Now showing items 1-20 of 190

  • Carta Orde 

   Consello Real de Castela (171)
   Carta Orde do Consello de Carlos III por D. Antonio Martínez Salazar ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, para que se lean as cátedras que non se lesen.
  • Real Provisión 

   Felipe II, Rei de España (1595)
   Real Provisión de Felipe II e Consello, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago para que o Claustro informe sobre a petición de dita Universidade para aumentar o número de cátedras de cánones, se fora necesario e ...
  • Escritura de fundación 

   Conde de Monterrei (1610)
   1610- Escritura de fundación de Cátedras de Leis e Gramática otourgada polo Conde de Monterrei, patrón da Universidade de Santiago.
  • Real Provisión 

   Felipe III, Rei de España (1612)
   Real Provisión dada por Felipe III e Consello, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, para darlles licenzas para poder aumentar o soldo, a os catedráticos de Gramática, Fernando de Romay e Patricio Sinut.
  • Real Provisión 

   Felipe III, Rei de España (1616)
   Real Provisión dada por Felipe III ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago sobre o aumento de Cátedras na Universidade ( Teoloxía, Cánones e Leis)
  • Real Provisión 

   Real Audiencia del Reino de Galicia (1631)
   Real Provisión dada pola Audiencia do Reino de Galicia, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago sobre oposiciones á Cátedra de Gramática de Medianos.
  • Real Provisión 

   Felipe IV, Rei de España (1638)
   Real Provisión de Felipe IV e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago concedendo licenza ao mestre definidor da Orde de San Bieito, Frei Diego de Hevia e Baldés, para representar a súa cátedra por un ...
  • Real Provisión 

   Felipe IV, Rei de España (1638)
   Real Provisión e Executoria de Felipe IV e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago pola que se revoca a elección feita polo Claustro da Cátedra de Prima de Teoloxía.
  • Real Provisión 

   Felipe IV, Rei de España (1648)
   Real Provisión de Felipe IV e Consello, á Universidade de Santiago, concedendo licenza para a fundación da cátedra de Institutos, cun salario moderado, de non mais de 60 ducados anuais e durante una hora ao dia.
  • Real Provisión 

   Felipe IV, Rei de España (1665)
   Real Provisión dada por Felipe IV e Consejo ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago por unha queixa en nome do Reitor e Colexio de San Clemente, do prior e Convento de San Agustín e de D. Juan Vieiro de Otero, ...
  • Real Provisión 

   Real Audiencia del Reino de Galicia (1675)
   Real Provisión da Audiencia de Galicia, a instancia do Vistador ordinario da Universidade de Santiago, querellándose contra o Provisor, por entrometerse na provisión dunha cátedra de Artes, e sobre si o licenciado D. Luis ...
  • Real Provisión 

   Universidade de Santiago de Compostela (1675)
   Real Provisión do Xuíz protector da Universidade de Santiago, sobre a suspensión da elección dunha persoa para a cátedra de Artes, a petición de D. Diego Somoza.
  • Real Provisión 

   Carlos II, Rei de España (1677)
   Real Provisión de Carlos II e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, ante o incumprimento da Real Provisión de 28 de setembro de 1677, na que se restituía a Frei Luis de Bustamante como catedrático de ...
  • Real Provisión 

   Carlos II, Rei de España (1677)
   Real Provisión de Carlos II e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago para restituir a Frei Luis de Bustamante da Orde de San Bieito, á cátedra de Prima de Teoloxía.
  • Real Provisión 

   Carlos II, Rei de España (1697)
   Real Provisión e Carta Executoria de Carlos II e os señores do Consello, para que os pais da Compañía de Xesús cumplan coa escritura outorgada coa Universidade en 1648, para non ter mais que un curso de Artes no seu colexio, ...
  • Real Provisión 

   Carlos II, Rei de España (1697)
   Real Provisión de Carlos II e Consello, ao Reitor e Claustro sa Universidade de Santiago, concedendo a Frei Juan de Torres o solicitado para que lle garden os honores e demais emolumentos que ten como catedrático xubilado ...
  • Real Provisión 

   Carlos II, Rei de España (1697)
   Real Provisión de Carlos II e Consello, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, para que o catedrático de Prima de Teoloxía de dita Universidade, Frei Benito Martínez de Prado, teña todos os honores e preminencias ...
  • Real Provisión 

   Carlos II, Rei de España (1697)
   Real provisión de Carlos II e Consello, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, para que se cumpla a Real Provisión de 27 de outubro de 1697 de gardar os honores e emolumentos a Frei Juan de Torres, como catedrático ...
  • Real Decreto 

   Carlos III, Rei de España (1697)
   Real Decreto de Carlos III ao Gobernador do Consello sobre a alternativa entre a Escola Tomista e a Escola Xesuita, para que as dúas teñan un trato de igualdade en todas as Universidades no tocante á provisión de Cátedras.
  • Real Provisión 

   Felipe V, Rei de España (1701)
   Real Provisión de Felipe V e Consello, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, pedindo informes do salario e prerrogativas da cátedra de Prima de Teoloxía afecta ao Monasterio de San Martiño desta cidade e fundada ...

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback