Show simple item record

dc.contributor.authorPareja Eastaway, Montserrat
dc.contributor.authorSánchez Martínez, María Teresa
dc.date.accessioned2019-07-01T15:28:05Z
dc.date.available2019-07-01T15:28:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationPareja Eastaway, M. e Sánchez Martínez, M. T. (2012). A política de vivenda en España: leccións aprendidas e retos de futuro. Revista Galega de Economía, 21(2), 203-232.
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19006
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.descriptionBloque temático Sector inmobiliario e mercado hipotecario
dc.description.abstractA traxectoria da política de vivenda española configura o sistema de vivenda actual mostrando a súa non neutralidade en canto aos seus efectos sobre a posesión ou sobre a redistribución de riqueza. En España, a intervención en cuestións de vivenda dista da practicada polos seus veciños europeos debido, posiblemente, a unha conceptualización distinta no referente ás responsabilidades asumidas polo estado do benestar; a política de vivenda tendeu a estimular a nova construción cun dobre obxectivo: favorecer a propiedade como forma prioritaria de posesión e axudar ao sector inmobiliario como dinamizador do crecemento económico. Non foi así en Europa, onde o concepto de vivenda social, pública e accesible arraigou con forza nos esquemas de provisión de vivenda. Este artigo ten un dobre obxectivo: por un lado, tendo caracterizado o estado do benestar en España e identificado os principais instrumentos de política de vivenda utilizados ao longo da historia, determinar os efectos tanto negativos como positivos que xerou no sistema de vivenda español a política levada a cabo desde os anos cincuenta; e, por outro lado, sinalar os retos que aínda quedan por cumprir, ofrecendo un posible camiño alternativo para conseguilos
dc.description.abstractLa trayectoria de la política de vivienda española configura el sistema de vivienda actual mostrando su no neutralidad en cuanto a sus efectos sobre la tenencia o sobre la redistribución de riqueza. En España, la intervención en cuestiones de vivienda dista de la practicada por sus vecinos europeos debido, posiblemente, a una conceptualización distinta en lo referente a las responsabilidades asumidas por el estado del bienestar; la política de vivienda ha tendido a estimular la nueva construcción con un doble objetivo: favorecer la propiedad como forma prioritaria de tenencia y ayudar al sector inmobiliario como dinamizador del crecimiento económico. No ha sido así en Europa, donde el concepto de vivienda social, pública y accesible ha arraigado con fuerza en los esquemas de provisión de vivienda. Este artículo tiene un doble objetivo: por un lado, habiendo caracterizado el estado del bienestar en España e identificado los principales instrumentos de política de vivienda utilizados a lo largo de la historia, determinar los efectos tanto negativos como positivos que ha generado en el sistema de vivienda español la política llevada a cabo desde los años cincuenta; y, por otro lado, señalar los retos que aún quedan por cumplir, ofreciendo un posible camino alternativo para conseguirlos
dc.description.abstractThe trajectory of the Spanish housing policy has shaped the current housing system and it shows its non-neutrality in its effects on tenure or on the redistribution of wealth. In Spain, the usual scheme of housing intervention is far from those policies implemented by its European neighbours, possibly due to a different conceptualization regarding the responsibilities assumed by the welfare state. Spanish housing policy has tended to stimulate new construction with a double objective, to promote homeownership as a priority form of tenure and to stimulate the real estate sector as a catalyst for economic growth. This strategy has not happened in Europe where the concept of social housing, public and affordable, has become firmly established in the housing schemes. The aim of this article is twofolded: on the one hand, once the Spanish Welfare State is characterised and having identified the main tools of housing policy in Spain over the years, the paper aims to determine both negative and positive effects of the implementation of housing policy in the Spanish housing system. On the other, the paper will point out the remaining challenges in this field providing an alternative path to achieve them
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectPolítica de vivenda
dc.subjectTenza
dc.subjectVivenda social
dc.subjectGasto público
dc.subjectPolítica de vivienda
dc.subjectTenencia
dc.subjectVivienda social
dc.subjectHousing policy
dc.subjectTenure
dc.subjectSocial housing
dc.subjectPublic expenditure
dc.titleA política de vivenda en España : leccións aprendidas e retos de futuro
dc.title.alternativeLa política de vivienda en España: lecciones aprendidas y retos de futuro
dc.title.alternativeHousing policy in Spain: lessons learned and future challenges
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_203_232_rge_21_2_glg.pdf
Size: 689.7 Kb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_203_232_rge_21_2_esp.pdf
Size: 643.1 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback