Show simple item record

dc.contributor.authorDoldán García, Xoán Ramón
dc.date.accessioned2019-08-08T08:30:45Z
dc.date.available2019-08-08T08:30:45Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationRevista Galega de Economía, vol. 17, núm. extraord. (2008), pp. 241-262 ISSN 1132-2799
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19618
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.description.abstractO modelo enerxético hexemónico na actualidade supuxo un impulso sen precedentes na evolución da demanda mundial de enerxía, tendo como fontes principais as non renovábeis. O descubrimento de novos depósitos de petróleo, gas ou carbón non segue o mesmo ritmo ca o consumo. Un problema adicional é a agresión ambiental en todas as fases que van da extracción até o uso final da enerxía. As enerxías renovábeis emerxen coma unha saída necesaria aínda que, de momento, insuficiente. A situación enerxética galega comparte moitas destas características que provocaron unha fonda transformación do sector enerxético galego ao longo das últimas décadas. Hoxe estamos diante dun novo momento de transición. De igual maneira, a UE dá pasos para promover unha política enerxética común que lles proporcione unha solución aos grandes retos cos que se enfrontará nun futuro próximo. Existindo puntos de unión entre o caso galego e o comunitario, segue a haber grandes diferenzas en cuestións tales como o tipo de fontes primarias ou o peso que teñen as renovábeis. En ambos os casos continua a darse unha visión reducionista da política enerxética, tratándoa coma unha política sectorial máis, sen considerar que afecta a todos os niveis da economía, con efectos sobre todas as capas sociais e con consecuencias ambientais de grande alcance
dc.description.abstractEl modelo energético hegemónico en la actualidad supuso un impulso sin precedentes en la evolución de la demanda mundial de energía, teniendo como fuentes principales las no renovables. El descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo, gas o carbón no sigue el mismo ritmo que el consumo. Un problema adicional es la agresión ambiental en todas las fases que van de la extracción al uso final de energía. Las energías renovables emergen como una salida necesaria aunque, de momento, insuficiente. La situación energética gallega comparte muchas de estas características que provocaron una profunda transformación en el sector energético gallego a lo largo de las últimas décadas. Hoy estamos ante un nuevo momento de transición. De igual manera, la UE da pasos para promover una política energética común que proporcione una solución a los grandes retos con que se enfrentará en un futuro próximo. Existiendo puntos de unión entre el caso gallego y el comunitario, sigue habiendo grandes diferencias en cuestiones tales como el tipo de fuentes primarias o el peso que tienen las renovables. En ambos casos sigue dándose una visión reduccionista de la política energética, tratándola como una política sectorial más, sin considerar que afecta a todos los niveles de la economía, con efectos sobre todas las capas sociales y con consecuencias ambientales de gran alcance
dc.description.abstractThe present-day hegemonic energy model brought about an unprecedented surge in the evolution of the global demand for energy, the main source of which was non-renewable energy. The discovery of new oil, gas and coal deposits does not go hand in hand with consumption. An additional problem is the environmental damage caused by all of the phases, from extraction to the final use of energy. Renewable energy has emerged as an essential solution, although at the moment it is insufficient. The Galician energy situation shares many of these characteristics, which brought about an in depth transformation in the Galician energy sector during the last few decades. Today, we face a new moment of transition. Similarly, the EU is taking steps to promote a common energy policy which will provide a solution to the great challenges it will face in the not too distant future. Although there are similarities between the Galician situation and that of the EU, there are still great differences regarding the type of primary sources or the weight given to renewable sources. In both cases, a reductionistic vision of the energy policy is still being given, as if it were just another sectorial policy, without considering that it affects every sector of the economy, above all social sectors, and that it has far reaching environmental consequences
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectEnerxía
dc.subjectDependencia enerxética
dc.subjectConsumo enerxético
dc.subjectEnerxías renovábeis
dc.subjectUE
dc.subjectGaliza
dc.subjectEnergía
dc.subjectDependencia energética
dc.subjectConsumo energético
dc.subjectEnergías renovables
dc.subjectGalicia
dc.titleA situación enerxética galega no contexto europeo
dc.title.alternativeLa situación energética gallega en el contexto europeo
dc.title.alternativeThe Galician Energy Situation in a European Context
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_241_262_rge_17_ex_glg.pdf
Size: 174.3 Kb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_241_262_rge_17_ex_esp.pdf
Size: 176.9 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback