Now showing items 1-12 of 12

  • Cuádricas proyectivas y cuádricas afines 

   Luaces Adrio, Lea; Vale Gonsalves, María Jesús (2022)
   Se introduce la teoría de cuádricas proyectivas y afines utilizando los conceptos fundamentales del espacio proyectivo analítico y la teoría de formas cuadráticas. Se dan los conceptos de polaridad asociada a una cuádrica ...
  • Estructura de una aplicación lineal 

   Vale Gonsalves, María Jesús (2021)
   En este trabajo se p rueba que si f es un endomorfismo de un espacio vectorial sobre K de dimensión finita cuyo polinomio característico tiene sus n raíces en K, entonces f tiene una forma canónica de Jordan. Se define el ...
  • Forma de Jordan. Forma de Jordan real 

   Fernández Otero, Paula; Vale Gonsalves, María Jesús (2021)
   En este trabajo se prueba que si A es una matriz nxn con coeficientes en un cuerpo cuyo polinomio característico tiene sus n raíces en ese cuerpo, entonces A es semejante a una matriz de Jordan. Si A es una matriz real ...
  • Unha introdución á Topoloxía dos espazos euclidianos 

   Oubiña Galiñanes, José Antonio; Vázquez Abal, María Elena (2022)
   Esta é a versión imprimible das presentacións utilizadas para impartir a docencia da materia “Topoloxía dos Espazos Euclidianos” no primeiro curso do Grao de Matemáticas na USC. Estúdanse os conxuntos abertos e pechados ...
  • Unha introdución ás Variedades Diferenciables 

   Oubiña Galiñanes, José Antonio (2021)
   Esta é a versión imprimible das presentacións utilizadas para impartir a materia Variedades Diferenciables. Preséntanse as nocións básicas da teoría das variedades diferenciables, tanto dende o punto de vista global como ...
  • Matemáticas e Estatística II 

   Díaz Ramos, José Carlos (2021)
   Nestes apuntes preséntanse os conceptos básicos da inferencia estatística. Determinámo-las fórmulas dos intervalos de confianza para a media de poboacións normais, para proporcións, para diferencia de medias de poboacións ...
  • Movimientos en espacios afines euclídeos. Clasificación 

   Vale Gonsalves, María Jesús (2020)
   Los movimientos de un espacio afín euclídeo A son las aplicaciones del espacio A en sí mismo, que conservan las distancias entre los puntos; algebraicamente, son las aplicaciones afines cuya aplicación lineal asociada ...
  • Notas de geometría afín y euclídea 

   Vale Gonsalves, María Jesús (2022)
   En este documento se analizan los principales conceptos de la geometría afín y de la geometría euclídea. Se estudian los espacios afines, los espacios vectoriales euclídeos y los espacios afines euclídeos y sus nociones ...
  • Teorema fundamental de la geometría afín 

   Martínez Rodríguez, Patricia; Vale Gonsalves, María Jesús (2019-10-01)
   En este trabajo se prueba que toda aplicación biyectiva entre dos espacios afines de igual dimensión n>1 (sobre espacios vectoriales sobre cuerpos que tienen mas de dos elementos) que lleve puntos alineados a puntos alineados ...
  • Teoremas fundamentales de la geometría afín y proyectiva 

   Martínez Rodríguez, Patricia; Vale Gonsalves, María Jesús (2022)
   Se estudian las colineaciones y los isomorfismos semilineales afines y los proyectivos. Se prueban los teoremas fundamentales de la geometría afín y proyectiva, que afirman que las colineaciones entre espacios de dimensión ...
  • Topoloxía dos espazos euclidianos 

   Díaz Ramos, José Carlos (2021)
   Nestes apuntes cúbrense aspectos fundamentais da topoloxía do espazo euclidiano. En particular, trátanse conceptos como o de bóla aberta e conxunto aberto, que serán a base para sentar outros temas topolóxicos como a ...
  • Xestión do tempo : casos prácticos en Trello e MS Planner 

   Feijoo, Gumersindo (2022)
   O tempo é unha magnitude en continuo avance, na que se pode actuar parcialmente sobre o instante presente e planificar os feitos previsíbeis na liña do tempo futuro, pero irremediablemente non se pode volver a actuar sobre ...

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback