Show simple item record

dc.contributor.authorRodríguez Vicente, Verónica
dc.contributor.authorMarey Pérez, Manuel Francisco
dc.date.accessioned2019-08-08T11:46:52Z
dc.date.available2019-08-08T11:46:52Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationRevista Galega de Economía, vol. 17, núm. 1 (2008), pp. 111-130 ISSN 1132-2799
dc.identifier.issn1132-2799
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/19657
dc.descriptionTexto dispoñible en galego e español
dc.description.abstractO sector forestal galego experimentou nas últimas décadas unha forte expansión en superficie sobre terras antigamente dedicadas á agricultura e á gandería, incremento superficial que non foi acompañado por unha repercusión económica e social similar. As razóns atópanse nas carencias estruturais que o propio sector presenta e que non foron corrixidas pola política forestal desenvolvida ata o momento na Comunidade. Tendo en conta a representatividade da propiedade privada de uso forestal en Galicia, este traballo examina as actuais condicións, necesidades e criterios de xestión forestal para este tipo de propiedade na Comunidade. Para iso, e en relación co concepto de xestión forestal sostible, revísanse diferentes metodoloxías de planificación e seguimento forestal implementadas noutras rexións europeas atendendo á súa potencialidade como alternativas de avance e de desenvolvemento do sector forestal galego. Así, dados os problemas actuais da actividade forestal, seleccionáronse catro puntos clave de estudo para a súa posible adaptación a Galicia: redes de contabilidade, modelos de cooperación, programas de educación e asesoramento e medidas públicas de apoio económico. Estas liñas son analizadas en tres niveis: descrición das actuais experiencias na materia en Galicia, base para a posible aplicación ou adaptación de modelos europeos; análise posterior dos principais programas ou medidas desenvolvidos en diferentes rexións europeas e, por último, xeración de criterios para a súa adaptación á Comunidade
dc.description.abstractEl sector forestal gallego ha experimentado en las últimas décadas una fuerte expansión en superficie sobre tierras antiguamente dedicadas a la agricultura y la ganadería, incremento superficial que no ha sido acompañado por una repercusión económica y social similar. Las razones se encuentran en las carencias estructurales que el propio sector presenta y que no han sido corregidas por la política forestal desarrollada hasta el momento en la Comunidad. Teniendo en cuenta la representatividad de la propiedad privada de uso forestal en Galicia, este trabajo examina las actuales condiciones, necesidades y criterios de gestión forestal para este tipo de propiedad en la Comunidad. Para ello, y en relación con el concepto de gestión forestal sostenible, se revisan diferentes metodologías de planificación y seguimiento forestal implementadas en otras regiones europeas atendiendo a su potencialidad como alternativas de avance y desarrollo del sector forestal gallego. Así, dados los problemas actuales de la actividad forestal, se han seleccionado cuatro puntos clave de estudio para su posible adaptación a Galicia: redes de contabilidad, modelos de cooperación, programas de educación y asesoramiento y medidas públicas de apoyo económico. Estas líneas son analizadas en tres niveles: descripción de las actuales experiencias en la materia en Galicia, base para la posible aplicación o adaptación de modelos europeos; análisis posterior de los principales programas o medidas desarrollados en diferentes regiones europeas y, por último, generación de criterios para su adaptación a la Comunidad
dc.description.abstractThe Galician forestry sector has strongly expanded during the last few decades over lands formerly devoted to agrarian and livestock activities, increment in land which has not been accompanied by a similar socioeconomic repercussion. The reasons are the structural deficiencies of the forestry sector, which have not been corrected by the forest policy developed up to now in the region. The present survey analyses the current conditions, needs of, and criteria for private forest management in Galicia, given the important representation of this type of land regime tenure in the region. In order to achieve this, dealing with the concept of sustainable forest management, different potential methodologies for forest planning and monitoring implemented in other European regions are reviewed, taking their potentiality into account as alternatives to advance and development of the Galician forestry sector. Therefore, given the current forestry problems, four key issues have been selected for their possible adaptation to Galicia: accountancy data network, co-operation models, education and advice programmes and public measures of economic support. These guidelines are analysed at three levels: description of the current experiences on the subject in Galicia, the basis for the possible application and adaptation of European models; later analysis of the main programmes and measures carried out in different European regions and finally, a proposal of criteria for their adaptation to the community
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela
dc.subjectEficiencia económica
dc.subjectInnovación forestal
dc.subjectRendibilidade forestal
dc.subjectSilvicultura familiar
dc.subjectRentabilidad forestal
dc.subjectSelvicultura familiar
dc.subjectEconomic efficiency
dc.subjectFarm forestry
dc.subjectForest innovation
dc.subjectForest profitability
dc.titleSistemas de apoio á propiedade privada forestal e a súa aplicación en Galicia
dc.title.alternativeSistemas de apoyo a la propiedad privada forestal y su aplicación en Galicia
dc.title.alternativeEuropean Support Systems to Private Forest Ownership and their Application in Galicia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.identifier.e-issn2255-5951
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
dc.description.peerreviewedSI


Files in this item

application/pdf
Name: pp_111_130_rge_17_1_glg.pdf
Size: 114.8 Kb
Format: PDF


application/pdf
Name: pp_111_130_rge_17_1_esp.pdf
Size: 116.4 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback