Show simple item record

dc.contributor.advisorFacal Mayo, David (dir.)
dc.contributor.authorSánchez Castro, Noelia
dc.date.accessioned2020-11-20T08:44:31Z
dc.date.available2020-11-20T08:44:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/23746
dc.descriptionTraballo Fin de Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Bacharelato, Formación Profesional e Ensinos de Linguas. Curso 2016-2017
dc.description.abstractO desenvolvemento do alumnado adolescente ten lugar nunha sociedade en constante cambio e vese influído por factores económicos, sociais e culturais que é preciso ter en conta. O presente TFM pertence á modalidade de revisión documental e o seu obxectivo é realizar unha análise das novas tendencias no estudo do desenvolvemento adolescente, prestando especial atención ás relacións adolescentes-familia e familia-escola nesta etapa. Para iso lévase a cabo unha revisión nas bases de datos Eric, Psycinfo e WOS. A nivel familiar, os cambios máis importantes refírense á maior autonomía da que gozan os adolescentes na actualidade e á aparición de novos modelos de familia, así como aos novos estilos de relación e de comunicación entre proxenitores e fillos. Isto débese, por exemplo, ás largas xornadas laborais ou ao valor concedido ao propio currículo e á individualidade. En canto á relación entre a familia e a escola, obsérvase unha tendencia a diminuír a participación e a implicación das familias nas actividades escolares dos seus fillos a medida que estes avanzan de curso. Ademais, estas relacións están vinculadas a situacións negativas e, xeralmente, son iniciadas polos docentes. Tendo en conta esta realidade, suxírense accións que pretenden mellorar as relacións entre estes dous colectivos e facer da escola un espazo aberto a toda a comunidade
dc.description.abstractEl desarrollo del alumnado adolescente tiene lugar en una sociedad en constante cambio y se ve influenciado por factores económicos, sociales y culturales que es necesario tener en cuenta. El presente TFM pertenece a la modalidad de revisión documental y su objetivo es realizar un análisis de las nuevas tendencias en el estudio del desarrollo adolescente, prestando especial atención a las relaciones adolescentes-familia y familiaescuela en esta etapa. Para eso se lleva a cabo una revisión en las bases de datos Eric, Psycinfo y WOS. A nivel familiar, los cambios más importantes se refieren a la mayor autonomía de la que gozan los adolescentes en la actualidad y a la aparición de nuevos modelos de familia, así como a los nuevos estilos de relación y de comunicación entre progenitores e hijos. Esto se debe, por ejemplo, a las largas jornadas laborales o al valor concedido al propio currículo y a la individualidad. En cuanto a la relación entre la familia y la escuela, se observa una tendencia a disminuir la participación y la implicación de las familias en las actividades escolares de sus hijos a medida que éstos avanzan de curso. Además, estas relaciones están vinculadas a situaciones negativas y, generalmente, son iniciadas por los docentes. Teniendo en cuenta esta realidad, se sugieren acciones que pretenden mejorar las relaciones entre estos dos colectivos y hacer de la escuela un espacio abierto a toda la comunidad
dc.description.abstractThe development of the adolescent students takes place in a society in constant change and is influenced by economic, social and cultural factors that it is necessary to take into account. The present TFM belongs to the document review modality and its objective is to perform an analysis of the new trends in the study of adolescent development, paying special attention to adolescent-family and family-school relations at this stage. For that, a review is carried out in the databases Eric, Psycinfo and WOS. At the family level, the most important changes refer to the greater autonomy that adolescents enjoy today and the emergence of new family models, as well as new styles of relationship and communication between parents and children. This is due, for example, to the long working days or the value granted to the curriculum itself and to individuality. As for the relationship between the family and the school, there is a tendency to decrease the participation and the involvement of the families in the school activities of their children as they progress of course. In addition, these relationships are linked to negative situations and are usually initiated by teachers. Taking into account this reality, we suggest actions that aim to improve the relations between these two groups and make the school a space open to the whole community
dc.language.isoglg
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectAdolescencia
dc.subjectFamilia
dc.subjectEscola
dc.subjectRelacións
dc.subjectOrientación educativa
dc.subjectRelaciones
dc.subjectOrientación educativa adolescence
dc.subjectFamily
dc.subjectSchool
dc.subjectRelationships
dc.subjectEducational guidance
dc.titleNovas tendencias nas relación entre adolescentes, familia e escola
dc.title.alternativeNuevas tendencias en las relaciones entre adolescentes, familia y escuela
dc.title.alternativeNew trends in the relationships between adolescents, family and school
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias da Educación


Files in this item

application/pdf
Name: 2017_tfm_sanchez_novas.pdf
Size: 1.072 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback