Show simple item record

dc.contributor.authorLópez Iglesias, Edelmiro
dc.date.accessioned2019-07-22T15:27:30Z
dc.date.available2019-07-22T15:27:30Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.citationRevista Galega de Economía, vol. 9, núm. 1 (2000), pp. 167-196 ISSN 1132-2799
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19268
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.description.abstractEste traballo ten un doble obxectivo: efectuar un balance das transformacións que experimentou a agricultura galega no período transcorrido desde a integración comunitária; sinalar ao mesmo tempo os trazos esenciais que definen a sua realidade actual. Para iso parte-se de destacar as rupturas que desde 1986 tiveron lugar no marco de funcionamento do sector. E, con ese contexto de fondo, analisan-se os principais elementos que definen a sua dinámica recente. A imaxen que emerxe é a dun sector agrário: que na última década viu estancar-se ou diminuir as macromagnitudes básicas (produción e renda); que tende a reforzar a sua especialización nas producións bovinas; inmerso nun acelerado axuste demográfico e un intenso proceso de sustitución de traballo por capital, pero no que persisten graves deficiéncias estruturais, que provocan que a produtividade do traballo se manteña en níveis mui baixos; e finalmente un sector cada vez mais heteroxéneo internamente
dc.description.abstractEste trabajo tiene un doble objetivo: efectuar un balance de las transformaciones que experimentó la agricultura gallega en el período transcurrido desde la integración comunitaria; y señalar, al mismo tiempo, los rasgos esenciales que definen su realidad actual. Para ello, se parte de destacar las rupturas que desde 1986 tuvieron lugar en el marco de funcionamiento del sector, y, con ese contexto de fondo, se analizan los principales elementos que definen su dinámica reciente. La imagen que emerge es la de un sector agrario que en la última década vio estancarse o disminuir las macromagnitudes básicas (producción y renta); que tiende a reforzar su especialización en las producciones bovinas; inmerso en un acelerado ajuste demográfico y un intenso proceso de sustitución de trabajo por capital, pero en el que persisten graves deficiencias estructurales, que provocan que la productividad del trabajo se mantenga en niveles muy bajos; y, finalmente, un sector cada vez más heterogéneo internamente
dc.description.abstractThis paper has a double aim. On one hand it weighs up the transformations undergone by Galician agriculture since the European Community integration and, on the other it points out the esential outlines that define its present reality. In order to do that the setbacks that have taken place in the running of the sector since 1986 are underlined. And, with this context as a background, the main elements that define its recent dynamics are analysed. The image that comes into view is that of an agricultural sector that in the last decade witnesed the stagnation or the decrease of basic macro-magnitudes (production and income); that tends towards reinforcing its specialisation in bovine productions; immersed in a fast population adjustment and in an intense proces of substituting work for capital, but where serious and persistent structural deficiencies cause work productivity to be kept at very low level; and finally, a sector more and more internally heterogeneous
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectSector agrário
dc.subjectPolítica Agrária Común
dc.subjectEstruturas agrárias
dc.subjectMobilidade da terra
dc.subjectSector agrario
dc.subjectPolítica Agraria Común
dc.subjectEstructuras agrarias
dc.subjectMovilidad de la tierra
dc.subjectAgricultural sector
dc.subjectGalicia
dc.subjectCommon agricultural policy
dc.subjectAgricultural structures
dc.subjectLand mobility
dc.titleO sector agrário galego ás portas do século XXI: balance das súas transformaciones recentes
dc.title.alternativeEl sector agrario gallego a las puertas del siglo XXI: balance de sus transformaciones recientes
dc.title.alternativeThe Galician agricultural sector in the face of 21st century: an assessement of its recent changes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Economía Aplicada
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_167_196_rge_09_1_glg.pdf
Size: 192.1 Kb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_167_196_rge_9_1_esp.pdf
Size: 608.9 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback