O Grupo de Investigación ESCULCA, radicado na Facultade de Ciencias da Educación (Campus Sur), está rexistrado no Catálogo de Investigadores e Grupos de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela co Código GI-1790. Está integrado por Profesores de distintas Facultades (Ciencias da Educación, Filosofía e Psicoloxía) da USC, docentes doutras Universidades, e aínda doutros niveis do sistema educativo. Asemade, conta con varios Bolseiros e Persoal Contratado. Temos, pois, unha vocación de traballo interdisciplinar como corresponde á natureza epistemolóxica e praxeolóxica dos contidos e temáticas que definen o noso labor no eido da educación en xeral e da pedagoxía en particular: procesos motivacionais en educación, educación intercultural, xestión socio-educativa da inmigración, aprendizaxe cooperativa, pedagoxía da sociedade civil, pedagoxía laboral, antropoloxía cultural e dinámicas educativas, políticas educativas. Aparte da dedicación docente que teñen membros do Grupo na USC e noutras Universidades, as accións que realizamos a cotio son as seguintes: - Apoio á realización de Teses de Doutoramento - Realización de Proxectos de Investigación - Desenvolvemento de Contratos de I+D asinados polo Grupo con Institucións e Organismos tanto públicos como privados - Publicación de libros e monografías - Publicación de Artigos Científicos en Revistas de ámbito Nacional e Internacional - Presentación de estudos a Congresos Nacionais e Internacionais - Organización de Seminarios, Simposios e Xornadas sobre temas coincidentes coas liñas de estudo do Grupo - Participación e realización de programas de colaboración e intercambio con Universidades Nacionais e Internacionais. -Colaboración en actividades de formación do profesorado e doutros profesionais da educación e dos servizos sociais, dentro e fóra de Galicia. Trátase dun grupo ben consolidado no marco universitario e educativo en xeral como amosan os resultados acadados xa sexa a través de publicacións, de proxectos logrados en convocatorias competitivas, de premios recibidos, de tesis de doutoramento, de contratos asinados con organismos e institucións, de organización e participación en congresos, seminarios e simposios, de estadías e intercambio con universidades doutros países, etc. Desde logo, a organización de actividades de I+D é un ámbito no que o Grupo ESCULCA está a investir mayores esforzos, grazas ao apoio recibido de Fundacións, do Ministerio de Educación e Ciencia, ou da mesma. A dimensión teórica e reflexiva presente, como é lóxico, nun grupo de investigación pedagógica, fortalécese a cotío coa importante vertente práctica do labor que realizamos a prol da mellora dos procesos educativos dentro e fora da escola, para o que contamos coa magnífica colaboración de docentes, pedagogas, educadores sociais e psicopedagogos ao longo da xeografía galega

Collections in this community

Recent Submissions

View more


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback