Now showing items 486-505 of 525

  • Real Provisión 

   Universidade de Santiago de Compostela (1675)
   Real Provisión do Xuíz protector da Universidade de Santiago, sobre a suspensión da elección dunha persoa para a cátedra de Artes, a petición de D. Diego Somoza.
  • Real Provisión 

   Felipe V, Rei de España (1704)
   Real Provisión de Felipe V e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago para que o Doutor Don Pablo Ángel de Aldao siga representando por outro cuatrienio a cátedra de Teoloxía.
  • Real Provisión 

   Carlos III, Rei de España (1772)
   Real Provisión de Carlos III e Consello, concedendo a Don Pedro Manuel de Ayala dispensa do orde sacro para que se lle dea a licenciatura e doutorado en Sagrada Teoloxía, sendo bachiller en Filosofía e Sagrada Teoloxía, ...
  • Real Provisión 

   Carlos IV, Rei de España (1803)
   Real Provisión de Carlos IV e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago concedendo a D. Ángel Patiño ,catedrático de Prima de Teoloxía, a xubilación coa metade de soldo e os privilexios que lle corresponden ...
  • Real Provisión 

   Carlos III, Rei de España (1773)
   Real Provisión de Carlos III e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, concedendo ao doutor Don Domingo Ares Mourente, catedrático de Retórica e a Don José Pardo e Don Pedro Antonio Sánchez, bachilleres ...
  • Real Provisión 

   Carlos III, Rei de España (1761)
   Real Provisión de Carlos III e Consello, a Don Francisco Rodríguez Blanco, colexial no Maior de Fonseca, bachiller en Artes e Teoloxía e catedrático de extaordinario de Teoloxía, dispensandoo do orde sacro para obter o ...
  • Real Provisión 

   Carlos III, Rei de España (1763)
   Real Provisión de Carlos III e Consello, dispensando a Don Pedro Álvarez de la Peña, colexial no Maior de Fonseca, do orde sacro para poder obter a licenciatura e doutorado en Sagrada Teoloxía, e mandando ao Reitor e ...
  • Real Provisión 

   Carlos III, Rei de España (1774)
   Real Provisión de Carlos III e Consello, ao Vicerreitor e Claustro da Universidade de Santiago pedindo informe do solicitado por Don Manuel Francisco González Traveso, bachiller de Teoloxía Escolástica, para dispensalo do ...
  • Real Provisión 

   Carlos III, Rei de España (1772)
   Real Provisión de Carlos III e Consello, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, dispensando a Don Juan Fernández Salera, doutor en Sagrados Cánones, mestre en Filosofía, bachiller de Teoloxía, presidente da ...
  • Real Provisión 

   Carlos III, Rei de España (1775)
   Real Provisión de Carlos III e Consello, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, concedendo dispensa de non estar ordeado sacerdote a Don Manuel Francisco González Traveso, bachiller de Teoloxía escolástica, para ...
  • Real Provisión 

   Carlos IV, Rei de España (1802)
   Real Provisión de Carlos IV e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago pedindo informes da solicitude feita por D. Ángel Patiño para a súa xubilación da cátedra de Prima de Teoloxía.
  • Real Provisión 

   Carlos II, Rei de España (1697)
   Real Provisión de Carlos II e Consello, ao Reitor e Claustro sa Universidade de Santiago, concedendo a Frei Juan de Torres o solicitado para que lle garden os honores e demais emolumentos que ten como catedrático xubilado ...
  • Real Provisión 

   Carlos II, Rei de España (1677)
   Real Provisión de Carlos II e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, ante o incumprimento da Real Provisión de 28 de setembro de 1677, na que se restituía a Frei Luis de Bustamante como catedrático de ...
  • Real Provisión 

   Felipe IV, Rei de España (1638)
   Real Provisión de Felipe IV e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago concedendo licenza ao mestre definidor da Orde de San Bieito, Frei Diego de Hevia e Baldés, para representar a súa cátedra por un ...
  • Real Provisión 

   Carlos IV, Rei de España (1807)
   Real Provisión de Carlos IV e Consello pola que se reduce o número das Universidades e se agregan as suprimidas según a súa localidade, e mándase que observen o Plan de Estudos aprobado para a Universidade de Salamanca, ...
  • Real Provisión 

   Felipe IV, Rei de España (1638)
   Real Provisión e Executoria de Felipe IV e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago pola que se revoca a elección feita polo Claustro da Cátedra de Prima de Teoloxía.
  • Real Provisión 

   Carlos II, Rei de España (1677)
   Real Provisión de Carlos II e Consello ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago para restituir a Frei Luis de Bustamante da Orde de San Bieito, á cátedra de Prima de Teoloxía.
  • Real Provisión 

   Carlos II, Rei de España (1697)
   Real Provisión de Carlos II e Consello, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, para que o catedrático de Prima de Teoloxía de dita Universidade, Frei Benito Martínez de Prado, teña todos os honores e preminencias ...
  • Real Provisión 

   Carlos III, Rei de España (1773)
   Real Provisión de Carlos III e Consello, ao Reitor e Claustro da Universidade de Santiago, concedendo o aumento de soldo na cátedra de Lugares Teológicos que leva o P.M. Frei José Gil Taboada, ao aumentar o número de horas ...
  • Real Provisión 

   Carlos III, Rei de España (1765)
   Real Provisión de Carlos III e Consello, concedendo a Don Ramón Feijoo e Montenegro, colexial no Colexio de Pasantes de San Clemente de Santiago a dispensa de orde sacro, como establece a Constitución 67 de dita Universidade, ...

   Harvesters:Useful links:
   Universidade de Santiago de Compostela | Teléfonos: +34 881 811 000 e +34 982 820 000 | Contact Us | Send Feedback