Now showing items 1-14 of 14

  • Borrador do libro diario de entradas e saídas da depositaria (1844-1846) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844/10-18)
   Borrador do libro no que se recollen os ingresos e gastos da Universidade.
  • Borrador do libro diario de entradas e saídas da depositaria (1846-1853) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1846/10/01)
   Borrador do libro no que se recollen os ingresos e gastos da Universidade. A partir do folio 272 está en branco.
  • Libro de contas correntes (1844-1846) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844/12/03)
   Rexistro dos gastos de persoal da Universidade. A partir do folio 162 están en branco.
  • Libro de contas correntes (1845-1860) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1845/11/30)
   Rexistro dos gastos realizados pola Universidade en persoal e por centros. Desde o folio 82 ata o 143 están en branco.
  • Libro de contas correntes (1846-1853) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1846/11/15)
   Rexistro dos gastos de persoal da Universidade. Inclúe un índice do persoal. A partir do folio 223 están en branco. Inclúense 2 follas con anotacións sobre o libro.
  • Libro de contas correntes (1849) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1849)
   Rexistro dos gastos de persoal da Universidade. Contén moitos folios en branco intercalados e a partir do folio 357 está en branco
  • Libro de contribucións (1844-1857) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844-1857)
   Neste libro recóllense as contribucións que paga a Universidade polos inmobles e as rendas que recada tanto o Estudo Vello como o colexio de San Xérome. Algunhas anotacións recollen o número de libramento polo cal se ...
  • Libro de contribucións (1844-1865) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844/07-18)
   Neste libro recóllense as contribucións que paga a Universidade polos inmobles e as rendas que recada tanto o Estudo Vello como o colexio de San Xérome. Recóllese o nome da persoa que as ten en arrendo e vos pagos realizados ...
  • Libro de entradas de diñeiro no nicho (1704-1751) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1704-1751)
   Este libro mandouse facer por decreto do claustro do 15 de outubro para que non se saque nunca das arcas das tres chaves e para anotar o diñeiro de entradas e saídas. Inclúe anotacións dos visitadores reais.
  • Libro de libranzas e presupostos (1851-1857) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1851/07/15)
   Rexistro dos gastos de persoal da Universidade. Recóllese o pago das nóminas do persoal e as diferenzas co orzamento aprobado para ese concepto cada mes. Libramentos: Fol. 1-38, orzamento: 39-77. O resto dos folios están ...
  • Libro diario 1º de ingresos (1844-1861) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844/10/11)
   Libro diario que recolle os ingresos da Universidade. Elaborado seguindo o disposto na Real orde do 8 de outubro de 1844, sendo secretario contador, Francisco Otero. A partir do folio 196 está en branco. Inclúense 6 follas ...
  • Libro diario de recadación (1854-1855) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1854/01/06)
   Libro diario dos ingresos recadados pola Universidade. A partir do folio 48 está en branco.
  • Rexistro de caixa (1840-1844) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1840/10/18)
   Neste libro recóllense os ingresos e gastos da Universidade. Só están cubertos os primeiros 57 folios, os restantes están numerados pero en branco.
  • Rexistro de caixa (1844-1847) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844/10-18)
   Neste libro recóllense os ingresos e gastos da Universidade. Só están cubertos os primeiros 75 folios, os restantes están numerados pero en branco.

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback