Now showing items 1-17 of 17

  • As novas perspectivas financeiras da Unión Europea: implicacións e consecuencias para Galicia 

   Espasa Queralt, Marta (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   As perspectivas financeiras son o reflexo orzamentario dos obxectivos políticos da Unión Europea no medio prazo e, á súa vez, determinan grosso modo o reparto dos ingresos e dos gastos comunitarios por países. O obxectivo ...
  • O impacto da política rexional comunitaria en Galicia. Unha panorámica 

   Armesto Pina, José Francisco (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   O obxectivo deste artigo é presentar os principais estudos cuantitativos sobre a incidencia dos fondos estruturais nos indicadores económicos básicos da Comunidade Autónoma galega. Logo da presentación do volume e da ...
  • A integración da agricultura galega na Unión Europea 

   Sineiro García, Francisco (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   Pásase revista aos problemas derivados da integración na Unión Europea, como son a aplicación da PAC e dos fondos estruturais e a apertura comercial aos países membros, analizando tamén a evolución da agricultura galega ...
  • A propósito da política rexional: a idea de Europa, revisitada 

   Caramés Viéitez, Luis Antonio (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
  • Galicia ante a Estratexia territorial europea 

   González Laxe, Fernando (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   O novo escenario que se configura en Europa obriga a repensar estratexias de desenvolvemento que desbordan o ámbito estritamente rexional para poder afrontar liñas de acción multirrexionais. A heteroxeneidade de situacións, ...
  • O mercado de traballo galego desde a entrada en Europa 

   Ares Fernández, Juan José; Rey Suárez, Pedro María (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   Neste artigo reflexiónase sobre o comportamento do mercado de traballo galego desde mediados dos anos oitenta, comparándoo co do mercado español e apoiándose nos resultados das estatísticas oficiais dispoñibles. Analízase ...
  • Galicia: o tránsito cara a unha sociedade urbana 

   Precedo Ledo, Andrés José; Míguez Iglesias, Alberto; Fernández Justo, María Isabel (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   Baixo este título abórdase o recente tránsito dunha Galicia rural á rexión urbana actual, cunha evolución da taxa de urbanización máis elevada cá media europea, podendo por iso falar dunha converxencia urbana de Galicia ...
  • Galicia como marco da competitividade empresarial no contexto da Estratexia de Lisboa 

   Río Araújo, María Luisa del; Bande Vilela, María Belén (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   A situación actual de crise internacional está provocando a minoración da toma das decisións de carácter estratéxico que configurarán a futura contorna internacional nos seus aspectos económico e social. Neste traballo ...
  • Marco estratéxico de converxencia económica de Galicia (MECEGA) 2007-2013 

   Xunta de Galicia. Dirección Xeral de Planificación Económica e Fondos Comunitarios (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   O Marco estratéxico de converxencia económica de Galicia (MECEGA) é o documento de planificación comunitaria elaborado pola Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia, que recolle os obxectivos e a estratexia ...
  • Vinte anos de Galicia na Unión Europea 

   Prada Blanco, Albino; Lago Peñas, Santiago (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   Neste traballo facemos unha revisión polo miúdo dos agregados de produción e ocupación da economía galega desde o seu ingreso na Comunidade Económica Europea no ano 1986. En conxunto, os resultados acadados son discretos, ...
  • A política pesqueira común (PPC): algúns casos de construción do seu carácter excepcional 

   García Negro, María do Carme (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   Os principais problemas que tiña suscitada a regulamentación do sector pesqueiro comunitario non pareceron ser resolvidos pola nova política pesqueira común. Mesmo parece converterse nun lugar común entre os expertos a ...
  • Galicia/Europa, 1955-2005. Medio século de proximidade 

   Barreiro Gil, Manuel Jaime (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   A historia económica e social de Galicia está contextualizada en Europa, de maneira especialmente evidente desde mediado o século XX, cando se perfilan dúas grandes etapas de relación: a primeira, desde o ano 1950 ata o ...
  • Política rexional comunitaria 

   Barreiro Gil, Manuel Jaime (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
  • A situación enerxética galega no contexto europeo 

   Doldán García, Xoán Ramón (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   O modelo enerxético hexemónico na actualidade supuxo un impulso sen precedentes na evolución da demanda mundial de enerxía, tendo como fontes principais as non renovábeis. O descubrimento de novos depósitos de petróleo, ...
  • Galicia e España no marco da política de cohesión da Unión Europea no actual período de programación 2007-2013 

   Castro Cotón, Manuel (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   Neste traballo analízanse as perspectivas financeiras da Unión Europea para o desenvolvemento e aplicación de políticas comúns no período 2007-2013, así como as orientacións estratéxicas básicas que van rexer o funcionamento ...
  • Galiza na Unión Europea. Unha economía emerxente 

   Nogueira Román, Camilo (Universidade de Santiago de Compostela, 2008)
   A entrada de Galiza na CE respondía á inequívoca realidade europea do país. Mais, se o ingreso era necesario, os seus problemas non foron considerados polos Gobernos españois, que actuaron desde a perspectiva dun Estado ...
  • A revolución no sector terciario: a Directiva Servizos e a caída do proteccionismo corporativo 

   Blanco González, José Manuel (Universidade de Santiago de Compostela, 2009)
   A Directiva Servizos no mercado interior europeo implicará un cambio radical no eido da competencia e a Administración. En áreas colindantes de dous Estados da UE (p.e. Galicia- Norte de Portugal), sen fronteiras sociais ...

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback