Show simple item record

dc.contributor.advisorSousa Regueiro, Dolores
dc.contributor.advisorBermejo Barrera, Ana María
dc.contributor.authorMorán Fernández, Emma
dc.date.accessioned2021-03-16T12:39:14Z
dc.date.available2021-03-16T12:39:14Z
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/24785
dc.descriptionTraballo de Fin de Grao en Medicina. Curso 2019-2020.
dc.description.abstractIntroducción/obxectivos: A detección de K. pneumoniae produtora de carbapenemasas tipo OXA-48 (KPOXA48) é cada vez máis frecuente no noso medio e supón un grave problema pola ausencia dun tratamento óptimo. Propoñémonos revisar as características de pacientes con afectación por KPOXA48 e os factores asociados á presenza de infección. Material e métodos: estudo observacional retrospectivo de pacientes con colonización ou infección por KPOXA48 nun hospital terciario dende o brote en febreiro de 2013 ata xaneiro de 2018. Resultados: rexistráronse un total de 405 pacientes (54% mulleres, idade media de 75.1 ± 15.5 años), 264 pacientes sufriron polo menos un episodio de infección e en 141 só se detectou colonización. As comorbilidades máis frecuentes foron a demencia (44%) e a diabetes mellitus (30%), sendo a media do índice de Charlson de 2.7 ± 2.2. O 48% presentaban unha dependencia funcional total e o 32% estaban institucionalizadas. Realizáronse procedementos invasores no 71% (media de 3.4±2.3), o 25% sufrira polo menos unha intervención cirúrxica (media de 1.7 ± 1.2) e o 80% recibira antimicrobianos nos tres meses previos. As infeccións máis frecuentes foron: urinaria (74%), respiratoria (13%) e abdominal (5%). Ao comparar pacientes que sufriron unha infección fronte aos que non, obxectivamos que presentaban un maior estado de desnutrición (58% vs 43%, p <0.05), maior grao de inmunosupresión (22% vs 13.6%, p<0.05) e maior proporción de enfermidade renal crónica (38% vs 28%, p<0.05) no momento do primeiro illamento. O longo do ingreso presentaron deterioro agudo da función renal o 30% de pacientes con infección vs 14% colonizados (p<0.01). A mortalidade aos 30 días foi significativamente maior en pacientes con infección (33% vs 20%, p<0.05). O tempo medio de seguimento foi de 23.7 ± 11.13 (1-59) meses. O 17% dos pacientes presentaron >1 episodio de infección. a media de re-infeccións foi de 1.2 ± 0.6 (1 - 4). Durante o seguimento, observouse un aumento na CMI de antibióticos inicialmente sensibles no 96% de pacientes con infección vs 4% con colonización (p<0.01). O 7% conseguiron descolonizarse ao longo do seguimento. Conclusións: a colonización por K. pneumoniae produtora de OXA-48 prodúcese en pacientes anciás con importantes comorbilidades e alto grao de dependencia funcional, que foron sometidos a múltiples procedementos invasores e antibioterapia previa. A presenza de infección asóciase a desnutrición, inmunosupresión e insuficiencia renal. Os pacientes con infección teñen unha maior mortalidade. No seguimento a longo prazo, son frecuentes as reinfeccións e o deterioro na sensibilidade a antibióticos inicialmente eficaces. Poucos pacientes conseguen descolonizarse.
dc.description.abstractIntroducción/Objetivos: la detección de K. pneumoniae productora de carbapenemasa tipo OXA-48 es cada vez más frecuente en nuestro medio, suponiendo un grave problema dada la ausencia de un régimen de tratamiento óptimo. Nos proponemos revisar las características de los pacientes afectados por K. pneumoniae productora de OXA-48 y los factores asociados a la presencia de infección. Material y métodos: estudio observacional retrospectivo de los pacientes en los que se detectó colonización y/o infección por K. pneumoniae productora de OXA-48 en un hospital terciario desde el inicio del brote en febrero de 2013 hasta enero de 2018. Resultados: se registraron un total de 405 pacientes (54% mujeres, edad media de 75.1 ± 15.5 años); de los cuales, 264 pacientes sufrieron al menos un episodio de infección y en 141 sólo se detectó colonización. Las comorbilidades más frecuentes fueron la demencia (44%) y la diabetes mellitus (30%), siendo la media del índice de Charlson de 2.7 ± 2.2. El 48% presentaban una dependencia funcional total y el 32% estaban institucionalizados. Se realizaron procedimientos invasivos en el 71% (media de 3.4±2.3), el 25% había sufrido al menos una intervención quirúrgica (media de 1.7 ± 1.2) y el 80% había recibido antimicrobianos en los tres meses previos. Las infecciones más frecuentes fueron: urinaria (74%), respiratoria (13%) y abdominal (5%). Al comparar los pacientes que sufrieron una infección frente a los que no, objetivamos que presentaban un mayor estado de desnutrición (58% vs 43%, p <0.05), mayor grado de inmunosupresión (22% vs 13.6%, p<0.05) y mayor proporción de enfermedad renal crónica (38% vs 28%, p<0.05) en el momento del primer aislamiento. A lo largo del ingreso presentaron deterioro agudo de la función renal el 30% de los pacientes infectados vs 14% colonizados (p<0.01). La mortalidad a los 30 días fue significativamente mayor en los pacientes infectados (33% vs 20%, p<0.05). El tiempo medio de seguimiento fue de 23.7 ± 11.13 (1-59) meses. El 17% de los pacientes presentaron >1 episodio de infección. La media de reinfecciones fue de 1.2 ± 0.6 (1 - 4). Durante el seguimiento, se observó un aumento en la CMI de antibióticos inicialmente sensibles en el 96% pacientes infectados vs 4% colonizados (p<0.01). El 7% consiguieron descolonizarse a lo largo del seguimiento. Conclusiones: la colonización por K. pneumoniae productora de OXA-48 se produce en pacientes ancianos con importante comorbilidad y alto grado de dependencia funcional, que han sido sometidos a múltiples procedimientos invasivos y antibioterapia previa. La presencia de infección se asocia a desnutrición, inmunosupresión e insuficiencia renal. Los pacientes con infección tienen una mayor mortalidad. En el seguimiento a largo plazo, son frecuentes las reinfecciones y el deterioro en la sensibilidad a antibióticos inicialmente eficaces. Pocos pacientes consiguen descolonizarse.
dc.description.abstractIntroduction / Objectives: the detection of carbapenemase-producing K. pneumoniae type OXA-48 is increasingly frequent in our setting, representing a serious problem given the absence of an optimal treatment regimen. We intend to review the characteristics of patients affected by OXA-48-producing K. pneumoniae and the factors associated with the presence of infection. Material and methods: retrospective observational study of patients in whom colonization and / or infection by OXA-48-producing K. pneumoniae was detected in a tertiary hospital from the start of the outbreak in February 2013 to January 2018. Results: a total of 405 patients were registered (54% women, mean age 75.1 ± 15.5 years); of which, 264 patients suffered at least one episode of infection and in 141 only colonization was detected. The most frequent comorbidities were dementia (44%) and diabetes mellitus (30%), the mean Charlson index being 2.7 ± 2.2. 48% had total functional dependency and 32% were institutionalized. Invasive procedures were performed in 71% (mean of 3.4 ± 2.3), 25% had undergone at least one surgical intervention (mean of 1.7 ± 1.2) and 80% had received antimicrobials in the previous three months. The most frequent infections were: urinary (74%), respiratory (13%) and abdominal (5%). When comparing patients who suffered an infection versus those who did not, we found that they had a higher state of malnutrition (58% vs. 43%, p <0.05), a higher degree of immunosuppression (22% vs. 13.6%, p <0.05) and higher proportion of chronic kidney disease (38% vs. 28%, p <0.05) at the time of the first isolation. Throughout admission, 30% of infected patients vs 14% colonized presented acute deterioration in renal function (p <0.01). 30-day mortality was significantly higher in infected patients (33% vs. 20%, p <0.05). The mean follow-up time was 23.7 ± 11.13 (1-59) months. 17% of the patients presented> 1 episode of infection. The mean of re-infections was 1.2 ± 0.6 (1 - 4). During follow-up, an increase in MIC of initially sensitive antibiotics was observed in 96% infected patients vs. 4% colonized (p <0.01). 7% managed to decolonize throughout the follow-up. Conclusions: OXA-48 producing K. pneumoniae colonization occurs in elderly patients with significant comorbidity and a high degree of functional dependence, who have undergone multiple invasive procedures and previous antibiotherapy. The presence of infection is associated with malnutrition, immunosuppression and kidney failure. Patients with infection have a higher mortality. In long-term follow-up, reinfections and deterioration in sensitivity to initially effective antibiotics are common. Few patients manage to decolonize.
dc.language.isoglg
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectKlebsiella pneumoniae produtora de carbapenemasas tipo OXA48
dc.subjectFactores de risco
dc.subjectColonización
dc.subjectInfección
dc.subjectKlebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas tipo OXA48
dc.subjectFactores de riesgo
dc.subjectCarbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae type OXA-48
dc.subjectRisk factors
dc.subjectColonization
dc.subjectInfection
dc.titleCaracterísticas diferenciais entre pacientes con infección vs colonización por Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemasas tipo OXA-48
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Medicina e Odontoloxía


Files in this item

application/pdf
Name: 2020_TFG_Medicina_Moran_Caracteristicas.pdf
Size: 1.070 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback