Show simple item record

dc.contributor.advisorPriegue Caamaño, Diana (dir.)
dc.contributor.authorSantiago Cameán, Medea
dc.date.accessioned2020-11-16T13:35:46Z
dc.date.available2020-11-16T13:35:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/23735
dc.descriptionTraballo Fin de Grao en Educación Social. Curso 2018-2019
dc.description.abstractEste estudo recolle os resultados derivados dunha investigación de campo, cuxo propósito consiste en coñecer, así como analizar as percepcións e actitudes das familias autóctonas que frecuentan o Centro Cívico de Conxo, en relación á integración da poboación inmigrante, dende a perspectiva da educación intercultural. Na actualidade, o fenómeno migratorio medra exponencialmente, así como as súas implicacións. É por iso, que dende a educación xorde a necesidade perentoria de analizar dende a perspectiva actitudinal, relacional, e interaccional; a realidade social en pequenos contextos comunitarios, onde existe unha situación de multiculturalidade ou convivencia de diferentes poboacións e culturas. Nesta liña e tras realizar unha contextualización teórica, empregouse como estratexia metodolóxica o estudo de caso, combinado coa investigación descritiva tipo enquisa, a través dun cuestionario elaborado ad hoc. No eido cualitativo, e co obxecto de complementar a investigación, empregouse a técnica de observación, mediante un sistema de rexistro categorial, neste caso unha lista de control. Finalmente, incluíronse as conclusións e discusión de resultados obtidos, ademais dun apartado con posibles liñas de actuación e propostas de intervención socioeducativa en clave de desenvolvemento comunitario dende a perspectiva da educación intercultural
dc.description.abstractEste estudio recoge los resultados derivados de una investigación de campo, cuyo propósito es conocer, así como analizar las percepciones y actitudes de las familias autóctonas que frecuentan el Centro Cívico del barrio de Conxo, en relación a la integración de la población inmigrante, desde la perspectiva de la educación intercultural. Actualmente, el fenómeno migratorio crece exponencialmente, así como sus implicaciones. Por eso, desde la educación, surge la necesidad perentoria de analizar desde la perspectiva actitudinal, relacional e interaccional; la realidad social en contextos de pequeñas comunidades, donde existe una situación de multiculturalidad o convivencia de diferentes poblaciones y culturas. En esta línea y después de realizar una contextualización teórica, se utilizó como estrategia metodológica el estudio de caso, combinado con la investigación descriptiva de tipo de encuesta, a través de un cuestionario elaborado ad hoc. En el campo cualitativo, y para complementar la investigación, se utilizó la técnica de observación, a través de un sistema de registro categórico, en este caso una lista de control. Finalmente, se incluyen las conclusiones sobre los resultados obtenidos, así como un apartado con posibles líneas de actuación y propuestas de intervención socioeducativa en clave de desarrollo comunitario, desde la perspectiva de educación intercultural
dc.description.abstractThis study collects the results derived from a field research, whose purpose is to know about, as well as analyze the perceptions and attitudes of native families that frequent the Civic Center of the Conxo neighbourhood, in relation to the integration of inmmigrant population, from an intercultural education perspective. Currently, migratory phenomenon has grown exponentially, as well as its implications. Therefore, from education, arises the peremptory need of analyze from the attitudinal, relational, and interactional perspective; a social reality that occurs in small community contexts, where there is a situation of multiculturality or coexistence of different poblations and cultures. In this line, and after the performance of a theoretical contextualization, the case study was used as a methodological strategy, combined with descriptive research of survey kind, by means of a questionnaire designed ad hoc. In the qualitative field, and to complement research, observation technique was used, by means of a categorical list, in this case a checklist. Finally, conclusions about the results obtained were included, as well as a section with possible lines of action and socio-educational intervention proposals in the key of community development from the intercultural education perspective
dc.language.isoglg
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectActitudes cara inmigración
dc.subjectIntegración
dc.subjectEducación intercultural
dc.subjectInclusión
dc.subjectRelacións interpersoais
dc.subjectActitudes hacia la inmigración
dc.subjectRelaciones interpersonales
dc.subjectAttitudes towards immigration
dc.subjectIntegration
dc.subjectIntercultural education
dc.subjectInclusion
dc.subjectInterpersonal relationships
dc.titleActitudes e comportamentos das familias autóctonas respecto das persoas de procedencia migrante: unha análise dende a perspectiva da educación intercultural
dc.title.alternativeActitudes y comportamientos de las familias autóctonas respecto de las persoas de procedencia migrante: un análisis desde la perspectiva de la educación intercultural
dc.title.alternativeAttitudes and behaviours of the native families with regard to people of inmigrant origin: an analysis from the intercultural education perpective
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias da Educación


Files in this item

application/pdf
Name: 2019_tfg_santiago_actitudes.pdf
Size: 1.583 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback