Show simple item record

dc.contributor.authorBoedo Vilabella, Lucía
dc.contributor.authorCalvo Silvosa, Anxo Ramón
dc.date.accessioned2019-07-16T17:30:55Z
dc.date.available2019-07-16T17:30:55Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.citationRevista Galega de Economía, vol. 10, núm. 2 (2001), pp. 195-216 ISSN 1132-2799
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19206
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.description.abstractO presente traballo tenta afondar no comportamento financeiro das empresas tomando como variable de clasificación o tamaño. Existen, para o caso español, traballos relevantes nos que se analizan as características estructurais da composición do pasivo no segmento das pequenas e medianas empresas e a súa diferencia respecto ás de maior dimensión. Ó realizar unha revisión destes estudios co obxectivo de extraer regularidades empíricas, atópanse unha serie de problemas que dificultan a comparación dos resultados entre eles: diferentes criterios empregados para dividi-las empresas por tamaños, diferentes puntos de corte para cada criterio, diferentes modos de construcción das variables financeiras estudiadas, a dificultade para obter datos cos que realiza-los contrastes empíricos, distintas referencias temporais, etc. Todas estas cuestións son abordadas neste traballo para, posteriormente, acometer un estudio empírico a partir dunha mostra de empresas domiciliadas en Galicia. O obxectivo desta parte é achar diferencias significativas no comportamento financeiro das empresas clasificadas en grupos construídos a partir da consideración de diferentes criterios relativos ó tamaño e detectar se a variable empregada como criterio de clasificación é relevante á hora de atopar esas eventuais diferencias. Finalmente, extráense conclusións
dc.description.abstractThe present work faces with the financial behaviour of firms according to their size. In Spain, there are several important papers which deal with structural characteristics of the financial mixture in small and medium size firms, and the differences with bigger organizations. When we review these works in order to know patterns, we can find a set of problems which make comparison difficult: different criteria to make a size-based tipology, different ways to fix the groups in each criterium, different ways of defining the applied financial measures, problems to get data to test the theorical models, ... All these situations are faced in this paper before developing an empirical issue with Galician firms. The aim of this part is to disclose significant differences among the size-based groups. This groups are designed using several categorical variables related to size. Another question to solve is if there is any difference on the financial behaviour depending on the used criterium. Finally, some conclusions are proposed
dc.description.abstractEl presente trabajo pretende profundizar en el comportamiento financiero de las empresas tomando como variable de clasificación el tamaño. Existen, para el caso español, trabajos relevantes en los que se analizan las características estructurales de la composición del pasivo en el segmento de las pequeñas y medianas empresas y su diferencia respecto a las de mayor dimensión. Al realizar una revisión de estos estudios con el objetivo de extraer regularidades empíricas, se encuentran una serie de problemas que dificultan la comparación de los resultados entre ellos: diferentes criterios empleados para dividir las empresas por tamaños, diferentes puntos de corte para cada criterio, diferentes modos de construcción de las variables financieras estudiadas, la dificultad para obtener datos con los que realizar los contrastes empíricos, distintas referencias temporales, etc. Todas estas cuestiones son abordadas en este trabajo para, posteriormente, acometer un estudio empírico a partir de una muestra de empresas domiciliadas en Galicia. El objetivo de esta parte es descubrir diferencias significativas en el comportamiento financiero de las empresas clasificadas en grupos construidos a partir de la consideración de diferentes criterios relativos al tamaño y detectar si la variable empleada como criterio de clasificación es relevante a la hora de encontrar esas eventuales diferencias. Finalmente, se extraen conclusiones
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectEstructura de capital
dc.subjectPequena e mediana empresa
dc.subjectTamaño
dc.subjectCapital structure
dc.subjectSmall and medium size firm
dc.subjectSize
dc.subjectPequeña y mediana empresa
dc.titleIncidencia do tamaño sobre o comportamento financeiro da empresa. Unha análise empírica con pemes galegas
dc.title.alternativeSize Influence of the Financial Behaviour of the Firm. An Empirical Study with Galician Medium and Small Size Firms
dc.title.alternativeIncidencia del tamaño sobre el comportamiento financiero de la empresa. Un análisis empírico con pymes gallegas
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_195_216_rge_10_2_glg.pdf
Size: 263.8 Kb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_195_216_rge_10_2_esp.pdf
Size: 245.5 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Interesting links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback