O Arquivo Universitario está constituído pola documentación administrativa e académica xerada pola Universidade ao longo da súa historia, así como polos fondos documentais non universitarios adquiridos, doados ou confiados en depósito á Universidade de Santiago de Compostela. Ten como función conservar, ordenar, clasificar e facilitar a consulta e uso da documentación. O Arquivo Universitario estrutúrase en administrativo e histórico. Na súa condición de arquivo histórico constitúe unha unidade funcional de apoio á investigación e á docencia. A documentación reflicte a evolución, os cambios e as transformacións sufridas pola Universidade compostelá desde os albores da Idade Moderna. Pola contra, a natureza da documentación ingresada ao longo do século XX desborda o eido educativo. É froito de compras, depósitos ou doazóns que veñen a completar e enriquecer o fondo universitario convertendo ao Arquivo Histórico Universitario no que é hoxe en dia: un auténtico arquivo de arquivos, cuns fondos transversais e complementarios e erixido como referencia en campos moi diversos da historia e a cultura local e galega. Nos últimos tempos incorporáronse progresivamente as posibilidades e vantaxes que as TIC proporcionan ás institucións culturais. Neste sentido se está a desenvolver un programa de dixitalización documental que se plasma nun banco con centos de miles de datos e imaxes dos seus fondos históricos, accesibles en liña e, polo tanto, sen limitación espacial nin temporal.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Plan de Cátedras 

  Universidade de Santiago de Compostela (1777)
  Plan de Cátedras da Universidade de Santiago.
 • Real Provisión 

  Carlos III, Rei de España (1776)
  Real Provisión de Carlos III e Consello ao Vicerreitor e Claustro da Universidade de Santiago, sobre o Plan de Estudos de 14 de novembro de 1772.
 • Real Provisión 

  Carlos III, Rei de España (1772)
  Real Provisión de Carlos III e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, aprobando o Plan de estudos propostos por esta Universidade e as variacións que se expresan, e informan do representado por frei ...
 • Carta Orde 

  Consello Real de Castela (1772)
  Carta Orde do Consello de Carlos III, remitida por Don Antonio Martínez Salazar ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, para cumprimento da Real Provisión de 27 de xaneiro de 1772 que se adxunta, sobre o novo ...
 • Real Provisión 

  Carlos III, Rei de España (1772)
  Real Provisión de Carlos III e Consello á Universidade de Santiago sobre o Plan de estudos mandando imprimir outro Plan Xeral das asignaturas das cátedras, horas de ensinanza e asistencia dos estudantes para enviarllo ao ...

View more


Harvesters:Interesting links:
Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback