O Arquivo Universitario está constituído pola documentación administrativa e académica xerada pola Universidade ao longo da súa historia, así como polos fondos documentais non universitarios adquiridos, doados ou confiados en depósito á Universidade de Santiago de Compostela. Ten como función conservar, ordenar, clasificar e facilitar a consulta e uso da documentación. O Arquivo Universitario estrutúrase en administrativo e histórico. Na súa condición de arquivo histórico constitúe unha unidade funcional de apoio á investigación e á docencia. A documentación reflicte a evolución, os cambios e as transformacións sufridas pola Universidade compostelá desde os albores da Idade Moderna. Pola contra, a natureza da documentación ingresada ao longo do século XX desborda o eido educativo. É froito de compras, depósitos ou doazóns que veñen a completar e enriquecer o fondo universitario convertendo ao Arquivo Histórico Universitario no que é hoxe en dia: un auténtico arquivo de arquivos, cuns fondos transversais e complementarios e erixido como referencia en campos moi diversos da historia e a cultura local e galega. Nos últimos tempos incorporáronse progresivamente as posibilidades e vantaxes que as TIC proporcionan ás institucións culturais. Neste sentido se está a desenvolver un programa de dixitalización documental que se plasma nun banco con centos de miles de datos e imaxes dos seus fondos históricos, accesibles en liña e, polo tanto, sen limitación espacial nin temporal.

Novidades

Páxina web

Subcomunidades nesta comunidade

Envíos recentes

 • Actas de Claustros 

  Universidade de Santiago de Compostela (1759)
  Libro de Acta do Claustro Universitario (1759-1769)
 • Actas de Claustros 

  Universidade de Santiago de Compostela (1752)
  Libro de Actas do Claustro Universitario (1752-1758)
 • Actas de Claustros 

  Universidade de Santiago de Compostela (1744)
  Libro de Actas do Claustro Universitario (1744-1752)
 • Actas de Claustros 

  Universidade de Santiago de Compostela (1737)
  Libro de Actas do Claustro Universitario (1737-1744)
 • Actas de Claustros 

  Universidade de Santiago de Compostela (1731)
  Libro de Actas do Claustro Universitario (1731-1737)

Ver máis


Recolectores:Enlaces de interese:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contacto | Suxestións