Show simple item record

dc.contributor.authorBallesteros Ron, Alejandro
dc.date.accessioned2019-07-09T10:12:16Z
dc.date.available2019-07-09T10:12:16Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.citationBallesteros Ron, A. (1999). Os ciclos electorais e o esforzo orzamentario nos concellos galegos. Revista Galega de Economía, 8 (2), 31-52.
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19090
dc.description.abstractNeste traballo demóstrase que os cancellos galegos de máis de 20.000 habitantes realizan políticas electoralistas, xa que programan os seus gastos e ingresos tendo en canta a data das eleccións. Aínda que os indicios que aparecen son de pouca entidade, entendemos que se presenta na maioría dos cancellos. Nunha primeira parte, buscamos o modelo que nos serviría de referencia para analiza-los orzamentos das facendas locais galegas. Na segunda, mostramos un breve panorama dos sucesos políticos que ocorreron en España nestes anos. Finalmente, analizamos dous índices: o esforzos, ou diferencia entre o déficit e o superávit dun ano e o anterior, e o esforzo, ou incremento dos ingresos e dos gastos totais con respecto ó ano anterior. Ademais, a diferencia e as porcentaxes de incremento dos orzamentos liquidados e os preventivos
dc.description.abstractIn this paper it is shown that Gallician councils of over 20,000 inhabitants carry out vote-catching policies, since they program their expenditure and revenue bearing in mind the date of elections. Although there is no much evidence of the above, it is assumed that it happens in most of the councils. In the first part of the work a search for the modal that would serve as a reference to analyse the budgets of local goverrment public finance is carried out. In the second part, a short review of the political events that took place in Spain in those years is depicted. Finally, two indexes are analysed: Effort or the difference between the deficit or surplus of a year and the previous one; effort or the total revenue and expenditure increase with regard to de previous year. The difference and percentage of increase in preventiva and liquidatad budgets are also examined
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectEleccións
dc.subjectPolíticos
dc.subjectVotantes
dc.subjectDéficit-superávit
dc.subjectCapacidade-necesidade de financiamento
dc.subjectOrzamentos
dc.subjectElections
dc.subjectPoliticians
dc.subjectVoters
dc.subjectDeficit-surplus
dc.subjectCapacity-necessity of financing
dc.subjectBudget
dc.titleOs ciclos electorais e o esforzo orzamentario nos concellos galegos
dc.title.alternativeThe electoral cycles ano the budgetarian effort in the galician councils
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Economía Aplicada
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_31_52_rge_08_2_glg.pdf
Size: 5.273 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback