Show simple item record

dc.contributor.advisorCaballo Villar, M. Belén
dc.contributor.authorSánchez Gómez, Tania
dc.date.accessioned2020-11-16T10:33:55Z
dc.date.available2020-11-16T10:33:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/23728
dc.descriptionTraballo Fin de Grao en Educación Social. Curso 2016-2017
dc.description.abstractNo presente Traballo de Fin de Grao (TFG), investigamos sobre os tempos de lecer das mulleres adultas no rural, no concello de Viana do Bolo (Ourense), co obxectivo de diagnosticar as dificultades e posibilidades neste eido e formular alternativas desde a perspectiva da Pedagoxía/Educación Social. Empregamos as potencialidades da indagación cualitativa para coñecer a perspectiva das protagonistas. O informe fundaméntase nos tres piares conceptuais básicos que tecen as temáticas vertebradoras do traballo: tempos sociais e xénero, Pedagoxía do Lecer como intervención no tempo libre e responsabilidade da Administración Local neste proceso. Constatamos que as canles de acceso ao lecer deste colectivo, no enclave analizado, atópanse moi debilitadas. As desigualdades de xénero, acentuadas, non propician o igual exercicio de dereitos da cidadanía, ao tempo que a ausencia dunha oferta estable por parte da Administración Pública, dificulta o lecer experiencial e humanista para o xénero feminino nesta franxa de idade –característica extrapolable ao resto da poboación
dc.description.abstractEn el presente Trabajo de Fin de Grado (TFG), investigamos sobre los tiempos de ocio de las mujeres adultas en el rural, en el ayuntamiento de Viana do Bolo (Ourense), con el objectivo de diagnosticar las dificultades y posibilidades en este campo y formular alternativas desde la perspectiva de la Pedagogía/Educación Social. Utilizamos las potencialidades de la indagación cualitativa para conocer la perspectiva de las protagonistas. El informe se fundamenta en tres pilares conceptuales básicos que tejen las temáticas vertebradoras del trabajo: tiempos sociales y género, Pedagogía del Ocio como intervención en el tiempo libre y responsabilidad de la Administración Local en este proceso. Constatamos que los canales de acceso al ocio de este colectivo, en el contexto analizado, se encuentran muy debilitados. Las desigualdades de género, acentuadas, no propician el igual ejercicio de derechos de la ciudadanía, al tiempo que la ausencia de una oferta estable por parte de la Administración Pública, dificulta el ocio experiencial y humanista para el género femenino en esta franja de edad –característica extrapolable al resto de la población
dc.description.abstractIn this Final Proyect, we investigated about rural adult women´s times of leisure, in the council of Viana do Bolo (Ourense), we´re leading this analysis in order to determine difficulties and possibilities in this area to make recomendations from the perspective of Social Pedagogy/Education. We used the best of qualitative research to know women´s perspective. The report´s based on three conceptual pillars that weave the core themes of work: gender and social times, Leisure Pedagogy like as intervention in free time and the responsability of the Local Administration in this process. We could see that the channels for access to leisure of this group, are very weak. Gender inequalities, accentuated, don´t lead to the equal exercise of rights of citizenship, while the absence of a stable supply from Public Administration hinders the experiencial-humanist entertaiment for women in this age group –feature extrapolated to rest of population
dc.language.isoglg
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectMuller
dc.subjectRural
dc.subjectPedagoxía do Lecer
dc.subjectAdministración Local
dc.subjectEducación Social
dc.subjectMujer
dc.subjectPedagogía del Ocio
dc.subjectWoman
dc.subjectLeisure Pedagogy
dc.subjectLocal Government
dc.subjectSocial Education
dc.titleOs tempos de lecer das mulleres adultas no rural. O caso de Viana do Bolo (Ourense)
dc.title.alternativeOs tempos de lecer das mulleres adultas no rural. O caso de Viana do Bolo (Ourense)
dc.title.alternativeLos tiempos de ocio de las mujeres adultas en el rural. El caso de Viana do Bolo (Ourense)
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias da Educación


Files in this item

application/pdf
Name: 2017_tfg_sanchez_tempos.pdf
Size: 801.6 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback