Show simple item record

dc.contributor.authorPaül Carril, Valerià
dc.contributor.authorPazos Otón, Miguel
dc.date.accessioned2019-08-07T12:19:40Z
dc.date.available2019-08-07T12:19:40Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationRevista Galega de Economía, vol. 18, núm. 2 (2009), pp. 21-48 ISSN 1132-2799
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19590
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.description.abstractEste artigo analiza aqueles transportes que en Galicia se converteron nunha atracción turística por si mesma e, xa que logo, en produtos turísticos. En primeiro lugar, delimítase teoricamente a diferenciación entre transporte «como» turismo e transporte «para» o turismo. Isto faise a través dunha revisión da literatura xeográfica xerada sobre a cuestión e dunha mención de varias experiencias internacionais de referencia. A continuación son estudadas as experiencias concretas de Galicia mediante unha clasificación por modos de transporte. Nela téntase recoller a totalidade das prácticas existentes na actualidade, realizadas no pasado e mesmo previstas nesta dirección. Este estudo compleméntase coa análise de caso de tres organizacións que ofrecen produtos de transporte como turismo e que consideramos representativas da heteroxeneidade presente en Galicia. Nas conclusións interprétanse os resultados acadados, valóranse os efectos dos produtos estudados nos destinos e fanse propostas concretas de futuro
dc.description.abstractEste artículo analiza aquellos transportes que en Galicia se han convertido en una atracción turística por sí misma y, por lo tanto, en productos turísticos. En primer lugar, se delimita teóricamente la diferenciación entre transporte «como» turismo y transporte «para» el turismo. Esto se hace a través de una revisión de la literatura geográfica generada sobre la cuestión y de una mención de varias experiencias internacionales de referencia. A continuación son estudiadas las experiencias concretas en Galicia mediante una clasificación por modos de transporte. En ella se intenta recoger la totalidad de las prácticas existentes en la actualidad, realizadas en el pasado e incluso previstas en esta dirección. Este estudio se complementa con el análisis de caso de tres organizaciones que ofrecen productos de transporte como turismo y que consideramos representativas de la heterogeneidad presente en Galicia. En las conclusiones se interpretan los resultados alcanzados, se valoran los efectos de los productos estudiados en los destinos y se hacen propuestas concretas de futuro
dc.description.abstractThis paper examines those transports that in Galicia have become a tourist attraction in their own right and, consequently, tourist products. Firstly, a theoretical framework is established in order to distinguish between transport as tourism and transport for tourism. This is carried out by means of a revision of the geographical literature developed on the topic as well as by means of a mention of several international referencial experiences. Next, specific Galician experiences are studied through a classification by transport modes. In this classification all the practices are intended to gather: those that currently exist, as well as those carried out in the past, and even those that are forecasted. This study is complemented with case analysis of three organisations that offer transport as tourism products. These three organisations are considered representative of the existing heterogeneity of practices in Galicia. In the concluding section, the achieved results are discussed, the studied products effects on destinations are assessed and specific future proposals are elaborated
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectTransporte para o turismo
dc.subjectTransporte como turismo
dc.subjectProdutos turísticos
dc.subjectDestinos turísticos
dc.subjectXeografía do turismo
dc.subjectXeografía dos transportes
dc.subjectGalicia
dc.subjectTransporte para el turismo
dc.subjectProductos turísticos
dc.subjectGeografía del turismo
dc.subjectGeografía de los transportes
dc.subjectTransport for tourism
dc.subjectTransport as tourism
dc.subjectTourist products
dc.subjectTourism destinations
dc.subjectTourism geography
dc.subjectTransport geography
dc.titleO transporte como produto turístico en Galiza: unha análise da oferta actual
dc.title.alternativeO transporte como produto turístico en Galiza: unha análise da oferta actual
dc.title.alternativeTransport as Tourist Product in Galicia: A Current Offer Analysis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Xeografía
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_21_48_rge_18_2_glg.pdf
Size: 172.0 Kb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_21_48_rge_18_2_esp.pdf
Size: 175.1 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Interesting links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback