Show simple item record

dc.contributor.advisorLópez Facal, Ramón Vicente
dc.contributor.authorPardo Moure, Lucía
dc.date.accessioned2017-04-03T11:24:35Z
dc.date.available2017-04-03T11:24:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/15276
dc.description.abstract[GL] Expóñense neste traballo os resultados dunha investigación cualitativa relacionada co ensino do patrimonio histórico, mediado polas Tecnoloxías da Información e da Comunicación, a través da análise dos proxectos realizados no CEIP Ponte dos Brozos (Arteixo, A Coruña). A hipótese principal que se postula é se os recursos tecnolóxicos melloran o proceso de ensinoaprendizaxe na área de Ciencias Sociais. Á vez, a investigación engloba unha segunda hipótese que é se as TIC contribúen á mellora do rendemento escolar da diversidade de alumnos que conviven dentro dun grupo-aula, tendo en conta as diferenzas cognitivas, lingüísticas, motrices, os distintos ritmos de aprendizaxe ou a procedencia cultural. Analízanse, cunha primeira entrevista, dous proxectos realizados en cursos pasados que empregaron o uso de ordenadores portátiles para estudar os elementos patrimoniais que leva implícito o Camiño de Santiago, a cultura celta e a vida castrexa. Os datos obtidos desta entrevista son contrastados cos resultados doutras propostas emprendidas recentemente e nas que se incorporaron dispositivos móbiles (tablets) para tratar o patrimonio máis achegado aos escolares, traballando con aplicacións diversas entre as que se atopa a Realidade Aumentada (RA). Ademais das entrevistas, recolleranse os datos obtidos do proxecto realizado durante o Practicum III.
dc.description.abstract[ES] Se exponen en este trabajo los resultados de una investigación cualitativa relacionada con la enseñanza del patrimonio histórico, mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, a través del análisis de proyectos realizados en el CEIP Ponte dos Brozos (Arteixo, A Coruña). La hipótesis principal que se postula es si los recursos tecnológicos mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje en las Ciencias Sociales. Además, la investigación engloba una segunda hipótesis que es si las TIC contribuyen a la mejora del rendimiento de la diversidad de alumnos que conviven dentro de un grupo-aula, teniendo en cuenta las diferencias cognitivas, lingüísticas, motrices, los distintos ritmos de aprendizaje o la procedencia cultural. Se analizan, con una primera entrevista, dos proyectos realizados en cursos pasados que emplearon ordenadores portátiles para estudiar los elementos patrimoniales del Camino de Santiago, la cultura celta y la vida castreña. Los datos obtenidos de esta entrevista son contrastados con los resultados de otras propuestas recientes en las que se incorporaron tablets para tratar el patrimonio más cercano a los escolares, trabajando con aplicaciones diversas entre las que se encuentra la Realidad Aumentada. Además de las entrevistas, se recogerán los datos obtenidos del proyecto realizado durante el Practicum III.
dc.description.abstract[EN] They will be expounded in the present work, the results obtained in a quality investigation linked with the learning of Historial Heritage helped by the Information and communication technologies (ICT), through the analysis of projects carried out in the CEIP Ponte dos Brozos (Arteixo, A Coruña). The main hypothesis which is submitted is if the technological resources would improve the teaching- learning process in the Social Science area. Moreover, the investigation combine a second hypothesis which is if the ITC would contribute to ameliorate the output connected with cognitive differences of pupils who live together into the same group, the same classroom, taking in account the cognitive, linguistic, motoric differences, rhythms of leaning and the cultural origin. They are also analyzed in a first interview two projects performed in the past in this school in which portable computers were used with the objective of studying hereditary elements of the Saint James Way (Camino de Santiago), the Celtic culture and the Celtic castro life. The data obtained through this interview is verified with the results of other recent proposals where the iPads were added for the treatment of the most nearby heritage of the scholars, working with several Apps included Augmented
dc.language.isoglg
dc.subjectPatrimonio histórico
dc.subjectTIC
dc.subjectAtención á diversidade
dc.subjectInnovación educativa
dc.subjectRecursos didácticos
dc.subjectAtención a la diversidad
dc.subjectHistorical heritage
dc.subjectITC
dc.subjectAttention to diversity
dc.subjectSpecial needs education
dc.subjectEducational innovation
dc.subjectDidactic resources
dc.titleComo ensinar o patrimonio a través das novas tecnoloxías
dc.title.alternativeComo enseñar el patrimonio a través de las nuevas tecnologías
dc.title.alternativeHow to teach the heritage through the new technologies of information and communication
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Didáctica da Lingua e a Literatura e das Ciencias Sociais


Files in this item

application/pdf
Name: TFG1516_Pardo_Moure_Lucía_P_X.pdf
Size: 5.834 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback