Show simple item record

dc.contributor.authorMareque Álvarez-Santullano, Mercedes
dc.contributor.authorLópez Corrales, Francisco Xavier
dc.date.accessioned2019-06-28T12:07:12Z
dc.date.available2019-06-28T12:07:12Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationMareque Álvarez-Santullan, M. e López Corrales, F. X. (2012). Descrición dos distintos erros cometidos polos auditores cando redactan informes de auditoría. Revista Galega de Economía, 21 (2), 155-184.
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/18996
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.description.abstractO informe de auditoría de contas anuais debe seguir o formato e a terminoloxía específica recollida nas Normas técnicas de auditoría (NTA) para cumprir o seu fin, o que implica a expresión dunha opinión profesional sobre o contido das contas anuais por parte do auditor. Este traballo pretende analizar os erros que conteñen os informes de auditoría dunha mostra representativa de empresas galegas no período 2004-2007. A observación realizada permitiu concluír que os informes que non conteñen unha opinión favorable son os que presentan un maior número de erros. Estes erros figuran fundamentalmente nos parágrafos de comparabilidade, salvidades e opinión do informe. Así mesmo, detectamos que os auditores que exercen a título individual son os que cometen máis erros, cuestión que cremos de interese tanto para os usuarios dos informes como para o Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), principal encargado do control de calidade
dc.description.abstractEl informe de auditoría de cuentas anuales debe seguir el formato y la terminología específica recogida en las Normas técnicas de auditoría (NTA) para cumplir su fin, lo que implica la expresión de una opinión profesional sobre el contenido de las cuentas anuales por parte del auditor. Este trabajo pretende analizar los errores que contienen los informes de auditoría de una muestra representativa de empresas gallegas en el período 2004-2007. La observación realizada permitó concluir que los informes que no contienen una opinión favorable son los que presentan un mayor número de errores. Estos errores figuran fundamentalmente en los párrafos de comparabilidad, salvedades y opinión del informe. Asimismo, detectamos que los auditores que ejercen a título individual son los que cometen más errores, cuestión que creemos de interés tanto para los usuarios de los informes como para el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), principal encargado del control de calidad.
dc.description.abstractThe audit report of annual accounts must follow the specific format and terminology contained in the Technical Standards on Auditingto fulfill its purpose, which involves the expression of professional opinion on the content of annual accounts by the auditor.This work analyzes the errors contained in the audit reports of a representative sample of Galician companies, from 2004 to 2007. The observation has allowed us to conclude that the reports do not contain an unqualified opinion are those with more errors. These errors are mainly in the comparability paragraph, in the qualified paragraphs and in the opinion paragraph of the report. In addition, we found that the auditors are individual practitioners who make more errors, an issue that we believe of interest to users of the reports to the Institute of Accounting and Auditing (ICAC), principal in charge of quality control
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectInforme de auditoría
dc.subjectErros significativos
dc.subjectErros moi significativos
dc.subjectNormas técnicas de auditoría
dc.subjectErrores significativos
dc.subjectErrores muy significativos
dc.subjectAudit report
dc.subjectSignificant errors
dc.subjectVery significant errors
dc.subjectTechnical standards on auditing
dc.titleDescrición dos distintos erros cometidos polos auditores cando redactan informes de auditoría: un estudo aplicado ás empresas galegas
dc.title.alternativeDescripción de los distintos errores cometidos por los auditores cuando redactan informes de auditoría: un estudio aplicado a las empresas gallegas
dc.title.alternativeDescription of the different mistakes made by the auditors when they draft audit reports. A study applied to the galician companies
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_155_184_rge_21_2_glg.pdf
Size: 539.1 Kb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_155_184_rge_21_2_esp.pdf
Size: 259.4 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback