Now showing items 176-195 of 525

  • Libro da facenda da Universidade e pauta de papeis (1678-1794) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1678-1794)
   Rexistro da facenda pertencente á Universidade. Sendo secretario Francisco Rodríguez, militar e notario da Inquisición e reitor Pedro Navia Mariño, cóengo de Santiago. Inclúe índice de freguesías e anotacións sobre a ...
  • Libro da Xunta de dirección de facenda (1788-1808) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1788/12/17)
   A Deputación de Facenda foi creada a raíz da Visita Ordinaria que Juan Belo, cóengo da Iglesia de Santiago, fixo a Universidade, ante o estado no que se atopaban as contas da Universidade en xeral e o Colexio de San Xérome, ...
  • Libro de censos da Universidade (1707-1767) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1707-1767)
   Rexistro dos censos que ten a Universidade con anotacións sobre as escrituras sobre as que se sustentan e si foron redimidos. Inclúe un índice. So se empregaron os primeiros 78 folios, os demais están en branco.
  • Libro de contas correntes (1844-1846) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844/12/03)
   Rexistro dos gastos de persoal da Universidade. A partir do folio 162 están en branco.
  • Libro de contas correntes (1845-1860) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1845/11/30)
   Rexistro dos gastos realizados pola Universidade en persoal e por centros. Desde o folio 82 ata o 143 están en branco.
  • Libro de contas correntes (1846-1853) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1846/11/15)
   Rexistro dos gastos de persoal da Universidade. Inclúe un índice do persoal. A partir do folio 223 están en branco. Inclúense 2 follas con anotacións sobre o libro.
  • Libro de contas correntes (1849) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1849)
   Rexistro dos gastos de persoal da Universidade. Contén moitos folios en branco intercalados e a partir do folio 357 está en branco
  • Libro de contas de gastos da Inclusa (1807) 

   Hospital Real de Santiago de Compostela (1807)
   Contén os gastos en pan, viño, aceite e sebo do ano.
  • Libro de contas de gastos da Inclusa (1808) 

   Hospital Real de Santiago de Compostela (1808)
   Contén os gastos en pan, viño, aceite e sebo do ano
  • Libro de contribucións (1844-1857) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844-1857)
   Neste libro recóllense as contribucións que paga a Universidade polos inmobles e as rendas que recada tanto o Estudo Vello como o colexio de San Xérome. Algunhas anotacións recollen o número de libramento polo cal se ...
  • Libro de contribucións (1844-1865) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1844/07-18)
   Neste libro recóllense as contribucións que paga a Universidade polos inmobles e as rendas que recada tanto o Estudo Vello como o colexio de San Xérome. Recóllese o nome da persoa que as ten en arrendo e vos pagos realizados ...
  • Libro de débedas e pagos (1714-1723) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1714-1723)
   Recolle os remates das diferentes rendas da Universidade, así como os como os pagos efectuados ao longo dos anos. Conten un índice de topónimos e de antropónimos. Inclúe as libranzas realizadas en 1715 polos froitos de ...
  • Libro de entradas de diñeiro no nicho (1704-1751) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1704-1751)
   Este libro mandouse facer por decreto do claustro do 15 de outubro para que non se saque nunca das arcas das tres chaves e para anotar o diñeiro de entradas e saídas. Inclúe anotacións dos visitadores reais.
  • Libro de libranzas e presupostos (1851-1857) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1851/07/15)
   Rexistro dos gastos de persoal da Universidade. Recóllese o pago das nóminas do persoal e as diferenzas co orzamento aprobado para ese concepto cada mes. Libramentos: Fol. 1-38, orzamento: 39-77. O resto dos folios están ...
  • Libro de libranzas e visitas (1562-1684) 

   Universidade de Santiago de Compostela (1562/07/27)
   Libro de asento das libranzas ordenadas polo reitor e claustro da Universidade para sufragar os gastos dos seus colexios e os salarios dos mestres entre outros custos. 1562-1588. Fol. 1-261. Libro de visitas realizadas ...
  • Libro de pagas ás amas de cría (1711) 

   Hospital Real de Santiago de Compostela (1711)
  • Libro de pagas ás amas de cría (1713) 

   Hospital Real de Santiago de Compostela (1713)
  • Libro de pagas ás amas de cría (1714) 

   Hospital Real de Santiago de Compostela (1714)
   Todos os folios numerados pero utilizados os folios 1 a 35. Dilixenciado ao folio 35 por administrador e despenseiro do Hospital coa cantidade total.
  • Libro de pagas ás amas de cría (1715) 

   Hospital Real de Santiago de Compostela (1715)
   Dilixenciado no último folio numerado polo administrador e o despenseiro do Hospital coa cantidade total.
  • Libro de pagas ás amas de cría (1716) 

   Hospital Real de Santiago de Compostela (1716)
   Dilixenciado no último folio numerado polo administrador e o despenseiro do Hospital coa cantidade total.

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback