Now showing items 1085-1104 of 1210

  • Teachers’ and learners’ beliefs in the acquisition of English as a foreign language 

   González Calvo, Xaime (2018-11-07)
   In the context of the acquisition of English as a foreign language, the beliefs that teachers and students bring with them to the learning/teaching situation have been shown to be an important factor in the learning process. ...
  • As tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) no proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado con trastorno do espectro autista (TEA) 

   Graíño Pereira, Silvia (2016)
   [GL] Baseo o meu proxecto na inclusión e o traballo mediante as Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC), co alumnado autista. Actualmente as TIC atópanse na vida diaria das persoas e na escola como reflexo deste ...
  • Tendencias y nuevos modelos de peregrinación en el Camino de Santiago 

   Río Arca, Minia del (2016-02-10)
   El principal objetivo de este trabajo es investigar los nuevos modelos de peregrinación en el Camino de Santiago: conducta, experiencias y emociones de los peregrinos; la búsqueda de la espiritualidad y el nacimiento del ...
  • O Teorema de Fubini revisitado 

   López Bautista, Alicia (2019-07-29)
   [ES] El problema del cálculo del área encerrada por una curva plana fue el origen del concepto de integral en una variable. Con el paso a la integral en dos variables, apareció la idea de calcular el volumen de un cuerpo ...
  • O teorema de Poincaré-Miranda 

   Novoa Fernández, Julio (2020-09)
   [GL] O teorema de Poincaré-Miranda establece unha condición suficiente para garantir que unha aplicación continua ƒ: 𝐾 → ℜⁿ ten un cero en 𝐾, onde 𝐾 ⊂ ℜⁿ é un n-cubo e n ∈ N. O obxectivo principal deste traballo é ...
  • Teorema fundamental de la geometría afín 

   Martínez Rodríguez, Patricia; Vale Gonsalves, María Jesús (2019-10-01)
   En este trabajo se prueba que toda aplicación biyectiva entre dos espacios afines de igual dimensión n>1 (sobre espacios vectoriales sobre cuerpos que tienen mas de dos elementos) que lleve puntos alineados a puntos alineados ...
  • Teoría do grao: introdución e aplicacións 

   Rodríguez García, Alba (2020-07)
   [GL]A teoría do grao é una ferramenta fundamental nas matemáticas que nos da información acerca do número de solucións que ten unha ecuación. A idea consiste en que o chamado grao topolóxico denota un número que está ...
  • Terapéuticas psiquiátricas en los inicios de la psicofarmacología moderna : el caso del Hospital Psiquiátrico de Toén (Ourense) y de otros centros de Galicia 

   Rodríguez Rodríguez, Beatriz (2020-06)
   Objetivo: Con este trabajo se pretende hacer un resumen de la evolución de la terapéutica psiquiátrica y la revolución que supuso la introducción de los psicofármacos en la psiquiatría gallega. Material y métodos: Se ha ...
  • Teratoxénese 

   Cruz Landeira, Angelines (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008)
   A presente unidade didáctica forma parte da lección 3, que trata de mecanismos de toxicidade. Xunto á mutaxénese e a carcinoxénese constitúe un mecanismo especial de toxicidade. Tamén xunto aos anteriores caracterízase ...
  • Terminais de contedores 

   Cota Mascuñana, David; Castro Ponte, Alberte (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
   Esta unidade didáctica forma parte da programación da materia optativa “Explotación de Portos”, do cuarto curso do Grao en Enxeñaría Civil. A programación docente da materia divídese en dous grandes módulos. O primeiro ...
  • O Testamento do Arcediano de Toro : entendido como texto satírico dentro da produción medieval galego-castelá 

   Veiga Rilo, Elena (2013)
   Ante o Testamento do Arcediano de Toro, texto recollido no Cancioneiro de Baena (composición 316) e que situamos no século XIV (encadrándoo dentro da produción galego-castelá), dispoñémonos a estudar o seu carácter de ...
  • Técnica y retórica de la traducción según San Jerónimo: una aproximación personal 

   Rey Iglesias, Andrea (2018-11-07)
   Este trabajo tiene como objetivo esclarecer, desde un punto de vista retórico y también personal, el problema teórico de la traducción que se presenta en algunas de las cartas del epistolario de San Jerónimo. El problema ...
  • Técnicas cromatográficas utilizadas en monitorización ambiental 

   Peña Vázquez, Elena María; Barciela Alonso, María Carmen (Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2013)
   O Máster de Enxeñería Ambiental impártese na Escola Técnica Superior de Enxeñería (ETSE) da Universidade de Santiago de Compostela, cuns 30 estudantes anuais de nova matrícula. Consta de 90 créditos ECTS e realízase nun ...
  • Técnicas de clasificación no contexto de Big Data 

   Arán Paredes, Josefa (2019-07)
   [GL] O principal obxectivo deste traballo é introducir a análise discriminante e algunhas técnicas de clasificación, centrándose no seu papel no contexto de Big Data. No primeiro capítulo preséntanse os conceptos xerais ...
  • Técnicas de formación de grupos: Métodos de particionamiento 

   Lago Portela, Iria (2020-09-07)
   [ES] El análisis cluster es un conjunto de técnicas de análisis multivariante que permiten clasificar conjuntos de datos en grupos, de forma que los individuos dentro de cada grupo presenten cierto grado de homogeneidad ...
  • Técnicas matemáticas de planificación e programación de proxectos 

   Picáns Rey, Mario (2020-07)
   [GL] As técnicas de programación e planificación de proxectos son métodos que axudan á dirección dun proxecto, relacionando todos os factores que interveñen, e presentando a situación dende unha perspectiva máis clara, ...
  • The road in American literature and film Jack Kerouac's Legacy 

   Estévez Benítez, Natalia (2014)
   The road has been an enduring icon of American history and culture from the accounts of the first settlers to present-day literature, including frontier narratives. The nation was built upon social and spatial mobility: ...
  • The adquisition of English phrasal verbs by Spanish advanced learners of English 

   Correa Arca, Vanessa (2015)
   the aim of this paper is to compare the use of PVs by Spanish nonnative speakers (NNS) and native speakers (NS). The first section will provide a review of the literature on the acquisition of English PVs by NNS paying ...
  • The American Dream in the 1950s and 1960s: The lmportance of the Suburban Lifestyle 

   Álvarez Cillero, Daniel (2018-11-07)
   This work will deal with the topic of the American suburban mentality and its values after the Second World War, more concretely in the fifties and sixties. The suburban lifestyle, which changed the conception of the ...
  • The artist’s moral principles in Joseph Conrad’s Heart of Darkness and Ingmar Bergman’s Persona 

   Sánchez Sedes, Elisa (2018-11-16)
   In this work I will analyse Joseph Conrad’s Heart of Darkness and Ingmar Bergman’s Persona, focusing on the moral principles that the characters hold and that also worry their authors. There are many novels and films in ...

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback