Show simple item record

dc.contributor.advisorLópez Facal, Ramón Vicente
dc.contributor.authorCarbia Vilar, María
dc.date.accessioned2016-03-31T08:26:33Z
dc.date.available2016-03-31T08:26:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/14552
dc.descriptionTraballo de Fin de Grao en Mestre ou Mestra de Educación Primaria. Curso 2014-2015
dc.description.abstract[GAO]O proxecto interdisciplinario Cando as Meninas baixan do cadro xurde do interese por explorar as posibilidades do traballo coa arte en Primaria, conxugando a perspectiva da didáctica da historia da arte e o enfoque da teoría das intelixencias múltiples de Gardner, para prestar atención a distintas formas de ensinar e de aprender. O centro de interese é o cadro de Velázquez As Meninas (1656), en torno ao cal se deseñaron unha serie de actividades que ofrecen distintas miradas da obra para posibilitar unha comprensión global. Estas vanse integrando ao longo do proceso de traballo, guiado por unha webquest, e converxen na preparación e posta en escena dun cadro vivente e unha obra de teatro. O proxecto púxose en práctica durante o Practicum III en sexto de Primaria no CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes (A Estrada). Explícanse as teorías nas que se fundamentou, analízanse os resultados obtidos e valóranse as posibilidades de ampliación, coa intención de que cada neno e nena poida desenvolver competencias apoiándose nas súas capacidades máis fortes e favorecendo desde elas as máis febles. [ESP]El proyecto interdisciplinario Cuando las Meninas bajan del cuadro surge del interés por explorar las posibilidades del trabajo con el arte en Primaria, conjugando la perspectiva de la didáctica de la historia del arte y el enfoque de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, para prestar atención a distintas formas de enseñar y de aprender. El centro de interés es el cuadro de Velázquez Las Meninas (1656), en torno al cual se diseñaron una serie de actividades que ofrecen distintas miradas de la obra para posibilitar una comprensión global. Éstas se van integrando a lo largo del proceso de trabajo, guiado por una webquest, y convergen en la preparación y puesta en escena de un cuadro viviente y una obra de teatro. El proyecto se puso en práctica durante el Practicum III en sexto de Primaria en el CPR Plurilingüe Nosa Señora de Lourdes (A Estrada). Se explican las teorías en las que se fundamentó, se analizan los resultados obtenidos y se valoran las posibilidades de ampliación, con la intención de que cada niño y niña pueda desarrollar. [ENG] The interdisciplinary project When the Meninas come out of the painting emerges from the interest in exploring the possibilities of working with art in Primary Education, joining the didactic perspective of history of art and the point of view of Gardner’s multiple intelligences, to pay attention to a variety of teaching and learning ways. Everything revolves around Velazquez’s artwork Las Meninas (1656), and many activities were done about it that show different points of view of the painting to make a global comprehension possible. These will be added along the work process, guided by a webquest and converge in the preparation and staging of a living painting and a stage play. The project was launched during the Practicum III in 6th grade of primary in the CPR Plurilingüe Nosa señora de Lourdes (A Estrada). It explains the theories on which it was based, analyses the obtained results and measure up the scalability, with the intention that every single boy or girl could develop skills relying in their strongest skills and, in that way, helping to improve the weak skills.
dc.language.isoglg
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subjectEducación primaria
dc.subjectHistoria da arte
dc.subjectIntelixencias múltiples
dc.subjectInterdisciplinario
dc.subjectWebquest
dc.subjectHistoria del arte
dc.subjectInteligencias múltiples
dc.subjectPrimary education
dc.subjectHistory of art
dc.subjectmultiple intelligences
dc.subjectInterdisciplinary
dc.subject.classificationMaterias::Investigación::58 Pedagogía::5802 Organización y planificación de la educación
dc.titleCando as Meninas baixan do cadro : un proxecto interdisciplinario para sexto curso de educación primaria
dc.title.alternativeCuando las Meninas bajan del cuadro : un proyecto interdisciplinario para sexto curso de educación primaria
dc.title.alternativeWhen the Meninas come out of the painting : an interdisciplinary project for the sixth grade of primary education
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias da Educación


Files in this item

application/pdf
Name: TFG1415_Carbia Vilar, María_P_X.pdf
Size: 6.189 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback