Show simple item record

dc.contributor.advisorCaamaño Rojo, María José
dc.contributor.authorManrique-Velayos, Clara
dc.date.accessioned2022-01-21T08:53:21Z
dc.date.available2022-01-21T08:53:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/27378
dc.descriptionTraballo Fin de Grao en Grao en Mestre ou Mestra en Educación Primaria. Curso 2019-2020
dc.description.abstractO presente Traballo de Fin de Grao versa sobre a educación literaria e o hábito lector do futuro profesorado de Educación Primaria. Valorando a importancia da lectura nos logros académicos, tanto na etapa primaria como nas posteriores, así como a súa relevancia para a formación permanente, investígase o nivel de compromiso do alumnado do Grao coa difícil tarefa da creación e o afianzamento do hábito lector. O estudo consiste nunha revisión das esixencias curriculares que se establecen para a etapa primaria no que atinxe ó hábito lector e á formación literaria. A esta engádese unha revisión bibliográfica sobre a figura da mestra como suxeito lector e como mediadora de lectura. Con isto lógranse delimitar os coñecementos, habilidades e actitudes que debe presentar o profesorado para potenciar o interese pola lectura no seu alumnado. A investigación documental compleméntase cunha investigación de campo que ten por poboación estatística a alumnado do último curso do Grao en Mestra/e de Educación Primaria da USC. Dita investigación céntrase en analizar os hábitos de lectura e a competencia literaria daquelas persoas que terán nun futuro próximo o encargo de fomentar e consolidar estes aspectos no alumnado de Educación Primaria
dc.description.abstractEl presente Trabajo de Fin de Grado trata sobre la educación literaria y el hábito lector del futuro profesorado de Educación Primaria. Atendiendo a la importancia de la lectura en los logros académicos del alumnado, tanto en la etapa primaria como en las posteriores, así como su relevancia para la formación permanente, se investiga el grado de compromiso del alumnado del Grado con la difícil tarea de la creación y el afianzamiento del hábito lector. El estudio consiste en una revisión curricular de las exigencias establecidas para la etapa primaria relativas al hábito lector y la formación literaria. Esta se completa con una revisión bibliográfica de la figura de la maestra como lectora y como mediadora de lectura. Así, se delimitan los conocimientos, habilidades y actitudes que debe presentar el profesorado para potenciar el interés por la lectura en su alumnado. La investigación documental se complementa con una investigación de campo que tiene por población estadística a alumnado del último curso del Grao en Maestra/o de Educación Primaria de la USC. Dicho estudio se centra en analizar los hábitos de lectura y la competencia literaria de aquellas personas encargadas de, en un futuro próximo, fomentar y consolidar estos aspectos en su alumnado de Educación Primaria
dc.description.abstractThis Final Degree Project focuses on the literary education and reading habits of future primary education teachers. Taking into account the relevance of reading on academic achievements (both on the Elementary state and the following education levels) and lifelong learning, the degree of commitment of the student body of this Bachelor’s with creating and consolidating reading habits on its futures students is analyzed. The paper consists on a review on curricular requirements for reading habits and literary education at this stage of education. This review is complemented by a bibliographical one, presenting the profile of teachers as readers and literacy mediators. This will allow us to delimit the knowledge, skills and attitude a teacher must present to create interest in reading on her or his students. Said review is completed by field research, conducting a study on the seniors of the Bachelor’s Degree in Primary Education in the University of Santiago de Compostela (USC). The investigation focuses on the reading habits and literary competence of those who will have in the near future the assignment of strengthening said habits on his or her students
dc.language.isoglg
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectHábito Lector
dc.subjectMediador de Lectura
dc.subjectFormación inicial de Mestras/es de Educación Primaria
dc.subjectEducación Literaria
dc.subjectLiteratura Infantil e Xuvenil (LIX)
dc.subjectFormación inicial de Maestras/os de Educación Primaria
dc.subjectLiteratura Infantil y Juvenil (LIJ)
dc.subjectReading Habits
dc.subjectLiteracy Mediator
dc.subjectInitial Training of Primary School teachers
dc.subjectLiterary education
dc.subjectChildren’s and Youth Literature
dc.titleQue len as futuras mestras? Estudo sobre o perfil lector do alumnado do Grao en Mestra/e de EP
dc.title.alternative¿Qué leen las futuras maestras? Estudio sobre el perfil lector del alumnado del Grado en Maestra/o de EP
dc.title.alternativeWhat do future teachers read? Research into the reading profile of the student body of the Bachelor’s Degree in Elementary Education
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias da Educación


Files in this item

application/pdf
Name: 2020_tfg_manrique_estudo.pdf
Size: 1.312 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback