Show simple item record

dc.contributor.authorVillaverde Castro, José
dc.contributor.authorMaza Fernández, Adolfo
dc.date.accessioned2019-08-07T08:30:23Z
dc.date.available2019-08-07T08:30:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationRevista Galega de Economía, vol. 19, núm. extraord. (2010), pp. 45-60 ISSN 1132-2799
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19552
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.description.abstractNeste traballo analízase o esforzo investidor en I+D realizado en España nos últimos anos. Tras evidenciar que, no contexto da UE, é moita a distancia que nos separa do esforzo realizado polos países máis avanzados e que as disparidades entre eles son amplas, aínda que decrecentes, o traballo –mediante a aplicación de indicadores de desigualdade e técnicas non paramétricas– céntrase en desvelar as características da distribución rexional da I+D en España. A este respecto, a principal conclusión que se obtén é que, a nivel agregado, as desigualdades rexionais son bastante fortes e, salvo a partir do ano 2004, non ofrecen demasiadas mostras de reducirse co paso do tempo; e, polo que respecta aos sectores de execución, só o das Administracións Públicas exhibiu unha marcada pauta decrecente. Adicionalmente, aprécianse cambios importantes na forma externa da distribución que son compatibles cunha notable persistencia no ranking rexional. Por último, o traballo conclúe apuntando que o PIB per capita e a estrutura produtiva son factores que explican en boa medida a distribución rexional da I+D en España
dc.description.abstractEn este trabajo se analiza el esfuerzo inversor en I+D realizado en España en los últimos años. Tras evidenciar que, en el contexto de la UE, es mucha la distancia que nos separa del esfuerzo realizado por los países más avanzados y que las disparidades entre ellos son amplias, aunque decrecientes, el trabajo –mediante la aplicación de indicadores de desigualdad y técnicas no paramétricas– se centra en desvelar las características de la distribución regional de la I+D en España. A este respecto, la principal conclusión que se obtiene es que, a nivel agregado, las desigualdades regionales son bastante fuertes y, salvo a partir del año 2004, no ofrecen demasiadas muestras de reducirse con el paso del tiempo; y, por lo que respecta a los sectores de ejecución, sólo el de las Administraciones Públicas ha exhibido una marcada pauta decreciente. Adicionalmente, se aprecian cambios importantes en la forma externa de la distribución que son compatibles con una notable persistencia en el ranking regional. Por último, el trabajo concluye apuntando que el PIB per capita y la estructura productiva son factores que explican en buena medida la distribución regional de la I+D en España
dc.description.abstractThis paper analyses the investment effort made in Spain in R&D in the last few years. After showing that Spain is lagging behind the most advanced European countries in R&D intensity and that disparities across all EU countries are large but decreasing, the paper draws its attention to the Spanish regions. By means of using both inequality indicators and non-parametric techniques, the paper shows that regional disparities are high and, but from 2004 onwards, without definitive signs of declining, the only exception being the group of public administration. Additionally, the paper demonstrates that the external shape of the total distribution has undergone important changes, compatible with a high degree of persistence in the regional ranking. Finally, the paper concludes by stating that both per capita GDP and the industrial mix are key factors in explaining the R&D regional distribution in Spain
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectI+D
dc.subjectEsforzo investidor
dc.subjectPaíses europeos
dc.subjectRexións españolas
dc.subjectEsfuerzo inversor
dc.subjectRegiones españolas
dc.subjectR&D
dc.subjectInvestment effort
dc.subjectEuropean countries
dc.subjectSpanish regions
dc.titleA distribución da I+D entre as rexións españolas
dc.title.alternativeLa distribución de la I+D entre las regiones españolas
dc.title.alternativeRegional Disparities in the Enlarged European Union
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_45_60_rge_19_ex_glg.pdf
Size: 144.3 Kb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_45_60_rge_19_ex_esp.pdf
Size: 124.7 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback