Show simple item record

dc.contributor.authorVarela Cabo, Luis Miguel
dc.contributor.authorRicoy Riego, Carlos Javier
dc.date.accessioned2019-07-16T08:20:49Z
dc.date.available2019-07-16T08:20:49Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationVarela Cabo, L. M. e Ricoy Riego, C. J. (2012). O camiño á complexidade: por que a economía debería seguir á física. Revista Galega de Economía, 21(2), 243-278.
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19160
dc.descriptionTexto dispoñíble en galego e español
dc.descriptionBloque temático Economía e ciencia
dc.description.abstractNa presente contribución mostraremos que a dirección dominante da economía contemporánea, tras o seu desenvolvemento inicial no marco conceptual e analítico da física clásica do século XIX, segue ancorada no seu “core” conceptual –a teoría neoclásica de equilibrio xeral–, ignorando a evolución da propia física ao longo do século XX cara ao tratamento de sistemas complexos, e aínda a natureza mesma do seu obxecto de coñecemento. Para isto, e logo de resumir brevemente o formalismo da física clásica e a formulación da propia economía neoclásica, analizaremos a evolución de ambas as dúas disciplinas ao longo do pasado século, con atención particular ao desenvolvemento da termodinámica desde o seu formalismo de equilibrio ata o concepto de estruturas disipativas da termodinámica non lineal. Finalmente, apuntamos unha serie de liñas nas que, ao noso xuízo, debe realizarse a adaptación da economía á física contemporánea, con todas as súas consecuencias
dc.description.abstractEn la presente contribución mostraremos que la dirección dominante de la Economía contemporánea, tras su desarrollo inicial en el marco conceptual y analítico de la física clásica del siglo XIX, sigue anclada en su “core” conceptual –la teoría neoclásica de equilibrio general–, ignorando la evolución de la propia física a lo largo del siglo XX hacia el tratamiento de sistemas complejos, y aún la naturaleza misma de su objeto de conocimiento. Para ello, tras resumir brevemente el formalismo de la física clásica y la formulación de la propia economía neoclásica, analizaremos la evolución de ambas disciplinas a lo largo del pasado siglo, con atención particular al desarrollo de la termodinámica desde su formalismo de equilibrio hasta el concepto de mestructuras disipativas de la termodinámica no lineal. Finalmente, apuntamos una serie de líneas en las que, a nuestro juicio, debe realizarse la adaptación de la economía a la física contemporánea, con todas sus consecuencias
dc.description.abstractIn this contribution we will show that the mainstream of contemporary economics, after its initial development in XIXth century analytical and conceptual framework of classical Physics, is still anchored to its conceptual core, the general equilibrium theory, neglecting the evolution of physics itself towards the treatment of complex systems, and even the nature of its own knowledge object. For that, after a short summary of classical physics formalism and of the own neoclassical economics, we will analyze the evolution of both disciplines throughout the last century, with particular attention being focused on the development of thermodynamics from its original equilibrium formalism until the formalization of the concept of dissipative structures in nonlinear thermodynamics. Finally, we outpoint some lines along which we consider the adaptation of economics to contemporary physics must be done
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectEconomía neoclásica
dc.subjectFísica clásica
dc.subjectTermodinámica non lineal
dc.subjectSistemas complexos
dc.subjectEconomía da complexidade
dc.subjectTermodinámica no lineal
dc.subjectSistemas complejos
dc.subjectEconomía de la complejidad
dc.subjectNeoclassical economics
dc.subjectClassical physics
dc.subjectNonlinear thermodynamics
dc.subjectComplex systems
dc.subjectComplexity economics
dc.titleO camiño á complexidade: por que a economía debería seguir á física
dc.title.alternativeEl camino a la complejidad: por qué la economía debería seguir a la física
dc.title.alternativeThe road to complexity: why should economics follow physics
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Física de Partículas
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Fundamentos da Análise Económica
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_243_278_rge_21_1_glg.pdf
Size: 356.1 Kb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_243_278_rge_20_1_esp.pdf
Size: 355.4 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback