O Arquivo Universitario está constituído pola documentación administrativa e académica xerada pola Universidade ao longo da súa historia, así como polos fondos documentais non universitarios adquiridos, doados ou confiados en depósito á Universidade de Santiago de Compostela. Ten como función conservar, ordenar, clasificar e facilitar a consulta e uso da documentación. O Arquivo Universitario estrutúrase en administrativo e histórico. Na súa condición de arquivo histórico constitúe unha unidade funcional de apoio á investigación e á docencia. A documentación reflicte a evolución, os cambios e as transformacións sufridas pola Universidade compostelá desde os albores da Idade Moderna. Pola contra, a natureza da documentación ingresada ao longo do século XX desborda o eido educativo. É froito de compras, depósitos ou doazóns que veñen a completar e enriquecer o fondo universitario convertendo ao Arquivo Histórico Universitario no que é hoxe en dia: un auténtico arquivo de arquivos, cuns fondos transversais e complementarios e erixido como referencia en campos moi diversos da historia e a cultura local e galega. Nos últimos tempos incorporáronse progresivamente as posibilidades e vantaxes que as TIC proporcionan ás institucións culturais. Neste sentido se está a desenvolver un programa de dixitalización documental que se plasma nun banco con centos de miles de datos e imaxes dos seus fondos históricos, accesibles en liña e, polo tanto, sen limitación espacial nin temporal.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Libro da Xunta de dirección de facenda (1788-1808) 

  Universidade de Santiago de Compostela (1788/12/17)
  A Deputación de Facenda foi creada a raíz da Visita Ordinaria que Juan Belo, cóengo da Iglesia de Santiago, fixo a Universidade, ante o estado no que se atopaban as contas da Universidade en xeral e o Colexio de San Xérome, ...
 • Libro 2º da Deputación de facenda (1734-1773) 

  Universidade de Santiago de Compostela (1734/05/05)
  A Deputación de Facenda foi creada a raíz da Visita Ordinaria que Juan Belo, cóengo da Iglesia de Santiago, fixo a Universidade, ante o estado no que se atopaban as contas da Universidade en xeral e o Colexio de San Xérome, ...
 • Libro 1º da Deputación de facenda (1688-1734) 

  Universidade de Santiago de Compostela (1688/01/20)
  A Deputación de Facenda foi creada a raíz da Visita Ordinaria que Juan Belo, cóengo da Iglesia de Santiago, fixo a Universidade, ante o estado no que se atopaban as contas da Universidade en xeral e o Colexio de San Xérome, ...
 • Extracto dos apeos (s. XIX) 

  Universidade de Santiago de Compostela (s. XIX)
  Instrumento de descrición e consulta para o manexo do "Apeo vello de Pedro de Prol". Organizado por data, feligresía e folio que ocupa no apeo.
 • Apeo vello de Pedro de Prol (1556-1819) 

  Universidade de Santiago de Compostela (1556-1819)
  Apeo dos bens da Universidade realizados por orde do Dr. Cuesta nas Constitucións de 1555. O 29 de maio de 1556 don Diego López de Zúñiga ordena a Pedro de Prol, escribán de Santiago, que faga o primeiro apeo dos bens da ...

View more


Harvesters:Interesting links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback