Show simple item record

dc.contributor.authorCoro Chasco, Yrigoyen
dc.contributor.authorSánchez Reyes, Beatriz
dc.date.accessioned2019-07-01T17:03:25Z
dc.date.available2019-07-01T17:03:25Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationCoro Chasco, Y. e Sánchez Reyes, B. (2012). Externalidades ambientais e prezo da vivenda en Madrid: unha análise con regresión cuantílica espacial. Revista Galega de Economía, 21(2), 277-296.
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19009
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.descriptionBloque temático Sector inmobiliario e mercado hipotecario
dc.description.abstractA contaminación atmosférica e o ruído son dous importantes problemas propios das grandes cidades. Neste artigo analízase o impacto de ambas as dúas variables sobre o prezo da vivenda na zona centro da cidade de Madrid. Para iso, seleccionáronse dúas medidas subxectivas de contaminación atmosférica e ruído correspondentes a unha mostra de 5.080 vivendas que, xunto con outras variables de características desas vivendas, de accesibilidade e de datos socioeconómicos, serán empregadas no contexto dos modelos de regresión cuantílica. A regresión cuantílica espacial é un bo medio para controlar problemas habituais nos modelos hedónicos (non linearidade, non normalidade por asimetrías e puntos atípicos, heteroscedasticidade e autocorrelación espacial). Os resultados mostran que nin a contaminación atmosférica nin o ruído teñen un efecto claramente significativo sobre o prezo da vivenda, agás nos barrios máis ricos, onde a polución é unha externalidade negativa. Ademais, claramente contrario ao esperado, o impacto do ruído presenta signo positivo, aínda que unicamente para o segmento de vivendas de luxo debido, posiblemente, á existencia de certas externalidades positivas asociadas ao ruído nestas zonas, como rúas comerciais exclusivas e zonas de alto valor histórico ou cultura
dc.description.abstractLa contaminación atmosférica y el ruido son dos importantes problemas propios de las grandes ciudades. En este artículo se analiza el impacto de ambas variables sobre el precio de la vivienda en la zona centro de la ciudad de Madrid. Para elo, se han seleccionado dos medidas subjetivas de contaminación atmosférica y ruido correspondientes a una muestra de 5.080 viviendas que, junto con otras variables de características de esas viviendas, de accesibilidad y de datos socioeconómicos, serán empleadas en el contexto de los modelos de regresión cuantílica. La regresión cuantílica espacial es un buen medio para controlar problemas habituales en los modelos hedónicos (no linealidad, no normalidad por asimetrías y puntos atípicos, heteroscedasticidad y autocorrelación espacial). Los resultados muestran que ni la contaminación atmosférica ni el ruido tienen un efecto claramente significativo sobre el precio de la vivienda, excepto en los barrios más ricos, donde la polución es una externalidad negativa. Además, claramente contrario a lo esperado, el impacto del ruido presenta signo positivo, aunque únicamente para el segmento de viviendas de lujo debido, posiblemente, a la existencia de ciertas externalidades positivas asociadas al ruido en estas zonas, como calles comerciales exclusivas y zonas de alto valor histórico o cultural
dc.description.abstractAir pollution and urban noise are major concerns in big cities. This paper aims at evaluating how they impact transaction prices in downtown Madrid. For that purpose, we incorporate two subjective measures of air-pollution and noise, joint with other variables available for individual characteristics, accessibility and socio-economic data, and we use spatial quantile models with a sample of 5,080 houses in downtown Madrid. Spatial quantile regressions are a good instrument to deal with common problems in hedonic models, such as non-linearity, non-normality due to asymmetries and outliers, heteroskedasticity and spatial autocorrelation. We find that noise and air-pollution have no clear significant effect except in the wealthier neighborhoods, where pollution is clearly a disamenity. Additionally, we find a counter-intuitive positive sign for the effect of noise only for the group of the most exclusive properties, possibly because of their owner high ‘sense of place’, joint to the existence of some other related positive associated externalities, such as upscale shops and historical or cultural areas
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectContaminación atmosférica
dc.subjectRuído
dc.subjectPrezo da vivenda
dc.subjectRegresión cuantílica espacial
dc.subjectMadrid
dc.subjectPrecio de la vivienda
dc.subjectAir pollution
dc.subjectNoise
dc.subjectHousing prices
dc.subjectSpatial quantile regression
dc.titleExternalidades ambientais e prezo da vivenda en Madrid: unha análise con regresión cuantílica espacial
dc.title.alternativeExternalidades ambientales y precio de la vivienda en Madrid: un análisis con regresión cuantílica espacial
dc.title.alternativeEnvironmental externalities and housing price in Madrid: an application with spatial quantile regression
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_277_296_rge_21_2_glg.pdf
Size: 2.937 Mb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_277_296_rge_21_2_esp.pdf
Size: 2.928 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback