Show simple item record

dc.contributor.authorÁlvarez López, Carlos José
dc.contributor.authorPalmeiro Ramos, Manuel
dc.contributor.authorCrecente Maseda, Rafael
dc.date.accessioned2019-07-22T12:36:10Z
dc.date.available2019-07-22T12:36:10Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationRevista Galega de Economía, vol. 11, núm. 2 (2002), pp. 1-21 ISSN 1132-2799
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19257
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.description.abstractEste traballo comenta os aspectos máis significativos do proceso proxectual seguido desde o encargo de realizar unha candidatura á Iniciativa LIFE-MEDIO AMBIENTE, ata a actualidade, cando faltan escasos meses para finaliza-la execución do proxecto. Pretendemos discuti-los termos de referencia do proceso de formulación, da fase de xestión, da execución e, por último, formularémo-las previsións para a explotación. A idea do presente proxecto partiu da necesidade de diversificación da economía rural e da relevancia do turismo (de natureza), como posible xerador potencial de efectos multiplicadores, tanto da formación de emprego como do rendemento económico, todo iso dentro da conservación e da revalorización dun medio de características ambientais significativas e degradadas. A través do Proxecto LIFE Tambre I, aprobado e cofinanciado pola Dirección Xeral XI da Comisión Europea, inténtase valoriza-los recursos naturais e, ó mesmo tempo, compatibiliza-lo seu aproveitamento coa actividade industrial de producción de enerxía eléctrica. As actividades propostas no proxecto están encamiñadas á creación dunha nova funcionalidade do medio natural: o turismo rural. Ademais, como peza fundamental para a articulación de tódalas actividades e a súa conservación ó longo do tempo, estase elaborando un Plan de Ordenación do Medio Físico, co que se intentan cimenta-los piares básicos da economía ambiental da zona: a administración dos recursos, a súa distribución e a busca dos seus limites de dispoñibilidade durante a fase de explotación do proxecto
dc.description.abstractThis assignment comments on the most significant aspects of the Project “LIFE-MEDIOAMBIENTE” from the date of its commission until now, a few months before final implementation of the project. Our purpose is to discuss the terms of reference for the processes and the execution. Finally, we will explain the previsions for its use. The idea for the current Project arises from the need for the diversion of the rural economy and from the relevance of rural turism as a potential trigger to increase, not only job creation, but also economic performance. This would occur in conjunction with the conservation and reassignment of a medium with distinctive environmental characteristics. The Project LIFE Tambre I, approved and financed by the DGXI of the European Comission, at-tempts to evaluate the natural resources and, at the same time, make it compatible with the exploitation of the industrial production of electrical energy. The recommendations proposed by the Project, have the objective of creating a new systems of management of the environment, rural turism. Moreover, as a key piece of the coordination of all these activities and their conservation for the long-term future, a new plan for the coordination of the environment is being elaborated on. This plan intends to cement the basic pillars of the environment economy of the region: ad-ministration of resources, their distribution and the exploration of the available limits during the implementation phase of the Project
dc.description.abstractEste trabajo comenta los aspectos mas significativos del proceso proyectual seguido desde el encargo de realizar una candidatura a la Iniciativa LIFE-MEDIOAMBIENTE, hasta la actualidad, cuando faltan escasos meses para finalizar la ejecución del proyecto. Pretendemos discutir los términos de referencia del proceso de formulación, de la fase de gestión, de la ejecución y, por último, formularemos las previsiones para la explotación. La idea del presente proyecto partió de la necesidad de diversificación de la economía rural y de la relevancia del turismo (de naturaleza), como posible generador potencial de efectos multiplicadores, tanto de la formación de empleo como del rendimiento económico, todo ello dentro de la conservación y de la revalorización de un medio de características ambientales significativas y degradadas. A través del Proyecto LIFE Tambre I, aprobado y cofinanciado por la Dirección General XI de la Comisión Europea, se intenta valorizar los recursos naturales y, al mismo tiempo, compatibilizar su aprovechamiento con la actividad industrial de producción de energía eléctrica. Las actividades propuestas en el proyecto están encaminadas a la creación de una nueva funcionalidad del medio natural: el turismo rural. Además, como pieza fundamental para la articulación de todas las actividades y su conservación a lo largo del tiempo, se está elaborando un Plan de Ordenación del Medio Físico, con el que se intentan cimentar los pilares básicos de la economía ambiental de la zona: la administración de los recursos, su distribución y la búsqueda de sus limites de disponibilidad durante la fase de explotación del proyecto
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectLIFE-MEDIO AMBIENTE
dc.subjectDesenvolvemento rural sostido
dc.subjectTurismo rural
dc.subjectRecuperación ambiental
dc.subjectLIFE ENVIRONMENT
dc.subjectSustainable rural development
dc.subjectRural turism
dc.subjectEnvironmental recovery
dc.subjectDesarrollo rural sostenido
dc.titleAmbiente e desenvolvemento rural. Proxecto LIFE99 ENV/E/00286 "Rehabilitación Tambre I Proxecto Piloto"
dc.title.alternativeEnvironment and Rural Development: LIFE 99 ENV/E/000286 Project: “Tambre I Rehabilitation - Pilot Scheme”
dc.title.alternativeAmbiente y desarrollo rural. Proyecto LIFE99 ENV/E/00286 "Rehabilitación Tambre I Proyecto Piloto"
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Enxeñaría Agroforestal
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp__21_42_rge_11_2_glg.pdf
Size: 259.1 Kb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_21_42_rge_11_2_esp.pdf
Size: 262.1 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback