Show simple item record

dc.contributor.advisorMorán de Castro, María Carmen (dir.)
dc.contributor.authorGarcía López, María
dc.date.accessioned2022-02-02T13:50:21Z
dc.date.available2022-02-02T13:50:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10347/27463
dc.descriptionTraballo Fin de Grao en Educación Social. Curso 2020-2021
dc.description.abstractEste traballo busca investigar, dende unha perspectiva socioeducativa, como afectou a Covid-19 ao Servizo de Educación e Apoio Familiar dos Servizos Sociais Comunitarios de Santiago de Compostela e ás familias participantes no mesmo. Empregando a modalidade de iniciación á investigación de campo, deseñouse e desenvolveuse un estudo seguindo unha metodoloxía cualitativa. Entrevistáronse a tres educadoras sociais en calidade de educadoras familiares que traballan no servizo, ao igual que a tres representantes de familias participantes de cada un dos PASS aos que se vinculan. Os resultados e as conclusións reflicten consecuencias na actividade do servizo. Destaca o aumento de necesidades primarias, a demanda de recursos TIC e de alfabetización dixital nunha realidade protagonizada polo mundo virtual fronte á presencialidade, dificultades académicas e problemas de saúde emocional nos e nas menores, a incorporación de novos perfís ao servizo e a satisfacción por parte das familias. No caso das educadoras familiares, cabe resaltar o seu papel como apoio, a capacidade de adaptación á reestruturación da actividade no servizo, a importancia do coidado profesional e da reflexión sobre a praxe e a demanda de recursos coa finalidade de alcanzar maiores cotas de benestar social
dc.description.abstractEste trabajo busca investigar, desde una perspectiva socioeducativa, cómo afectó la Covid-19 al Servicio de Educación y Apoyo Familiar de los Servicios Sociales Comunitarios de Santiago de Compostela y a las familias participantes en el mismo. Utilizando la modalidad de iniciación a la investigación de campo, se diseñó y desarrolló un estudio siguiendo una metodología cualitativa. Se entrevistaron a tres educadoras sociales en calidad de educadoras familiares trabajadoras del servicio, así como a tres representantes de familias participantes de cada PASS al que se vinculan. Los resultados y las conclusiones reflejan consecuencias en la actividad del servicio. Destaca el aumento de necesidades primarias, la demanda de recursos TIC y de alfabetización digital en una realidad protagonizada por el mundo virtual frente a la presencialidad, dificultades académicas y problemas de salud emocional en los y las menores, la incorporación de nuevos perfiles al servicio y la satisfacción de las familias. En cuanto a las educadoras familiares, cabe resaltar su papel como apoyo, la capacidad de adaptación a la reestructuración de la actividad en el servicio, la importancia del cuidado profesional y de la reflexión sobre la praxis y la demanda de recursos para alcanzar mayores cuotas de bienestar social
dc.description.abstractThe aim of this work is to investigate how Covid-19 affected the Family Education and Support Service of the Community Social Services of Santiago de Compostela and the families participating in it from a socio-educational perspective. The study was designed and developed following a qualitative methodology through field research initiation modality. Three social educators who work in the service as family educators were interviewed, as well as three representatives of families participating in each of the PASS to which they are linked. The results and conclusions reflect consequences on the activity of the service. Some aspects that stand out are the increase in primary needs, the demand for ICT resources and digital literacy in a reality dominated by the virtual world as opposed to face-to-face situations, the academic struggles and the emotional health problems in minors, as well as the incorporation of new profiles to the service and family satisfaction. Regarding female family educators, it is worth mentoring the support they provide, their ability to adapt to the reshaping of the activity in the service, the importance of both professional care and reflection on praxis and the demand for resources in order to achieve higher social welfare quotas
dc.language.isoglg
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectCovid-19
dc.subjectServizo de Educación e Apoio Familiar
dc.subjectServizos Sociais Comunitarios
dc.subjectFamilias
dc.subjectEducadoras sociais
dc.subjectServicio de Educación y Apoyo Familiar
dc.subjectServicios Sociales Comunitarios
dc.subjectEducadoras sociales
dc.subjectFamily Education and Support Service
dc.subjectCommunity Social Services
dc.subjectFamilies
dc.subjectSocial educators
dc.titleEn tempos de COVID: Educación Social e ámbito familiar nos Servizos Sociais Comunitarios de Santiago de Compostela
dc.title.alternativeEn tiempos de COVID: Educación Social y ámbito familiar en los Servicios Sociales Comunitarios de Santiago de Compostela
dc.title.alternativeIn times of COVID: Social Education and family level in the Community Social Services of Santiago de Compostela
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.contributor.affiliationUniversidade de Santiago de Compostela. Facultade de Ciencias da Educación


Files in this item

application/pdf
Name: 2021_tfg_garcia_tempos.pdf
Size: 2.390 Mb
Format: PDF


Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Harvesters:Useful links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback