Show simple item record

dc.contributor.advisorRodríguez Pereiro, Isaac
dc.contributor.advisorCela Torrijos, Rafael
dc.contributor.authorBlanco Codeso, Andrea
dc.date.accessioned2017-10-25T12:33:28Z
dc.date.available2017-10-25T12:33:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/16070
dc.description.abstractOs pesticidas son compostos empregados en viñas arredor do mundo para garantir unha protección na colleita con poucas perdas, producidas por distintos organismos, en uvas utilizadas para a fabricación do viño. O modo de acción destes compostos baséase na intromisión sobre o metabolismo de diferentes organismos sen afectar á vide. Un acrecentamento no uso destos compostos pode fixar a existencia de residuos nas uvas no momento da colleita onde poden chegar ao viño que se produce coas mesmas. Por ese motivo, estipulouse unha lexislación que regula a cantidade máxima de residuos de pesticidas en uvas, e, aínda que a día de hoxe non hay valores regulamentados no viño, recoméndase que non superen ao 10 % dos límites en uvas. Neste estudo traballouse con diferentes tipos de pesticidas, funxicidas principalmente aínda que tamén algún insecticida, co obxecto de poder detectar a maior cantidade destas sustancias en viños comerciais optimizando a extracción por medio da extracción en fase sólida (SPE) e detección por medio de cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS). Preséntase unha metodoloxía analítica simple, rápida e robusta que pode ser aplicada en laboratorios de control de alimentos
dc.description.abstractPesticides are compounds that are used in vineyards around the world to ensure protection at harvest with a few loss, produced by different organisms, in grapes used to make wine. The mode of action of these compounds is based on the interference on the metabolism of different organisms without affecting the vine. An increase in the use of these compounds can determine the existence of residues in grapes at the time of harvest, from where they can reach the wine that is elaborated with the same ones. For this reason, legislation has been established to regulate the maximum amount of pesticide residues in grapes, and although there are currently no regulated values in wine, it is recommended that they do not exceed 10% of the limits on grapes In this study we have worked with different types of pesticides, mainly fungicides but also some insecticide, with the purpose of being able to detect the greatest amount of these substances in commercial wines, extraction has been optimized by solid phase extraction (SPE) and detection has been optimized by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS). It is presented a simple, fast and robust analytical methodology that can be implemented in food control laboratories.
dc.description.abstractLos pesticidas son compuestos que se emplean en viñedos de todo el mundo para garantizar una protección en la cosecha con escasas pérdidas, producidas por diferentes organismos, en uvas empleadas para la elaboración del vino. El modo de acción de estos compuestos se basa en la interferencia sobre el metabolismo de diferentes organismos sin afectar a la vid. Un incremento en el empleo de estos compuestos puede determinar la existencia de residuos en las uvas en el momento de la cosecha, desde donde pueden alcanzar el vino que se elabora con las mismas. Por ese motivo, se ha establecido una legislación que regule la cantidad máxima de residuos de pesticidas en uvas, y aunque a día de hoy no hay valores regulados en el vino,se recomienda que no excedan al 10% de los límites en uvas. En este estudio se ha trabajado con distintos tipos de fitosanitarios, fungicidas principalmente aunque también algún insecticida, con el objetivo de poder detectar la mayor cantidad de estas sustancias en vinos comercialesoptimizando la extracción mediante extracción en fase sólida (SPE) y detección mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-ESI-MS/MS). Se presenta una metodología analítica sencilla, rápida y robusta que puede ser implementada en laboratorios de control de alimentos
dc.language.isospa
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.subjectfitosanitarios
dc.subjectviticultura
dc.subjectcromatografía de líquidos
dc.subjectespectrometría de masas
dc.subject.classificationMaterias::Investigación::23 Química
dc.titleDesarrollo de métodos multianalito para la determinación de residuos de fitosanitarios en vino mediante LC -MS/MS
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela: Facultade de Química


Files in this item

application/pdf
Name: 2017_TFG_Blanco_fitosanitarios_vino.pdf
Size: 1.399 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España
Except where otherwise noted, this item's license is described as  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback