Show simple item record

dc.contributor.advisorOtero-Espinar, M. Victoria
dc.contributor.authorPais Romero, Daniel
dc.date.accessioned2021-06-08T15:52:25Z
dc.date.available2021-06-08T15:52:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/26416
dc.descriptionTraballo Fin de Grao en Matemáticas. Curso 2018-2019.
dc.description.abstract[GL] A análise matemática proporciona ferramentas para tratar certas cuestións sobre as ecuacións funcionais. Empréganse moito conceptos como converxencia, derivabilidade,... No primeiro capítulo, vése como, a partir dunha ecuación, chegar a unha solución equivale a atopar puntos fixos, bótando man de métodos iterativos, como o método das aproximaci óns sucesivas para atopalos. Ademáis, defínense termos como a diferenciabilidade, e trátanse resultados relacionados con ela como o problema do valor inicial. No seguinte capítulo, trabállase coas ecuacións integrais, e abórdanse varias formas para solucionalas, xa sexa con series ou empregando sistemas. Cabe destacar, que unha ecuación integral pode transformarse nunha diferencial, polo tanto, resolver ecuacións integrais, é útil para solucionar ecuacións funcionais en xeneral. No derradeiro capítulo, veranse algúns exemplos de ecuacións funcionais, vendo onde aparecen na vida real. Moitos destes exemplos englóbanse nos campos da física ou da estadística, ainda que como sucede coas matemáticas en xeneral, abarcan todos os campos.
dc.description.abstract[ES] El análisis matemático proporciona ciertas herramientas para tratar ciertas cuestiones sobre las ecuaciones funcionales. Se usarán mucho conceptos como convergencia, derivabilidad,.. En el primer capítulo, se verá como, a partir de una ecuación, llegar a una solución equivale a encontrar puntos fijos, echando mano de métodos iterativos, como el método de las aproximaciones sucesivas para hallarlos. Además, se definen términos como la diferenciabilidad, y se tratan resultados relacionados con ella como el problema del valor inicial. En el siguiente capítulo, se trabajará con ecuaciones integrales, y se abordarán varias formas para solucionalas, ya sea con series o usando sistemas. Cabe destacar, que una ecuación integral, se puede transformar en una diferencial, por lo tanto, resolver ecuaciones integrales, es de utilidad para solucionar ecuaciones funcionales en general. En el último capítulo, se veran algunos ejemplos de ecuaciones funcionales, viendo donde aparecen en la vida real. Muchos de estos ejemplos, se engloban en los campos de la física o de la estadística, aunque como sucede con las matemáticas en general, abarcan todos los campos.
dc.description.abstract[EN] Mathematic analysis gives tools to treat certain questions about functional equations. They will be used many terms like convergence, derivability,.. First chapter, it will see how, with a equation, arrive to a solution means find fixed points, using iterative methods, such as the method of successive approximations. In addition, they are defined terms such as differentiation, and results related to it as the problem of the initial value. In the next chapter, it will work with the integral equations, and it will find several paths to solve them, such as sums or using sistems. It should be noted that an integral equation can be transformed into a differential, therefore it focused how to look for solutions of a functional equation in general. In the last chapter, it will see some examples of integral equations, seeing where they happened in the daily life. Many os these examples are included in the fields of physics or statistics, although, as usually happens with maths, they can be seen in all the domains.
dc.language.isoglg
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.titleAlgunhas aplicacións do análise funcional á teoría fundamental de EDO e outras ecuacións funcionais
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Matemáticas


Files in this item

application/pdf
Name: Pais_Romero_Daniel.pdf
Size: 731.4 Kb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Except where otherwise noted, this item's license is described as  Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback