Show simple item record

dc.contributor.authorBalsa Barreiro, José
dc.date.accessioned2019-06-27T09:15:11Z
dc.date.available2019-06-27T09:15:11Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBalsa Barreiro, J. (2012). O modelo de xestión da superficie forestal en Galicia e a súa repercusión na crise incendiaria do ano 2006. Revista Galega de Economía. Vol. 21, núm. 2, pp. 11-38
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/18983
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.description.abstractA maior parte de Galicia está ocupada por superficie forestal, sendo de feito unha das principais potencias forestais de Europa. Aínda así, o monte galego ten unhas expectativas moi-to maiores en termos de sostibilidade, pero presenta unha serie de problemas estruturais her-dados, nunha gran parte, dun modelo de xestión que mostra graves deficiencias. A maioría dos autores coinciden ao afirmar que o problema de fondo deriva de que o seu desenvolvemento como sector económico non xorde como unha aposta decidida, senón que máis ben se debe ao fracaso do modelo agrario tradicional. Os episodios repetidos de crises incendiarias son un dos máis claros síntomas de que o modelo de xestión non é o adecuado. O fallo nos mecanismos de predición, prevención e/ou extinción é a clave que xustifica a magnitude extrema destas cri-ses incendiarias, que aparecen cada certo período de tempo. Neste artigo relaciónase a última gran crise incendiaria padecida en Galicia –a do verán do ano 2006– co modelo de xestión da superficie forestal, o cal actúa como orixe e/ou agravante desa crise, axudando a entender a magnitude real da traxedia
dc.description.abstractMost of surface of Galicia consists of forest land, making it one of the most important forestal areas in Europe. Even so, Galicia ́s forests have over average expectations regarding their sustainability. But there are some current problems inherited by a management model which has some serious deficiencies. The majority of the authors agree on the fact that the basic problem derives from the forest sector becoming an economic sector due to the failure of a tradi-tional agricultural model rather than the result of a planned strategy. The multiply repeating fo-rest wildfires demonstrate that the management model is not appropriate. The defective mechanisms regarding prediction, prevention and/or extinction are the key to the extreme impact of the forest wildfire crisis which occur every once in a while. This article relates the last big forest wild-fire crisis which occurred in Galicia in 2006 to the management model for woodland which was responsible for the wildfire and which helps to understand better the true dimensions of the tragedy
dc.description.abstractLa mayor parte de Galicia está ocupada por superficie forestal, siendo de hecho una de las principales potencias forestales de Europa. Aún así, el monte gallego tiene unas expectativas mucho mayores en términos de sostenibilidad, pero presenta una serie de problemas estructurales heredados, en gran parte, de un modelo de gestión que muestra graves deficiencias. La mayoría de los autores coinciden al afirmar que el problema de fondo deriva de que su desarrollo como sector económico no surge como una apuesta decidida, sino que más bien se debe al fracaso del modelo agrario tradicional. Los episodios repetidos de crisis incendiarias son uno de los más claros síntomas de que el modelo de gestión no es el adecuado. El fallo en los mecanismos de predicción, prevención y/o extinción es la clave que justifica la magnitud extrema de estas crisis incendiarias, que aparecen cada cierto período de tiempo. En este artículo se relaciona la última gran crisis incendiaria padecida en Galicia (la del verano del año 2006) con el modelo de gestión de la superficie forestal, el cual actúa como origen y/o agravante de esa crisis, ayudando a entender la magnitud real de la tragedia
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectDescapitalización
dc.subjectDesprofesionalización
dc.subjectÉxodo rural
dc.subjectIncendio forestal
dc.subjectIncendios periurbanos
dc.subjectÍndice de eficacia (IE)
dc.subjectInfrautilización
dc.subjectModelo insostible de xestión da superficie forestal
dc.subjectRéxime de propiedade
dc.subjectVisión produtivista
dc.subjectModelo insostenible de gestión de la superficie forestal
dc.subjectRégimen de propiedad
dc.subjectVisión productivista
dc.subjectDecapitalization
dc.subjectDeprofessionalization
dc.subjectRural exodus
dc.subjectWildfire
dc.subjectSuburban wildfires
dc.subjectEffectiveness index (EI)
dc.subjectInfrautilization
dc.subjectUnsustainable model of management of the forest area
dc.subjectProperty ownership
dc.subjectProductivist vision
dc.titleO modelo de xestión da superficie forestal en Galicia e a súa repercusión na crise incendiaria do ano 2006
dc.title.alternativeThe management model for galician forest and its impact on 2006 wildfire crisis
dc.title.alternativeEl modelo de gestión de la superficie forestal en Galicia y su repercusión en la crisis incendiaria del año 2006
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_11_38_rge_21_2_glg.pdf
Size: 4.489 Mb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_11_38_rge_21_2_esp.pdf
Size: 4.309 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback