Show simple item record

dc.contributor.advisorPuig Mauriz, Blanca
dc.contributor.authorPiñeiro Suárez, Silvia
dc.date.accessioned2020-11-11T11:28:59Z
dc.date.available2020-11-11T11:28:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/23656
dc.descriptionTraballo Fin de Grao en Mestre/Mestra de Educación Primaria. Curso 2016-2017
dc.description.abstractEste traballo Fin de Grao (TFG), que se sitúa na modalidade de iniciación á investigación, consiste na análise dunha secuencia de actividades para traballar o sentido do olfacto e o seu funcionamento mediante a práctica de modelización. A experiencia foi levada a cabo en 5º de primaria nun centro educativo de Galicia. As preguntas que guían esta investigación son: 1) que ideas previas presenta o alumnado de primaria sobre o sentido do olfacto? 2) como son os modelos do alumnado para explicar o funcionamento do sentido do olfacto? 3) En qué medida a modelización facilita unha adecuada comprensión sobre o sentido do olfacto por parte do alumnado? Algúns resultados a destacar son que os estudantes identifican adecuadamente os elementos involucrados no funcionamento do olfacto, mais presentan dificultades para conectar este sentido co gusto, así como para explicar, de modo verbal, as relacións entre os elementos que interveñen
dc.description.abstractEste trabajo Fin de Grado (TFG), que se sitúa en la modalidad de iniciación a la investigación, consiste en el análisis de una secuencia de actividades para trabajar el sentido del olfato y su funcionamiento mediante la práctica de modelización. La experiencia fue llevada a cabo en 5º de primaria en un centro educativo de Galicia. Las preguntas que guían esta investigación son: 1) ¿qué ideas previas presenta el alumnado de primaria sobre el sentido del olfato? 2) ¿Cómo son los modelos del alumnado para explicar el funcionamiento del sentido del olfato? 3) ¿En qué medida la modelización facilita una adecuada comprensión sobre el sentido del olfato por parte del alumnado? Algunos resultados a destacar son que los estudiantes identifican adecuadamente los elementos involucrados en el funcionamiento del olfato, pero presentan dificultades para conectar este sentido con el sentido del gusto, así como para explicar, de modo verbal, las relaciones entre los elementos que intervienen
dc.description.abstractThis work End of Degree (TFG), which is situated in the modality of initiation to the investigation, consists of the analysis of a sequence of activities to work the sense of the smell and his functioning by means of the practice of modelling. The experience was carried out in 5 º of primary in an educational center of Galicia. The questions that guide this investigation are: 1) what previous ideas does primary students present on the sense of the smell? 2) how are they the student´s models to explain the functioning of the sense of the smell? 3) in what measure does modeling facilitate a suitable comprehension on the sense of the smell by the students? Some results to standing out are that the students identify adequately the elements involved in the functioning of the smell, but they present difficulties to connect this sense with the sense of the taste, as well as to make clear, in a verbal way, the relations between the elements that take part
dc.language.isoglg
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectAprendizaxe de ciencias
dc.subjectPrimaria
dc.subjectSentido olfacto
dc.subjectModelización
dc.subjectSentido olfato
dc.subjectLearning science
dc.subjectPrimary Education
dc.subjectSmell sense
dc.subjectModelling
dc.subjectModel
dc.subjectMaquetas
dc.subjectAprendizaje de ciencias
dc.titleA modelización como contexto para traballar o sentido do olfacto en primaria
dc.title.alternativeLa modelización como contexto para trabajar el sentido del olfato en primaria
dc.title.alternativeModelling as a context to work the sense of smell in primary
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias da Educación


Files in this item

application/pdf
Name: 2017_tfg_piñeiro_modelizacion.pdf
Size: 1.161 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback