• Tratamento dos datos analíticos 

   Yebra Biurrun, María del Carmen (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura. Servizo de Publicacións, 2008)
   Esta unidade didáctica é a primeira toma de contacto do alumnado co estudo do tratamento dos datos analíticos e a comprobación da súa calidade. Este estudo poderase completar máis adiante dentro do programa desta materia ...
  • Sucesións e series de funcións reais 

   Otero Espinar, María Victoria (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2008)
   Esta unidade didáctica forma parte do curso de Cálculo Diferencial e Integral,e está destinada a estudantes que inician o estudo da análise matemática. A súa finalidade é presentar de maneira gradual os conceptos fundamentais ...
  • Teratoxénese 

   Cruz Landeira, Angelines (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura. Servizo de Publicacións, 2008)
   A presente unidade didáctica forma parte da lección 3, que trata de mecanismos de toxicidade. Xunto á mutaxénese e a carcinoxénese constitúe un mecanismo especial de toxicidade. Tamén xunto aos anteriores caracterízase ...
  • Medidas de frecuencia en epidemioloxía 

   Barros Dios, Juan Miguel (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2008)
   A presente Unidade Didáctica vai dirixida aos alumnos do terceiro ano da Licenciatura de Medicina, da disciplina “Epidemioloxía xeral e Demografía sanitaria”. Con ela preténdese contribuír á aprendizaxe máis autónoma do ...
  • A atmosfera 

   Gómez Fórneas, Esther; Rodríguez Silva, Laura (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura. Servizo de Publicacións, 2009)
   Despois de estudar os conceptos básicos da química, as propiedades dos gases, os líquidos, os sólidos, as disolucións, os enlaces químicos, as forzas intermoleculares e visto como a cinética química e os conceptos de ...
  • Plantas Invasoras 

   Díaz Varela, Ramón Alberto (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2009)
   As invasións biolóxicas constitúen unha das ameazas máis serias para a conservación da biodiversidade no ámbito do cambio global que está a experimentar o planeta. A introdución e aclimatación de especies en territorios ...
  • As enfermidades periodontais 

   Seoane Prado, Rafael; Muñoz Crego, Angeles; Santos Rodríguez, Ysabel (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade. Servizo de Publicacións, 2010)
   A materia de Microbioloxía e Inmunoloxía dáse no segundo cuadrimestre do primeiro curso do grao en Odontoloxía, dentro do Módulo I, Ciencias Biomédicas Básicas Relevantes na Odontoloxía, que pretende fornecer os coñecementos ...
  • Mecanismos de patoxenicidade bacteriana 

   Muñoz Crego, Angeles; Santos Rodríguez, Ysabel; Seoane Prado, Rafael (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade. Servizo de Publicacións, 2010)
   Actualmente, a materia Microbioloxía Clínica impártese no primeiro cuadrimestre do cuarto curso da Licenciatura en Bioloxía e, logo da implantación completa do EEES, pasará a ser unha materia optativa do último curso do ...
  • Introdución á química de coordinación 

   Fondo Busto, María Matilde; Maneiro Maneiro, Marcelino (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura. Servizo de Publicacións, 2010)
   Esta unidade didáctica pecha un conxunto de temas destinados a conceptos básicos da materia, encadrados no Bloque I, e abórdase despois de estudar algunhas xeneralidades dos metais de transición e de ver cales son os ...
  • Equilibrios ácido-base 

   Barciela García, Julia; Peña Crecente, Rosa María (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura. Servizo de Publicacións., 2010)
   Nesta unidade repasaranse os fundamentos dos equilibrios ácidobase(tanto de ácidos e bases fortes como débiles), as súas constantes de equilibrio e os cálculos de concentracións para todas as especies participantes nos ...
  • Sistema articular e muscular humano 

   Crespo Vázquez, Elvira; Rodríguez Pérez, Ana Isabel; Rodríguez Cobos, María de los Angeles (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade. Servizo de Publicacións, 2010)
   O sistema articular e muscular humano é unha unidade didáctica incluída no módulo de Aparello Locomotor, no que se pretende coñecer a organización xeral, as variedades morfolóxicas e o funcionamento dos ósos, articulacións ...
  • Introdución ás ecuacións diferenciais ordinarias 

   Santamarina Ríos, Duarte (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2010)
   As ecuacións diferenciais son ecuacións que se utilizan para modelizar fenómenos que proveñen da física, química, bioloxía e economía, por nomear algunhas disciplinas. Casos onde aparecen este tipo de relacións son, por ...
  • Introdución ao laboratorio químico 

   Rumbo Gómez, Antonio (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2010)
   A materia inclúese no primeiro ano de estudo da titulación de Enxeñería Técnica Industrial especialidade de Química Industrial. Impártese no primeiro cuadrimestre e é o primeiro contacto que ten o alumnado co laboratorio ...
  • Trematodoses 

   Arias Vázquez, María Sol (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2010)
   A formación que os alumnos adquiren sobre a disciplina de Enfermidades parasitarias achega ao profesional veterinario un amplo coñecemento sobre as causas, natureza, mecanismos de transmisión, acción patóxena, diagnose, ...
  • Histoloxía Vexetal 

   Vázquez Ruiz de Ocenda, Rosa Ana (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2010)
   A Histoloxía Vexetal é o estudo dos tecidos que compoñen as plantas, a súa disposición e a súa función dentro delas. Constitúe o elo básico da organización das plantas superiores. A célula vexetal primitiva, marcada pola ...
  • A auga 

   Fernández García, María Isabel; Labisbal Viqueira, Mª Elena (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2011)
   A presente unidade didáctica está englobada dentro do tema do hidróxeno, Bloque II, e centrado nos hidruros, nome adoptado xenericamente para todos os compostos que forma o hidróxeno con outro elemento químico. Estes temas ...
  • Inseminación artificial na vaca 

   Becerra González, Juan J. (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2011)
   A Obstetricia e Reprodución (131504) é unha materia que se imparte no quinto curso da licenciatura en Veterinaria. Non existen requisitos previos legais e calquera alumno matriculado na licenciatura en Veterinaria pode ...
  • Metabolismo dos lípidos 

   Ibarguren Arizeta, Izaskun (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2011)
   Esta unidade didáctica, Metabolismo dos lípidos, englóbase dentro da materia Bioquímica que se imparte na titulación de Grao en Veterinaria. No plano de estudos, a materia está integrada no módulo de formación básica común, ...
  • Ecuacións diferenciais: resolución e aplicacións a problemas en Bioloxía 

   Rodríguez López, Rosana (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade. Servizo de Publicacións, 2011)
   A unidade didáctica enmárcase dentro dos contidos relativos á materia de Formación Básica Matemáticas para Bioloxía, de 6 créditos ECTS impartida no primeiro semestre do primeiro curso do Grao en Bioloxía. Esta materia, ...
  • Explanacións 

   Castro Ponte, Alberte; Núñez Temes, Carlos (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade. Servizo de Publicacións, 2011)
   Esta unidade didáctica forma parte do primeiro módulo da programación da materia “Deseño e Construción de Obras Lineais” do segundo curso do Grao en Enxeñaría Civil, que se dedica a sentar as bases da enxeñaría de estradas. No ...

   Recolectores:Enlaces de interese:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contacto | Suxestións