Show simple item record

dc.contributor.authorSieiro Constela, María Milagros
dc.date.accessioned2019-07-24T11:08:27Z
dc.date.available2019-07-24T11:08:27Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationRevista Galega de Economía, vol. 12, núm. 1 (2003), pp. 209-224 ISSN 1132-2799
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19314
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.description.abstractAs operacións de reestructuración empresarial están fortemente condicionadas pola súa fiscalidade. A importancia das plusvalías que poden poñerse de manifesto con ocasión da súa realización fan do factor fiscal un aspecto central. Unicamente a configuración dun réxime especial con fundamento na neutralidade impositiva podería resultar coherente coas esixencias da internacionalización económica. Este proceso, unido á confianza que outorga un marco normativo comunitario, e a súa lectura flexible pola norma interna española de adaptación explican a súa crecente utilización nos últimos dez anos. As empresas galegas non permaneceron alleas a esta realidade. O seu comportamento neste período axústase a determinadas pautas: un equilibrio cada vez máis apreciable entre as operacións de “concentración” e “reorganización” empresarial, acompañado dunha evolución crecente que ten como punto de inflexión o ano 1996
dc.description.abstractThe business restructuring operations are strongly conditioned by their taxation. The importance of capital gains tax demonstrates that the taxation factor becomes a central aspect. Only the configuration of a special regime, based on neutral taxes, can be coherent with the demands of economic internationalisation. This process, in conjuction with the confidence given by a common framework of regulations and a flexible interpretation undertaken by the spanish internal regulation of adaption, explains its increasing use in the last ten tears. Gallician businesses are awere of this reality. Their behaviour during this period fits predetermined guidelines: an appreciable equilibrium between business “concentration” and “reorganisation” accompanied by an increasing evolution with 1996 as the starting point
dc.description.abstractLas operaciones de reestructuración empresarial están fuertemente condicionadas por su fiscalidad. La importancia de las plusvalías que pueden ponerse de manifiesto con ocasión de su realización hacen del factor fiscal un aspecto central. Únicamente la configuración de un régimen especial con fundamento en la neutralidad impositiva podría resultar coherente con la exigencias de la internacionalización económica. Este proceso, unido a la confianza que otorga un marco normativo comunitario, y su lectura flexible por la norma interna española de adaptación explican su utilización creciente en los últimos diez años. Las empresas gallegas no han permanecido ajenas a esta realidad. Su comportamiento en este período se ajusta a determinadas pautas: un equilibrio cada vez más apreciable entre las operaciones de “concentración” y “reorganización” empresarial, acompañado de una evolución creciente que tiene como punto de inflexión al año 1996
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectConcentración empresarial
dc.subjectReorganización empresarial
dc.subjectNeutralidade
dc.subjectPlusvalías
dc.subjectGrupos multinacionais
dc.subjectBusiness concentration
dc.subjectBusiness reorganisation
dc.subjectNeutrality
dc.subjectCapital gains
dc.subjectMultinational company
dc.subjectNeutralidad
dc.subjectGrupos multinacionales
dc.titleAs operacións de reestructuración empresarial en Galicia no marco do réxime fiscal especial
dc.title.alternativeThe business restructuring operations in Galicia, within the framework of the special taxation regime
dc.title.alternativeLas operaciones de reestructuración empresarial en Galicia en el marco del régimen fiscal especial
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_209_224_rge_12_1_glg.pdf
Size: 216.5 Kb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_209_224­_rge_12_1_esp.pdf
Size: 220.9 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


xmlui.mirage2.page-structure.recolectoresxmlui.mirage2.page-structure.enlaces_de_interes
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback