Now showing items 19-29 of 29

  • Os escenarios demográficos de Galiza e as súas implicacións económicas 

   Fernández Leiceaga, Xoaquín María (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   O artigo ten dous obxectivos básicos: a explicación dos horizontes demográficos plausíbeis para Galiza e a avaliación das implicacións económicas dos mesmos. Para o primeiro obxectivo movilizan-se distintos recursos, dende ...
  • Por unha economía ó servicio de todos 

   Mera Sánchez, Manuel (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
  • Posición económica, localización industrial e infraestructuras nunha perspectiva americana: Galicia entre os séculos XIX e XXI 

   Prada Blanco, Albino (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Neste traballo sostense que tanto a conformación das dúas áreas metropolitanas de Galicia como a súa especialización productiva tivo que ver –nos comezos do século que remata-decisivamente coa posición marítimo-portuaria. ...
  • Presentación 

   Díaz Vázquez, Pilar; Fernández González, Ángel; Rodríguez González, Xosé Antón (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
  • Presente e futuro das infraestructuras de transportes en Galicia 

   Caride Estévez, María José; Pis Sánchez, Eduardo (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Neste artigo analízase a evolución recente dos investimentos nas infraestructuras de transporte en Galicia, e faise unha reflexión sobre as necesidades futuras na materia, poñendo a énfase na necesidade da definición dun ...
  • A rexión galaico-duriense: dimensión económica e dinámica de converxencia 

   López Facal, Xoán Xosé (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   A organización do mercado mundial en áreas económicas e organismos rexionais, xunto coa tendencia á polarización espacial dos mercados provocan situacións de centralidade e excentricidade na distribución espacial dos fluxos ...
  • O sector agrário galego ás portas do século XXI: balance das súas transformaciones recentes 

   López Iglesias, Edelmiro (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Este traballo ten un doble obxectivo: efectuar un balance das transformacións que experimentou a agricultura galega no período transcorrido desde a integración comunitária; sinalar ao mesmo tempo os trazos esenciais que ...
  • O sector industrial galego: perspectivas ante un novo século 

   Ares Fernández, Juan José (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Neste traballo analízase a evolución da industria galega nunha parte significativa da década dos noventa dende a perspectiva dunha comparación das principais variables macroeconómicas das diferentes agrupacións industriais. ...
  • O sector público galego nos anos noventa 

   Álvarez Corbacho, Xaquín (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Neste traballo analízanse determinados aspectos básicos do sector público galego durante os anos noventa, mostrando, á súa vez, certos trazos que se consideran caracterizadores del. O raquitismo orzamentario municipal, a ...
  • Tendencias e problemas da pesca galega no contexto mundial e comunitario 

   Varela Lafuente, Manuel; Iglesias Malvido, Carlos (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Neste traballo inténtase valora-la posición de Galicia no contexto das novas tendencias da pesca mundial e comunitaria. Para iso, ademais de sintetiza-los cambios máis significativos nestes escenarios, recollemos argumentos ...
  • A vivenda e o sector da construcción en Galicia: evolución e perspectivas 

   López Andión, María del Carmen (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   A vivenda e o sector da construcción do cal forma parte teñen un indubidable protagonismo non só económico senón tamén social. Neste traballo analízase o papel da construcción na economía galega comezando pola súa ...

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback