Show simple item record

dc.contributor.authorNieto Alonso, Antonia
dc.date.accessioned2020-09-16T06:51:23Z
dc.date.available2020-09-16T06:51:23Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-84-9887-545-4
dc.identifier.otherD.L. C. 3979-2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/23266
dc.descriptionTitulación: Grao en Dereito; Máster oficial en Dereito Privado; Máster oficial en Dirección e Planificación do Turismo -- Materia: Dereito de contratos; Protección dos consumidores e novas formas de contratación; Dereito privado da contratación e do consumo no sector turístico
dc.description.abstractO turismo desempeña un papel cada vez máis importante na economía e, singularmente, as viaxes combinadas constitúen unha parte fundamental da actividade turística. Non cabe dúbida de que o sector dos servizos combinados se vería estimulado para alcanzar maior crecemento e produtividade adoptándose un mínimo de normas que supoñan unha serie de garantías efectivas para os consumidores e usuarios de viaxes combinadas. Dito doutro xeito, se o turismo pode ser o alicerce do progreso social e económico de calquera país, cómpre coñecer e familiarizarse con toda a normativa, a doutrina e as decisións xurisprudenciais que garanten unha axeitada protección dos consumidores e usuarios das viaxes, vacacións, circuítos combinados e do transporte aéreo. Por outra parte, coa chegada das vacacións proliferan nos medios de comunicación noticias sobre atrasos aéreos, con perdas de enlaces e de días de vacacións; extravío de equipaxes; denegacións de embarque; cancelación de voos… coas conseguintes escenas nos aeroportos dos lugares máis dispares. En efecto, os tipos de incidencia que poden ocorrer con ocasión dunha viaxe en avión son moitas e de diversa índole. Isto supuxo que, tanto no ámbito internacional, como no comunitario e interno, se adoptasen medidas tendentes a regular, por un lado, os dereitos dos pasaxeiros e, por outro, a responsabilidade dos transportistas aéreos. Partindo desas premisas, a unidade didáctica que se presenta ao alumnado como instrumento académico de traballo, ten a pretensión de afrontar as devanditas cuestións dende unha perspectiva estritamente xurídica. Así as cousas, o eixe sobre o que gravita a unidade didáctica é o estudo do contrato de viaxe combinada con todas as consecuencias que isto supón e que implica un estudo pormenorizado do Libro cuarto —arts. 150 a 165—, do Texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias —RDLex. 1/2007, de 16 novembro—, xa que logo, estúdanse, en primeiro lugar conceptos básicos da materia, o ámbito de aplicación da lexislación vixente sobre viaxes combinadas e a forma do contrato; para centrar o núcleo do estudo nos «remedios» dos que dispón o consumidor e usuario ante o incumprimento ou o defectuoso cumprimento do devandito contrato: por exemplo a resolución do contrato e a responsabilidade de organizadores e/ou retallistas das viaxes combinadas. Non pode ser ocioso lembrar que todas estas normas, relacionadas co turismo e, en xeral, coas viaxes, soen ter como denominador común a protección dos consumidores e usuarios, así acontece cunha Directiva que, dalgún xeito afecta ás viaxes, por tratar, entre outros asuntos, dos «produtos vocacionais», trátase da Directiva 2008/122/CE, de 14 xaneiro 2008, relativa á protección dos consumidores con respecto a determinados aspectos dos contratos de aproveitamento por quenda de bens de uso turístico, de adquisición de produtos de vacacións de longa duración, de revenda e de intercambio. Non obstante non se poden descoidar aspectos moi significativos e imprescindibles para un axeitado estudo das viaxes, como os que atinxen á compensación e asistencia aos pasaxeiros aéreos, nos casos de denegación de embarque (overbooking), de cancelación e de grande atraso nos voos, aspectos todos eles regulados polo Regulamento (CE) núm. 261/2004, de 11 febreiro. Asemade, non se descoida o estudo da responsabilidade dos transportistas polas continxencias que resultan da viaxe como a perda, destrución ou atraso da equipaxe, que leva consigo o estudo, tratándose de transporte nacional, da Lei de navegación aérea —Lei 48/1960, de 21 xullo— e, no caso de transporte internacional, do Convenio de Montreal — 28 maio 1999 (ratificado por Instrumento de 4 xuño 2002)—. En síntese, a unidade didáctica O contrato de viaxe combinada atinxe a un dos contratos que poden resultar máis completos, tanto dende a perspectiva do estudo do dereito de contratos como dende a perspectiva do dereito de consumo; xa que logo, o alumnado ao tempo que estuda un contrato en particular ou de viaxes combinadas, rastrexa cuestións de moi variada índole, como por exemplo e de xeito significativo, o concepto de contrato, con todas as connotacións que isto implica; a cesión do contrato; a súa resolución; o dereito de desistencia; as obrigas mancomunadas e solidarias; a responsabilidade contractual, as causas de exoneración de responsabilidade: a forza maior; cláusulas abusivas ou condicións xerais da contratación. Cómpre advertir finalmente que a unidade didáctica O contrato de viaxe combinada concentra os coñecementos básicos sobre unha lección, non só na materia de Contratos, para a titulación de Dereito —Licenciatura e, no seu caso, Grao—, e, asemade, quere achegar as liñas esenciais de dito contrato a dous másters oficiais da Universidade de Santiago de Compostela, a saber: Máster en Dereito privado —dentro da materia Protección dos consumidores e novas formas de contratación— e Máster en Dirección e planificación do turismo —na materia Dereito privado da contratación e do consumo no sector turístico—. Así, e sen prexuízo das oportunas e lóxicas adaptacións que a profesora fará para cada titulación, en atención ao perfil singular do alumnado de cada unha delas, a lección que constitúe a unidade didáctica que se presenta é común para as tres titulacións: Licenciatura, ou no seu caso Grao en Dereito; Máster en Dereito privado e Máster en Dirección e planificación do turismo
dc.description.sponsorshipUniversidade de Santiago de Compostela. Servizo de Normalización Lingüística
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
dc.relation.ispartofseriesUnidades Didácticas (Universidade de Santiago de Compostela). Dereito de Contratos — Protección dos consumidores e novas formas de contratación — Dereito privado da contratación e do consumo no sector turístico;4
dc.rights© Universidade de Santiago de Compostela, 2010. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectContratos de empresa (Dereito civil)
dc.subjectConsumidores -- Protección
dc.titleContrato de Viaxe Combinada
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/book
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess


Files in this item

application/pdf
Name: contrato_viaxe_combinada.pdf
Size: 454.2 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© Universidade de Santiago de Compostela, 2010. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as  © Universidade de Santiago de Compostela, 2010. Esta obra atópase baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback