Now showing items 5-9 of 9

  • Matemáticas e Estatística II 

   Díaz Ramos, José Carlos (2021)
   Nestes apuntes preséntanse os conceptos básicos da inferencia estatística. Determinámo-las fórmulas dos intervalos de confianza para a media de poboacións normais, para proporcións, para diferencia de medias de poboacións ...
  • Movimientos en espacios afines euclídeos. Clasificación 

   Vale Gonsalves, María Jesús (2020)
   Los movimientos de un espacio afín euclídeo A son las aplicaciones del espacio A en sí mismo, que conservan las distancias entre los puntos; algebraicamente, son las aplicaciones afines cuya aplicación lineal asociada ...
  • Notas de geometría afín y euclídea 

   Vale Gonsalves, María Jesús (2022)
   En este documento se analizan los principales conceptos de la geometría afín y de la geometría euclídea. Se estudian los espacios afines, los espacios vectoriales euclídeos y los espacios afines euclídeos y sus nociones ...
  • Teorema fundamental de la geometría afín 

   Martínez Rodríguez, Patricia; Vale Gonsalves, María Jesús (2019-10-01)
   En este trabajo se prueba que toda aplicación biyectiva entre dos espacios afines de igual dimensión n>1 (sobre espacios vectoriales sobre cuerpos que tienen mas de dos elementos) que lleve puntos alineados a puntos alineados ...
  • Topoloxía dos espazos euclidianos 

   Díaz Ramos, José Carlos (2021)
   Nestes apuntes cúbrense aspectos fundamentais da topoloxía do espazo euclidiano. En particular, trátanse conceptos como o de bóla aberta e conxunto aberto, que serán a base para sentar outros temas topolóxicos como a ...

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback