Now showing items 1-20 of 29

  • ¿Consolidará Galicia a súa converxencia real no século XXI? 

   Dehesa Romero, Guillermo de la (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Tendo en conta que a maneira de medi-la converxencia real é, cando menos, dobre, neste traballo formúlanse dúas cuestións claves e dáselles resposta: a primeira, ¿como se sitúa Galicia dentro de España, dentro de Europa ...
  • O futuro da economía galega 

   Orza Fernández, José Antonio (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
  • Cambio estructural e eficiencia porductiva da economía galega 

   Mella Márquez, Xosé María (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   O artigo fórmulase analiza-lo cambio estructural da economía galega acontecido nos tres últimos lustros, aprecia-los seus efectos sobre a eficiencia productiva e valora-los factores claves do crecemento económico de ...
  • Presentación 

   Díaz Vázquez, Pilar; Fernández González, Ángel; Rodríguez González, Xosé Antón (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
  • Unha Galicia para todos 

   Mosquera Sueiro, Xesús (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
  • A vivenda e o sector da construcción en Galicia: evolución e perspectivas 

   López Andión, María del Carmen (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   A vivenda e o sector da construcción do cal forma parte teñen un indubidable protagonismo non só económico senón tamén social. Neste traballo analízase o papel da construcción na economía galega comezando pola súa ...
  • Aforro e sistema financeiro 

   Isla Couto, Xaime; Martínez Cobas, Francisco Xavier; Rojo, Javier (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   O traballo presenta o aforro galego e o uso que fai deste o sistema financeiro. Logo dun repaso polo pasado e polos cambios producidos ata a situación actual, coméntanse as variables que afectarán á súa evolución
  • Estructura de mercado turístico galego 

   Rey Graña, Carla; Ramil Díaz, María (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   O obxectivo deste traballo é presentar unha análise da estructura do mercado turístico en Galicia. Comezamos cun estudio dos principais efectos da actividade turística, centrándonos no máis inmediato: o desenvolvemento ...
  • A rexión galaico-duriense: dimensión económica e dinámica de converxencia 

   López Facal, Xoán Xosé (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   A organización do mercado mundial en áreas económicas e organismos rexionais, xunto coa tendencia á polarización espacial dos mercados provocan situacións de centralidade e excentricidade na distribución espacial dos fluxos ...
  • Presente e futuro das infraestructuras de transportes en Galicia 

   Caride Estévez, María José; Pis Sánchez, Eduardo (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Neste artigo analízase a evolución recente dos investimentos nas infraestructuras de transporte en Galicia, e faise unha reflexión sobre as necesidades futuras na materia, poñendo a énfase na necesidade da definición dun ...
  • Posición económica, localización industrial e infraestructuras nunha perspectiva americana: Galicia entre os séculos XIX e XXI 

   Prada Blanco, Albino (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Neste traballo sostense que tanto a conformación das dúas áreas metropolitanas de Galicia como a súa especialización productiva tivo que ver –nos comezos do século que remata-decisivamente coa posición marítimo-portuaria. ...
  • O marco comunitario de apoio 2000-2006 e a estratexia de desenvolvemento económico de Galicia no novo período de programación dos fondos estructurais da Unión Europea 

   Faíña Medín, José Andrés; Lirón Lago, Juan José; Ramos Mulero, Francisco (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Este traballo explica o contido do Marco de Apoio Comunitario das Rexións Obxectivo nº 1 de España 2000-2006 no que se integra Galicia, así como a Estratexia de Desenvolvemento Económico, concretada no Plan Estratéxico ...
  • Tendencias e problemas da pesca galega no contexto mundial e comunitario 

   Varela Lafuente, Manuel; Iglesias Malvido, Carlos (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Neste traballo inténtase valora-la posición de Galicia no contexto das novas tendencias da pesca mundial e comunitaria. Para iso, ademais de sintetiza-los cambios máis significativos nestes escenarios, recollemos argumentos ...
  • O sector industrial galego: perspectivas ante un novo século 

   Ares Fernández, Juan José (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Neste traballo analízase a evolución da industria galega nunha parte significativa da década dos noventa dende a perspectiva dunha comparación das principais variables macroeconómicas das diferentes agrupacións industriais. ...
  • O sector agrário galego ás portas do século XXI: balance das súas transformaciones recentes 

   López Iglesias, Edelmiro (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Este traballo ten un doble obxectivo: efectuar un balance das transformacións que experimentou a agricultura galega no período transcorrido desde a integración comunitária; sinalar ao mesmo tempo os trazos esenciais que ...
  • O sector público galego nos anos noventa 

   Álvarez Corbacho, Xaquín (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Neste traballo analízanse determinados aspectos básicos do sector público galego durante os anos noventa, mostrando, á súa vez, certos trazos que se consideran caracterizadores del. O raquitismo orzamentario municipal, a ...
  • Cambio estructural e innovación na economía galega: os retos na soleira do século XXI 

   Vence Deza, Xavier (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Analísase o proceso de cambio estrutural e de transformación da economía galega ao longo do último cuarto de século desde a perspectiva da teoría dos sistemas nacionais de innovación (SNI) e a teoría da regulación. Para ...
  • Os escenarios demográficos de Galiza e as súas implicacións económicas 

   Fernández Leiceaga, Xoaquín María (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   O artigo ten dous obxectivos básicos: a explicación dos horizontes demográficos plausíbeis para Galiza e a avaliación das implicacións económicas dos mesmos. Para o primeiro obxectivo movilizan-se distintos recursos, dende ...
  • Educación, emprego e poboación de Galicia 

   Guisán Seijas, María del Carmen (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Neste traballo destácase o déficit educativo como o factor máis decisivo na explicación das dificultades de converxencia real coa media europea en PIB por habitante e en taxas de emprego non-agrario, tanto no caso de ...
  • A facenda autonómica ante o novo século: unha reforma en busca de autor 

   Caramés Viéitez, Luis Antonio (Universidade de Santiago de Compostela, 2000)
   Pásase revista ás últimas reformas do financiamento autonómico, discútense a oportunidade e mailas consecuencias da cesión de parte do IRPF ás Comunidades Autónomas e explóranse posibles vías de reforma

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback