Mostrar o rexistro simple do ítem

dc.contributor.authorBouyssou, Marie-Pierre
dc.contributor.authorCana, María
dc.contributor.authorRodríguez Dopazo, José
dc.date.accessioned2017-07-04T09:04:07Z
dc.date.available2017-07-04T09:04:07Z
dc.date.issued2017-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/15608
dc.descriptionAs XV Jornadas CRAI tiveron lugar en Madrid, entre o 15 e o 16 de xuño de 2017.
dc.description.abstract[EN] The growth of mass online education courses (MOOC) and other forms of blended and semi-formal education is one of the key factors of the "Spanish Universities Internationalization Strategy 2015-2020". The USC, aware of this challenge, intends to train its faculty in these new forms of teaching-learning, and the BUSC, as a service in charge of contributing to the attainment of the institutional objectives of the University, participates in the XV Xornadas CRAI for the purpose of training and informing on the latest advances in the implementation of this new pedagogical methodology. The report presents a summary of the speechs offered by professionals, teachers and librarians, the workshops in which BUSC took part, and a final assessment of the experience, with the tag of making visible the current relationship between MOOCs and Universities and, more specifically, the role of the university libraries in its development.
dc.description.abstract[GL] O crecemento da formación masiva online (MOOC) e doutras formas de ensinanza semipresencial e en liña é un dos factores clave recoñecidos na Estratexia para a internacionalización das Universidades Españolas 2015-2020. A USC, consciente deste reto, ten como o obxectivo formar ao seu profesorado nestas novas formas de ensinanza-aprendizaxe, e a BUSC, como servizo encargado de contribuír á consecución dos obxectivos institucionais da Universidade, participa nas XV Xornadas CRAI coa finalidade de formar e informar sobre os últimos avances na implementación desta nova metodoloxía pedagóxica. O informe presenta un resumo dos relatorios ofrecidos polos profesionais do sector, docentes e bibliotecarios, os talleres nos que participou o persoal da BUSC, e unha valoración final da experiencia, coa intención de facer visible a relación actual dos MOOCs e as Universidades e, máis concretamente, do papel das Bibliotecas Universitarias no seu desenvolvemento.
dc.description.abstract[ES] El crecimiento de la formación masiva online (MOOC) y de otras formas de enseñanza semipresencial y en línea es uno de los factores clave reconocidos en la "Estrategia para la internacionalización de las Universidades Españolas 2015-2020". La USC, consciente de este reto, tiene como el objetivo de formar a su profesorado en estas nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, y la BUSC, como servicio encargado de contribuir a la consecución de los objetivos institucionales de la Universidad, participa en las XV Jornadas CRAI con la finalidad de formar e informar sobre los últimos avances en la implementación de esta nueva metodología pedagógica. El informe presenta un resumen de los relatorios ofrecidos por los profesionales del sector, docentes y bibliotecarios, los talleres en los que participó el personal de la BUSC, y una valoración final de la experiencia, con la intención de hacer visible la relación actual de los MOOCs y las Universidades y, más concretamente, del papel de las Bibliotecas Universitarias en su desarrollo.
dc.language.isoglg
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subjectXornadas CRAI
dc.subjectJornadas CRAI
dc.subjectMOOCs
dc.subjectSPOCs
dc.subjectNOOCs
dc.subjectAprendizaxe en liña
dc.subjectAprendizaje en línea
dc.subjectAutoapredizaxe
dc.subjectAutoapredizaje
dc.subjectAutoformación
dc.subjectBlended learning
dc.subjectFlipped classroom
dc.subjectSelf-learning
dc.subjectCursos en liña
dc.subjectCursos en línea
dc.subjectOnline courses
dc.subjectBibliotecas universitarias
dc.subjectUniversity libraries
dc.subjectOCW
dc.subjectLifelong learning
dc.subjectAprendizaxe ao longo da vida
dc.subjectAprendizaje permanente
dc.subject.classificationMaterias::Investigación::58 Pedagogía::5801 Teoría y métodos educativos
dc.subject.classificationMaterias::Investigación::58 Pedagogía::5802 Organización y planificación de la educación
dc.subject.classificationMaterias::Servicios Administrativos::Informes y memorias
dc.titleXV Jornadas CRAI: Talleres para el éxito de un curso en línea
dc.title.alternativeXV Xornadas CRAI: Talleres para o éxito dun curso en liña
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/report
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Ficheiros no ítem

application/pdf
Nome: XV Xornadas CRAI_resumo.pdf
Tamaño: 854.3 Kb
Formato: PDF


Thumbnail

Este ítem aparece na(s) seguinte(s) colección(s)

Mostrar o rexistro simple do ítem

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
A licenza do ítem descríbese como
 Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España

Recolectores:Enlaces de interese:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contacto | Suxestións