• Teratoxénese 

   Cruz Landeira, Angelines (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura. Servizo de Publicacións, 2008)
   A presente unidade didáctica forma parte da lección 3, que trata de mecanismos de toxicidade. Xunto á mutaxénese e a carcinoxénese constitúe un mecanismo especial de toxicidade. Tamén xunto aos anteriores caracterízase ...
  • Sucesións e series de funcións reais 

   Otero Espinar, María Victoria (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2008)
   Esta unidade didáctica forma parte do curso de Cálculo Diferencial e Integral,e está destinada a estudantes que inician o estudo da análise matemática. A súa finalidade é presentar de maneira gradual os conceptos fundamentais ...
  • Tratamento dos datos analíticos 

   Yebra Biurrun, María del Carmen (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura. Servizo de Publicacións, 2008)
   Esta unidade didáctica é a primeira toma de contacto do alumnado co estudo do tratamento dos datos analíticos e a comprobación da súa calidade. Este estudo poderase completar máis adiante dentro do programa desta materia ...
  • Medidas de frecuencia en epidemioloxía 

   Barros Dios, Juan Miguel (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2008)
   A presente Unidade Didáctica vai dirixida aos alumnos do terceiro ano da Licenciatura de Medicina, da disciplina “Epidemioloxía xeral e Demografía sanitaria”. Con ela preténdese contribuír á aprendizaxe máis autónoma do ...
  • Plantas Invasoras 

   Díaz Varela, Ramón Alberto (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2009)
   As invasións biolóxicas constitúen unha das ameazas máis serias para a conservación da biodiversidade no ámbito do cambio global que está a experimentar o planeta. A introdución e aclimatación de especies en territorios ...
  • A atmosfera 

   Gómez Fórneas, Esther; Rodríguez Silva, Laura (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura. Servizo de Publicacións, 2009)
   Despois de estudar os conceptos básicos da química, as propiedades dos gases, os líquidos, os sólidos, as disolucións, os enlaces químicos, as forzas intermoleculares e visto como a cinética química e os conceptos de ...
  • As enfermidades periodontais 

   Seoane Prado, Rafael; Muñoz Crego, Angeles; Santos Rodríguez, Ysabel (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade. Servizo de Publicacións, 2010)
   A materia de Microbioloxía e Inmunoloxía dáse no segundo cuadrimestre do primeiro curso do grao en Odontoloxía, dentro do Módulo I, Ciencias Biomédicas Básicas Relevantes na Odontoloxía, que pretende fornecer os coñecementos ...
  • Equilibrios ácido-base 

   Barciela García, Julia; Peña Crecente, Rosa María (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura. Servizo de Publicacións., 2010)
   Nesta unidade repasaranse os fundamentos dos equilibrios ácidobase(tanto de ácidos e bases fortes como débiles), as súas constantes de equilibrio e os cálculos de concentracións para todas as especies participantes nos ...
  • Introdución ás ecuacións diferenciais ordinarias 

   Santamarina Ríos, Duarte (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2010)
   As ecuacións diferenciais son ecuacións que se utilizan para modelizar fenómenos que proveñen da física, química, bioloxía e economía, por nomear algunhas disciplinas. Casos onde aparecen este tipo de relacións son, por ...
  • Sistema articular e muscular humano 

   Crespo Vázquez, Elvira; Rodríguez Pérez, Ana Isabel; Rodríguez Cobos, María de los Angeles (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade. Servizo de Publicacións, 2010)
   O sistema articular e muscular humano é unha unidade didáctica incluída no módulo de Aparello Locomotor, no que se pretende coñecer a organización xeral, as variedades morfolóxicas e o funcionamento dos ósos, articulacións ...
  • Introdución ao laboratorio químico 

   Rumbo Gómez, Antonio (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2010)
   A materia inclúese no primeiro ano de estudo da titulación de Enxeñería Técnica Industrial especialidade de Química Industrial. Impártese no primeiro cuadrimestre e é o primeiro contacto que ten o alumnado co laboratorio ...
  • Trematodoses 

   Arias Vázquez, María Sol (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2010)
   A formación que os alumnos adquiren sobre a disciplina de Enfermidades parasitarias achega ao profesional veterinario un amplo coñecemento sobre as causas, natureza, mecanismos de transmisión, acción patóxena, diagnose, ...
  • Histoloxía Vexetal 

   Vázquez Ruiz de Ocenda, Rosa Ana (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura.Servizo de Publicacións, 2010)
   A Histoloxía Vexetal é o estudo dos tecidos que compoñen as plantas, a súa disposición e a súa función dentro delas. Constitúe o elo básico da organización das plantas superiores. A célula vexetal primitiva, marcada pola ...
  • Introdución á química de coordinación 

   Fondo Busto, María Matilde; Maneiro Maneiro, Marcelino (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Cultura. Servizo de Publicacións, 2010)
   Esta unidade didáctica pecha un conxunto de temas destinados a conceptos básicos da materia, encadrados no Bloque I, e abórdase despois de estudar algunhas xeneralidades dos metais de transición e de ver cales son os ...
  • Mecanismos de patoxenicidade bacteriana 

   Muñoz Crego, Angeles; Santos Rodríguez, Ysabel; Seoane Prado, Rafael (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade. Servizo de Publicacións, 2010)
   Actualmente, a materia Microbioloxía Clínica impártese no primeiro cuadrimestre do cuarto curso da Licenciatura en Bioloxía e, logo da implantación completa do EEES, pasará a ser unha materia optativa do último curso do ...
  • Evaluación mediante ACV del coste/beneficio ambiental de diferentes pre-tratamientos en la digestión anaerobia de sólidos 

   Durán Botana, Cecilia (2011)
   Los residuos sólidos comprenden todos los residuos que provienen de actividades animales y humanas, que normalmente son sólidos que son desechados como inútiles o superfluos.El abandono o la gestión inadecuada de los ...
  • Desarrollo sobre GPU de técnicas para la detección de objetivos en imágenes hiperespectrales mediante la utilización de redes neuronales 

   López Gómez, Juán (2011)
   En este trabajo se presentan dos algoritmos de detección de objetivos en imágenes hiperespectrales específicamente desarrollados para su implementación sobre GPU, ambos basados en la aplicación de ANNs (Artificial Neural ...
  • Estimación de riesgo por exposición a compuestos alérgenos en productos de baño infantiles 

   Díaz Castaño, Pablo (2011)
   El aumento del uso de sustancias químicas en todos los aspectos de la vida diaria ha provocado una cada vez mayor preocupación por los riesgos de daños a la salud debido a la exposición a los mismos. Especial atención ...
  • Ecuacións diferenciais: resolución e aplicacións a problemas en Bioloxía 

   Rodríguez López, Rosana (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Extensión Universitaria, Cultura e Sociedade. Servizo de Publicacións, 2011)
   A unidade didáctica enmárcase dentro dos contidos relativos á materia de Formación Básica Matemáticas para Bioloxía, de 6 créditos ECTS impartida no primeiro semestre do primeiro curso do Grao en Bioloxía. Esta materia, ...
  • Inseminación artificial na vaca 

   Becerra González, Juan J. (Universidade de Santiago de Compostela. Vicerreitoría de Estudantes,Cultura e Formación Continua.Servizo de Publicacións, 2011)
   A Obstetricia e Reprodución (131504) é unha materia que se imparte no quinto curso da licenciatura en Veterinaria. Non existen requisitos previos legais e calquera alumno matriculado na licenciatura en Veterinaria pode ...

   Recolectores:Enlaces de interese:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contacto | Suxestións