Ensinantes de Ciencias de Galicia (ENCIGA), 1997)
   Nesta comunicación preséntase unha síntese do deseño da unidade curricular "Dez mil anos nun centímetro" sobre o solo, a súa formación, degradación, coidado e restauración que está sendo desenvolvida dentro do proxecto ...
  • Las partículas de la materia y su utilización en el campo conceptual de calor y temperatura: Un estudio transversal 

   Domínguez Castiñeiras, Xosé Manuel; Pro Bueno, Antonio de; García-Rodeja Fernández, Eugenio (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i els Ciències ExperimentalsUniversitat de València. Departaments de Didàctica de les Ciències Experimentals i SocialsUniversitat de València. Departaments de Didàctica de la Matemàtica, 1998)
   A cross-age study (13-22) in students’ ideas about a microscopic model of the matter and its uses by means of concept maps is presented. Data of alternative ideas about heat and temperature concepts are examinated. The ...

   Harvesters:Interesting links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback