Show simple item record

dc.contributor.authorVilas Fernández, Manuel
dc.date.accessioned2019-07-01T17:25:42Z
dc.date.available2019-07-01T17:25:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationVilas Fernández, M. (2012). O mercado inmobiliario galego: do auxe á crise. Unha estimación da situación actual do mercado e a súa evolución futura. Revista Galega de Economía, 21(2), 297-319.
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19010
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.descriptionBloque temático Sector inmobiliario e mercado hipotecario
dc.description.abstractA finais do ano 2011 o mercado galego da vivenda atópase cun stock aproximado de 35.000 vivendas, cuxa venda está comprometida polo escaso dinamismo da demanda. Esta debilidade da demanda derívase de múltiples factores entre os que aparecen como máis relevantes a sobrevaloración de custo, as expectativas deflacionistas, o racionamento do crédito e a saturación do mercado, todo iso unido a unha pobre dinámica demográfica que contrae a demanda de vivenda. Neste artigo analízanse estes factores, facendo unha descrición da dinámica do sector residencial na primeira década do século XXI. Cuantifícase a sobrevaloración actual da vivenda nos diferentes mercados inmobiliarios. Por último, realízase unha aproximación ás variables demográficas e sociolóxicas que, xunto coas económicas, determinarán a demanda potencial de vivenda nos próximos dez anos en Galicia
dc.description.abstractA finales del año 2011 el mercado gallego de la vivienda se encuentra con un stock aproximado de 35.000 vivendas, cuya venta está comprometida por el escaso dinamismo de la demanda. Esta debilidad de la demanda se deriva de múltiples factores entre los que aparecen como más relevantes la sobrevaloración de coste, las expectativas deflacionistas, el racionamiento del crédito y la saturación del mercado, todo ello unido a una pobre dinámica demográfica que contrae la demanda de vivienda. En este artículo se analizan estos factores, haciendo una descripción de la dinámica del sector residencial en la primera década del siglo XXI. Se cuantifica la sobrevaloración actual de la vivienda en los diferentes mercados inmobiliarios. Por último, se realiza una aproximación a las variables demográficas y sociológicas que, junto con las económicas, determinarán la demanda potencial de vivienda en los próximos diez años en Galicia
dc.description.abstractIn late 2011 in the Galician housing market there is a stock of approximately 35,000 dwellings whose sale is difficult. The weakness of demand is due from multiple causes, which appear more relevant overprices, deflationary expectations, credit rationing and market saturation; all linked to a faulting demographic dynamic. This article discusses these factors, describing the dynamics of the residential sector in the first decade of the century. It quantifies the current overvaluation of housing in different housing markets. Finally, presents an approach to the demographic and sociological variables, which, along with economic ones, will determine the potential demand for housing in the next ten years in Galicia
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectMercado inmobiliario
dc.subjectStock de vivenda
dc.subjectDemanda potencial de vivenda
dc.subjectRatio prezo-renda
dc.subjectÁreas urbanas
dc.subjectSobrevaloración da vivenda
dc.subjectPersoas por vivenda
dc.subjectXefes de fogar
dc.subjectStock de vivienda
dc.subjectDemanda potencial de vivienda
dc.subjectRatio precio-renta
dc.subjectSobrevaloración de la vivienda
dc.subjectPersonas por vivienda
dc.subjectJefes del hogar
dc.subjectDwellings
dc.subjectStocks
dc.subjectReal estate
dc.subjectHousing stock
dc.subjectPotential housing demand
dc.subjectPrice-income ratio
dc.subjectUrban areas
dc.subjectDwelling overvaluation
dc.subjectPeople per dwelling
dc.subjectHousehold heads
dc.titleO mercado inmobiliario galego: do auxe á crise. Unha estimación da situación actual do mercado e a súa evolución futura
dc.title.alternativeEl mercado inmobiliario gallego: del auge a la crisis. Una estimación de la situación actual del mercado y su evolución futura
dc.title.alternativeThe galician housing market: from boom to crisis. An estimate of the current market situation and its future evolution
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Fundamentos da Análise Económica
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_297_319_rge_21_2_glg.pdf
Size: 852.4 Kb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_297_319_rge_21_2_esp.pdf
Size: 865.2 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback