Show simple item record

dc.contributor.advisorHermida Ameijeiras, Álvaro
dc.contributor.advisorArmenteros del Olmo, Lorenzo
dc.contributor.authorGonzález Otero, Lorena
dc.date.accessioned2021-02-25T09:11:37Z
dc.date.available2021-02-25T09:11:37Z
dc.date.issued2020-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/24618
dc.descriptionTraballo de Grao en Medicina. Curso 2019-2020.
dc.description.abstractObxectivo. O presente traballo busca indagar o nivel de actividade física dos pacientes con enfermidades cardiovasculares (HTA, diabetes e dislipemia), co fin de coñecer se a integran como parte do tratamento ou, se pola contra, segue a ser unha materia pendente. Material e metodoloxía. Utilizouse o cuestionario IPAQ na súa versión curta e auto-administrada. Recolléronse as enquisas durante os meses de xaneiro e marzo do 2020. Obtívose unha mostra de 98 pacientes pertencentes ao SAP Illas Canarias de Lugo. Fíxose o estudo descritivo dos resultados obtidos. Resultados. A análise da mostra dos 98 suxeitos amosa unha maioría de mulleres (55,8% fronte a un 44,2%) e unha media de idade de 60 anos. A patoloxía máis prevalente foi a hipertensión arterial. A meirande parte foi clasificada nun nivel de actividade física baixa-moderada. O feito de padecer as patoloxías estudadas non parece aumentar os niveis de AF. Todo o contrario que o feito de estaren informados ou haber recibido información acerca dos beneficios por parte dos profesionais da saúde. Conclusións. A actividade física prescrita de forma individualizada é a clave da prevención así como do tratamento das patoloxías máis prevalentes. Pese isto, a súa práctica non está estendida entre a poboación. Convén crear un plan de actuación coordinado entre os distintos profesionais e a todos os niveis que consiga concienciar e permita aumentar os niveis de AF da poboación.
dc.description.abstractIntroducción. Vivimos en una sociedad con tendencia creciente hacia el sedentarismo y la obesidad, dos problemas que son claves en la patogenia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Dichas enfermedades son las que mayores recursos sanitarios consumen y las responsables de aumentar la morbilidad y mortalidad de la población. La actividad física ha demostrado ser fundamental en la prevención y tratamiento de estas patologías, concretamente de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, se encuentra relegada a un segundo plano, siendo necesario promover y aumentar los niveles de actividad física para acabar con este problema. Objetivo. El presente trabajo pretende averiguar el nivel de actividad física de los pacientes con enfermedades cardiovasculares (HTA, diabetes y dislipemia) con el fin de conocer si se integra como parte del tratamiento o, por lo contrario, sigue siendo una asignatura pendiente. Material y metodología. Se utilizó el cuestionario IPAQ en su versión corta y autoadministrada. Se recogieron las encuestas durante los meses de enero y marzo de 2020. Se obtuvo una muestra de 98 pacientes del SAP Illas Canarias de Lugo. Se realizó el estudio descriptivo de los resultados obtenidos. Resultados. El análisis de la muestra de los 98 sujetos muestra una mayoría de mujeres (55,8% frente a un 44,2%) y una media de edad de 60 años. La patología más prevalente fue la hipertensión arterial. La mayoría fue clasificada en un nivel de actividad física baja-moderada. El hecho de padecer las patologías estudiadas no parece aumentar los niveles de AF. Todo lo contrario que el hecho de estar informados o haber recibido información acerca de los beneficios por parte de profesionales de la salud. Conclusiones. La actividad física prescrita de forma individualizada es la clave de la prevención, así como del tratamiento de las patologías más prevalentes. A pesar de ello, su práctica no está extendida entre la población. Conviene crear un plan de actuación coordinado entre los distintos profesionales y a todos los niveles que consiga concienciar y permita aumentar los niveles de AF de la población.
dc.description.abstractIntroduction. We live in a society inclined towards sedentariness and obesity. These two are main matters related to non-communicable diseasses. This kind of diseases consume a huge part of sanitary resources. They are also responsable for the rise of morbidity and mortality on population. Physical activity has proved to be essential in order to prevent or to treat this sort of pathologies. More concretely, in cardiovascular diseases. Nevertheless, since they have been relegated to the background, it is necessary to promote and to increase the levels of physical activity so as to end this issue. Objectives. The aim of this paper is to find out the level of physical activity on patients with cardiovascular diseases (HTN, diabetes and dyslipidemia) and if it is integrated as a part of its treatment or, by contrast, if it is not. Materials and methods. The IPAQ questionnaire was used in its short-form and filled out by the patients itselves. The data was colleted during January and March 2020. It was obtained a sample of 98 patients from SAP Illas Canarias in Lugo. With these results, a cross-sectional study was carried out. Results. This piece of data shows a significant majority of woman (55’8% vs 44’2% that accounts for men) and it also shows that the average age was 60 years old. The main disease was hypertension. The more common answer related to physical activity was low or moderate Despite having this kind of diseases (the ones being studied), the level of physical activity does not increase. Nevertheless, the level of physical activity rises in those cases where the patients have recieved information about the postive impact that this habit has. Conclusions In spite of the fact that physical activity has proved to be the key in order to prevent or to treat this kind of diseases, it is not very common between population. It is necessary to create a coordinated action between the diffent professionals so as to make people aware, and in order to promote physical activity among the population.
dc.language.isoglg
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectActividade física
dc.subjectSedentarismo
dc.subjectObesidade
dc.subjectEnfermidades cardiovasculares
dc.subjectIPAQ
dc.subjectActividad física
dc.subjectObesidad
dc.subjectEnfermedades cardiovasculares
dc.subjectPhysical activity
dc.subjectSedentariness
dc.subjectObesity
dc.subjectCardiovascular diseases
dc.titleNivel de actividade física dos pacientes con factores de risco cardiovascular. Actividade física en pacientes con patoloxía crónica prevalente
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Medicina e Odontoloxía


Files in this item

application/pdf
Name: 2020_TFG_Medicina_Gonzalez_Nivel.pdf
Size: 1.805 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback